Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 11.04.2020 12:59
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 11.04.2020 12:59
ABONE OL

? Gözler orada! nasıl olacak? İşte çıkarma yasağı nasıl uygulanacak?

? Virüs salgını nedeniyle özel sektörde işler dururken, işçiler de işten çıkarılma endişesi taşıyor. Çoğu işçi ücretsiz izne çıkarıldı. Ancak endişeli işçilere müjdeli bir haber geldi. Hükümet istihdam kaybının önüne geçmek için yeni bir yasa taslağı hazırlıyor. Peki, işten çıkarma yasaklandı mı? 3 ay işten çıkarma olmayacak mı? Düzenleme ile salgın hastalık, deprem, doğal afet gibi olağanüstü hallerde ve acil durumlarda, yardım yapılacak kişinin gelir ölçütünün belirlenme şartı kaldırıldı. İhtiyaç olması halinde yaşlılara ve diğer ihtiyaç sahiplerine bakım yapılabilecek ve bakım ücreti ödenebilecek.

Gözler orada! İşten çıkarma yasağı nasıl olacak?

İşten çıkarma 3 ay yasak mı? İşten çıkarılma endişesi taşıyan işçilerin yüzünü güldüren haber geldi. Hükümet, koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni kararlar içeren, 62 maddelik bir taslak metin hazırladı. Ekonomik, sosyal ve tıbbi alanlarda pek çok düzenleme içeren metin, iş dünyası ile paylaşıldı. Taslak metin önümüzdeki günlerde Meclis gündemine de taşınacak. Söz konusu metne göre; 4857 sayılı İş Kanununa getirilen Geçici İstihdam Güvencesi başlıklı geçici madde eklenerek, işten çıkarmalar için üç aylığına yasaklanması planlanıyor. Bu süre Cumhurbaşkanı tarafından 6 aya kadar uzatılabilecek. İşten çıkarmaların yasaklandığı metinde, işverenlere aynı süreler kapsamında ücretsiz izne çıkarma hakkı verildi

İŞTEN ÇIKARMA YASAKLANDI MI?

Hükümet, koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni kararlar içeren, 62 maddelik bir taslak metin hazırladı. Ekonomik, sosyal ve tıbbi alanlarda pek çok düzenleme içeren metin, iş dünyası ile paylaşıldı. Taslak metin önümüzdeki günlerde Meclis gündemine de taşınacak.

Söz konusu metne göre; 4857 sayılı İş Kanununa getirilen Geçici İstihdam Güvencesi başlıklı geçici madde eklenerek, işten çıkarmalar için üç aylığına yasaklanması planlanıyor. Cumhurbaşkanı, bu süreyi 6 aya kadar uzatabilecek. Tedavi edilemez hastalığı olan çalışanlar, söz konusu düzenlemede istisna kapsamında alındı. Çalışanın tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve çalışmasında sakınca bulunduğunun sağlık kurulunca saptanması durumunda işten çıkarma gerçekleştirilebilecek.

3 AY İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ANLAMA GELİYOR?

İşten çıkarmaların yasaklandığı metinde, işverenlere aynı süreler kapsamında ücretsiz izne çıkarma hakkı verildi. Ücretsiz izne ayrılanlar ve işten çıkarılanlara devlet desteği verilecek. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa getirilen geçici madde kapsamında, ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara günlük 39.24 lira yardım yapılacak. Bu yardımı alanlar çalıştırılması halinde işverene ceza kesilecek. Yardımın süresini de Cumhurbaşkanı 6 aya kadar uzatabilecek.

Düzenleme ile salgın hastalık, deprem, doğal afet gibi olağanüstü hallerde ve acil durumlarda, yardım yapılacak kişinin gelir ölçütünün belirlenme şartı kaldırıldı. İhtiyaç olması halinde yaşlılara ve diğer ihtiyaç sahiplerine bakım yapılabilecek ve bakım ücreti ödenebilecek.

Devlet İhale Kanununda istisna açılarak, salgın da mücbir sebepler arasına alındı ve sözleşme feshi imkanı sağlandı. Ayrıca, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların üzerlerinde arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılmasına da imkan sağlayan düzenleme yapıldı. Hazine taşınmazlarına yönelik ihalelerin elektronik ortamda yapılmasına da izin verildi.

İşveren'e 3 ay iş'ten çıkarma yasak

Bir başka madde ile de Hazine taşınmazlarını kullananların satış, kira, ön izin, irtifak hakkı, kullanma izni, hasılat payı vb. bedeller ile ecrimisil bedellerinin mücbir sebep halinin devamı süresince alınmaması, erteleme, indirim, taksitlendirme yapılması, bu işlemlere ilişkin faiz alınmaması veya yürürlükteki faiz oranından daha düşük faiz oranının uygulanması konularında ve diğer hususlarda düzenleme yapmak için Çevre ve Şehircilik Bakanına yetki verildi.

Ayrıca, Devlet İhale Kanununa bir ek madde konularak, satış, kira, trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi işlemlerinin ihalelerinin elektronik ortamda yapılmasına imkan sağlandı. Madde ile ihalenin hazırlık, yapılması ve sonuçlandırılmasına yönelik bütün işlemler elektronik ortamda yapılabilecek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunun için bir usul ve esas yönetmeliği çıkaracak.

ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILANA MAAŞ DESTEĞİ

Hazırlanan 62 maddeden oluşan taslağa göre, ücretsiz izne ayrılan işçiye günlük 39 lira 24 kuruş (ayda 1.177 lira) ödenecek. 15 Mart'tan itibaren işten çıkarılan ve işsizlik maaşı alamayan kişiler de bu haktan faydalanabilecek.

Koronavirüs salgınının olumsuz etkileriyle mücadeleye yönelik 62 maddeden oluşan kanun teklifi taslağı hazırlandı. Taslakta ekonomik tedbirlerin yanı sıra sosyal medya platformlarını etkileyen bir madde yer alıyor. Kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Mecliste görüşülmesinin ardından oylamaya sunulacak.

Torba yasadaki 56. maddenin kanunlaşması halinde Türkiye'den günlük 1 milyondan fazla erişimalan yabancı sosyal medya platformları, Türkiye'de en az bir kişiyi temsilci olarak belirlemek zorunda. Türkiye'deki kurum ve kuruluşların talep, bildirim ve tebligatlarının yurt dışı kaynaklı sitelere aktarılmasında sorun yaşandığı için bu kanun değişikliği yapılacak. Ayrıca Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırmakla yükümlü olacaktır.