Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 13.07.2019 Gazete
ABONE OL

Ödeme gücüne göre vergi

Vergi reformunun çerçevesi ile çizildi. Ödeme gücüne göre vergiye yönelik mekanizmalar etkinleşecek, gayrimenkul alım-satım vergileri yeniden düzenlenecek.

Ödeme gücüne göre vergi
Ekonomi reformunun en önemli ayağı yeni vergi sisteminin çerçevesi Kalkınma Planı ile çizildi. Yeni vergi sistemine göre ödeme gücüne göre artan oranda vergilendirmeye yönelik mekanizmalar artırılıyor. İşte in çerçevesi:

● Ödeme gücüne göre artan oranda vergilendirmeye yönelik mekanizmalar artırılacak.
● Maktu vergiler fiyatlar genel seviyesindeki değişime bağlı olarak artırılacak.
ve kurumlar vergisi tek yasada birleşecek.
● Mükellef haklarına yasal güvence gelecek.
● Vergiye uyum maliyetlerini azaltan, uyuşmazlıkları kısa sürede çözen ve gönüllü uyumu artıracak Vergi Usul Kanunu çıkarılacak.
● Vergi Veri Analiz Merkezi kurulacak.
● Vergi tabanının genişletilmesi ve vergi hasılasının artırılmasını sağlayacak şekilde revizyona gidilecek.
● Gayrimenkul alım-satım değerinin belirlenmesi ve beyanında yeni sistem olacak.
● İthal, lüks ürünlerden 'ye tabi olmayanlara yönelik vergi düzenlemesi yapılacak. Vergisel teşvikler tüm iktisadi ve sosyal etkileriyle birlikte değerlendirilecek, etkin olmayanlar kademeli olarak kaldırılacak.
● Gelir idaresinin kurumsal kapasitesi artırılacak.

HAZAL ATEŞ