Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 15.05.2019 08:39
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 15.05.2019 08:39
ABONE OL

Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinde binde 1 vergi alınacak

Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinde binde 1 vergi alınacak.

Kambiyo satışlarında binde 1 vergi

ve muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin değişiklik yapıldı. Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili kararı 'de yayımlandı. Karara göre, kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinde binde 1 vergi alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik şöyle:

14/5/2019 TARİHLİ VE 1103 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergisi Kanunun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasını9n (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinde binde 1, aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinde sıfır;

1) Bankalar ile yetkili müeseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

2) Hazine ve yapılan kambiyo satışları,

3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,"

MADDE 2- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer,

MADDE 3- Bu karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.