Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 16.07.2020 11:45
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 16.07.2020 11:45
ABONE OL

te gelir vergisi kalkıyor mu? Asgari ücrete son dakika Meclise geldi mi?

mı Meclis'te görüşülmeye başlandı. Asgari ücret zammı kabul edilecek mi ? Asgari ücretlilerden alınan gelir vergileri ne olacak ? İşte detaylar. Gelir vergisi; gerçek kişilerin yani hukukta hak edinebilen ve yetki kullanabilen kurumlaşmamış kişilerin gelirleri üzerinden alınan vergi türüdür. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Gelir vergisi kapsamına giren gelir unsurları "Gelir Vergisi Kanunu" ile belirtilmiştir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

Asgari ücrete zam Meclise geldi! Gelir vergisi kalkıyor mu?

Son zamanların en çok konuşulan haberlerinden biri de asgari ücretin özellikle salgın sürecinde çözüm olmak üzere sunulan öneriler ve teklifler. Geçtiğimiz aylarda asgari ücretin enflasyona göre yeniden belirlensin talebinin yanı sıra bir başka öneride asgari ücretin brüt tutarı üzerinden alınan gelir vergisinin kaldırılması ana yönelik bir kanun teklifinde bulundu. İlgili gelir vergisinin maaşlardan muaf tutulması durumunda asgari ücrette artış olacak. Meclise sunulan yasa teklifinde asgari ücret üzerinden alınan gelir vergisinin muaf tutulmasını talep edildi. İşte kanun teklifine ilişkin detaylar ve bilgiler. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de


ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ VERİLDİ

Meclise sunulan yasa teklifinde asgari ücret üzerinden alınan gelir vergisinin muaf tutulmasını talep edildi. İlgili kanun teklifinde gerekçe ise "Hâlihazırda asgari ücretten yüzde 15 gelir vergisi kesintisi yapılması oldu. İlgili kanunun kabul edilmesi durumunda ise 375 TL gelir vergisi alınan asgari ücretten bu tutar alınmayacak ve bu zam ile birlikte asgari ücret 2 bin 699 TL olarak belirlenecek.

Kanun Teklifi Maddeleri

Milli Gazete tarafında ele alınan haberde kanun teklifinin madde gerekçeleri olarak şu ifadeler kullanıldı:

Madde 1 – Gelir Vergisi Kanunu'nda müteferrik istisnaların sıralandığı 23'üncü maddeye eklenecek yeni fıkra ile 4857 sayılı İş Kanunu'nun 39 uncu maddesinde belirtilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği asgari ücret karşılığında çalışan işçilerin aldığı ücretin vergiden muaf tutulması amaçlanmıştır.Madde 2 – Yürürlük maddesidir.Madde 3 – Yürütme maddesidir.

Gelir Vergisi kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi

MADDE 1 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun23'üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir."4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde belirtilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği asgari ücret karşılığında çalışan işçilerin ücretleri."MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütülür.

AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklandı. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.

ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT 2020 NE KADAR OLDU?

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 2.943,00SGK PRİMİ% 14 412,02

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 29,43

GELİR VERGİSİ% 15 (*) 154,51

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 220,73

DAMGA VERGİSİ% 0,759 22,34

KESİNTİLER TOPLAMI 618,30

NET ASGARİ ÜCRET (**) 2.324,70

AGİ 2020 NE KADAR?

Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:

"Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş."

2020 AGİ TABLOSU

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL,

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL

GELİR VERGİSİ NEDİR?

Gelir vergisi; gerçek kişilerin yani hukukta hak edinebilen ve yetki kullanabilen kurumlaşmamış kişilerin gelirleri üzerinden alınan vergi türüdür. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Gelir vergisi kapsamına giren gelir unsurları "Gelir Vergisi Kanunu" ile belirtilmiştir. Buna göre mal satışı, gayrimenkul getirisi, hisse senedi satış kazancı, kâr payı geliri, mesleki faaliyetler sonucunda elde edilen gelirlerin tümü vergi kapsamındadır.

GELİR VERGİSİNE GİREN KAZANÇLAR:

- Ticari kazançlar

- Zirai kazançlar

- Ücretler

- Serbest meslek kazançları

- Gayrimenkul sermaye iratları

- Menkul sermaye iratları

- Diğer kazanç ve iratlar