Takvim

Vav TV Canlı Yayın
 • SGK
 • 21.12.2020 08:12
 •  - 
 • Son Güncelleme:
 •  
 • 30.12.2020 13:12
ABONE OL

başladı! (SSK) için çıktı...

vatandaşı sevindirdi! Bundan sonra artık yapabilirsiniz! 'nın tarafına gönderdiği prim borcunun iptali için harekete geçmişti. çıktı ve yeni dönem başladı. Yargıtay, verdiği son kararla alacak davalarında yeni bir dönem başlattı. Yüksek Mahkeme; alacak davalarında , Facebook, e-mail gibi elektronik ortamlardaki bilgi taşıyıcıları belgeleri delil niteliğinde saydı.

Yeni dönem başladı! SGK SSK için emsal karar çıktı...

Yeni dönem vatandaşı sevindirdi! Bundan sonra artık yapabilirsiniz! Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) tarafına tahakkuk ettirdiği prim borcunun iptali için harekete geçen işçi, bir avukatla anlaştı. Avukatla ücret sözleşmesi imzalamayan işçi, ilk duruşmaya girmediğini iddia ettiği avukatın vekaletini iptal etti.

İKİSİ TARAFINDAN DA TEMYİZ EDİLDİ

Takip dosyasına konu borçtan dolayı davalıya borçlu olmadığının tespitine, davalının kötü niyet tazminatına mahkum edilmesini istedi. Davalı avukatı; davanın reddini talep etti. Mahkeme davanın kısmen kabulüne hükmetti. Karar hem davacı hem de davalı tarafından temyiz edildi.


YAZIŞMALAR DELİL SAYILDI

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Taraflar arasında yazılı bir ücret sözleşmesi bulunmadığına dikkat çekilen Yargıtay kararında; "Davalı avukat tarafından davacıya gönderilen e-mail yazışmasında; SGK'ya açılacak dava ile ilgili ücret dökümü yapılmıştır. Mahkemece belirtilen mail yazışmasının değerlendirilmediği anlaşılmaktadır.

   Yasada; 'Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu Kanuna göre belgedir.' yazılıdır.

   Bu düzenleme ile mail yazışmaları da belge olarak kabul edilmiştir. O halde, mahkemece mail yazışmaları ve davacı tarafından yapılan ödemeler değerlendirilerek davacının borçlu olup olmadığına karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

   Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.