Takvim

Vav TV Canlı Yayın
 • Ekonomi
 • 20.10.2020 09:16
 •  - 
 • Son Güncelleme:
 •  
 • 06.12.2020 11:18
ABONE OL

Hükümetten 4/d'li taşeron işçiler için ücret açıklaması! Taşeron işçi son dakika haberi

Kadroya geçen taşeron işçiler için son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada iyi haber verildi ve nöbete kalan işçilere ücret ödenmesinin yolu açıldı.

4/d taşeron işçiler için ücret açıklaması! Zam oranları zam teklifi ve talebi

Bakanlık tarafından yayımlanan resmi yazıda, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçen ve 4/D statüsünde çalışan işçilere nöbet ücreti verilebileceği yönünde görüş yazısı yayımlandı. Öte yandan Kamu kurum ve kuruluşlarının çeşitli birinlerinde bir milyona yakın taşeron işçi çalışıyor. Devlet birimlerinin her alanında görev yapan taşeron işçiler içşin 2020 yılı yeni bir dönemin başlangıcı olacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olan Strateji Geliştirme Bakanlığı tarafından 7 Eylül günü bir görüş yayımlandı ve 2017/5 sayılı Nöbet Genelgesinde yer alan hükme atıfla işçi statüsündeki personele nöbet ücreti verilebileceği yönünde görüş verildi.

İşte o görüş yazısı:

İlgi yazınız ile il müdürlüğünüze bağlı 24 saat esasına göre hizmet vermekte olan yatılı kuruluşlarda 4/D sürekli işçi kadrosunda çalışmakta olan personellerin nöbet hizmetlerine dahil edilmesi halinde nöbet ücreti ödenip ödenemeyeceği konusunda başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

Bilindiği üzere, Bakanlığımız 2017/05 sayılı Nöbet Hizmetleri Genelgesinin 'üncü maddesinde "Tabip, Uzman Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Odyolog, Sosyal Çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, hemşire, fizyoterapist, laborant, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri, sosyolog, öğretmen, çocuk eğitimcisi ve din görevlkisi nöbet tutmakla yükümlü personeldir. "4 'üncü maddesinde: "Nöbet tutmakla yükümlü personel sayısının 7 'den az olması halinde kuruluşta 657 sayılı DMK 'nın 4 'üncü maddesinin 1 inci fıkrasının a bendi kapsamında görev yapan personele kuruluş müdürünün teklii, il müdürünün onayı ile nöbet görevi verilebilir" ve 7 'nci maddesinde de; "Kuruluşlarımıza diğer kamu kurumlarından yalnızca nöbet ücreti için personel görevlendirilmemesi esastır. Ancak, ihtiyaç halinde kuruluşun bulunduğu memuriyet mahallinde diğer kamu kurumlarındna 3 üncü maddede belirtilen unvanlı personele, il müdürünün teklifi, mülki idarre amirinin onayı ile nöbet görevi verilebilir.

   Zorunlu hallerde ilgili Genel Müdürğün uygun görüşü üzerine diğer personele de nöbet görevi verilebilir" hükmü yer almaktadır.

   İlgili Genelgenin 18'inci maddesinde ise "Nöbet ücreti alınması hususunda; 24 Nisan 2015 tarihli 29336 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 19 Mart 2015 tarihli ve 2015/7446 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aile Bakanlığı, Ders ve Ek Ders saatlerine ilişkin esasların 8 'inci maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir. Kamu Görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin yapılan toplu sözleşme hükümleri ile bu genelge hükümleri arasında farklılık olması halinde toplu sözleşme hükümleri uygulanır. Nöbet izninden yararlananlara bu ödeme yapılamaz." denilmektedir.

   Bu bağlamda, zorunlu hallerde ilgili Genel Müdürlüğün uygun görüşü ile nöbet görevi verilen 4/D sürekli işçi kadrosunda çalışan personellere, söz konusu genelgenin 18 'inci maddesi doğrultusunda ücret ödenebileceği değerlendirilmektedir. "

   MAAŞ DÜZENLEMESİ

   1 milyona yakın 4/D'li işçi, bu düzenleme sonrası bir de seyyanen maaş zammı bekliyor. Enflasyona ezilen maaşlara en az 1000 TL zam isteniyor.

   MAAŞ ZAM ORANLARI YÜZDE KAÇ OLACAK?

   4/D'li personellerin 2020 yılı sonunda en büyük beklentileri maaş zam oranlarına yönelik olacak.

   Uzun süredir her 6 ayda bir yüzde 4 zam alan işçiler alım güçlerinin düştüğünü bildirerek yüksek orandan zam talep ediyorlar. Ne Çalışma Bakanlığı ne de yetkili sendika herhangi bir açıklamada bulunmazken en düşük zam oranı için 2021 enflasyon hedefi yüzde 8.5 oranı üzerinde duruluyor. En yüksek oran için ise yüzde 15, yüzde 17.5 oranları sıkça konuşuluyor.