Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 21.09.2020 08:34
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 21.09.2020 08:34
ABONE OL

55 ile memur ve zabıta alımı ikamet şartı olmadan başvuru formu! ?

İkamet şartı olmadan bünyesine alımı yapılacağı duyurulmuştu. Geçtiğimiz ay yayımlanan kamu personeli alımı ilanına başvurular alınmaya başladı. Afyonkarahisar İli Akharım Belediye Başkanlığı bünyesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre yapılan memur alımında başvuru bilgileri ve başvuru formu... İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de

İkamet şartı olmadan 55 KPSS ile memur ve zabıta alımı başvuru formu!

İkamet şartı olmadan Akharım Belediye Başkanlığı bünyesine kamu personeli alımı yapılacağı duyurulmuştu. Geçtiğimiz ay yayımlanan kamu personeli alımı ilanına başvurular alınmaya başladı. 55 KPSS ile Akharım Belediyesine yapılacak memur alımında başvuru formu yayımlandı ve başvuruların 18 Eylül ile 22 Eylül tarihleri arasında alınacağına yer verildi. Başvurular elektronik ortamda, Belediyemiz www.akharim.bel.tr internet adresine, Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Akharım belediyesi, Hisar Mahallesi Şehir Caddesi. No: 5 adresindeki Akharım Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilebilecektir. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de

55 KPSS ile memur ve zabıta alımı başvurusu başladı.

İkamet şartı olmadan Akharım Belediye Başkanlığı bünyesine kamu personeli alımı yapılacağı duyurulmuştu. Geçtiğimiz ay yayımlanan kamu personeli alımı ilanına başvurular alınmaya başladı.

Afyonkarahisar İli Akharım Belediye Başkanlığı bünyesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre yapılan memur alımında başvuru bilgileri ve başvuru formu şu şekilde:

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI ŞU ŞEKİLDE:

İlana başvuru yapacaklarda aranan genel şartlar:

• Türk vatandaşı olmak.

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

• İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

• Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe vermek, (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

• İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,

• Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

• Memur kadrosu için MEB onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek,

• Zabıta memuru kadrosuna başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+, -) 10 kg'dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

• Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

• 3.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

ÖZEL ŞARTLAR

BAŞVURU FORMU YAYIMLANDI

55 KPSS ile Akharım Belediyesine yapılacak memur alımında başvuru formu yayımlandı ve başvuruların 18 Eylül ile 22 Eylül tarihleri arasında alınacağına yer verildi. İlan başvuru evrakları şu şekilde:

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)
KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM'nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
2 Adet Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)
Memur kadrosu için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
Başvuru Formu indirmek için lütfen tıklayın
Memur Alımı İlan Formu indirmek için lütfen tıklayın

Adaylar başvuru belgelerini:

Elektronik ortamda, Belediyemiz www.akharim.bel.tr internet adresine, Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Akharım belediyesi, Hisar Mahallesi Şehir Caddesi. No: 5 adresindeki Akharım Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak