Takvim

Bugünkü
Takvim
 • Memurlar
 • 13.09.2019 09:06
 •  - 
 • Son Güncelleme:
 •  
 • 13.09.2019 09:06
ABONE OL

güncel iş ilanları! İŞKUR şartsız 772 nedir?

İş Kurumu 2019 tarihleri arasında toplamda 772 sağlık personeli alımı yapacak. Personel alımları 'siz olup, 26 farklı sağlık meslek gurubundan yapılacaktır. En fazla ilköğretim ve lise düzeyinden personel alımı yapılacak olup, en az lisans düzeyinden alım gerçekleştirilecektir. Başvurular şubelerinden veya aşağıda belirtilen online başvuru linkler üzerinden gerçekleştirilecek olup, başvuru yapmak isteyen adayların önceden İŞKUR'a kayıt olmuş olmaları gerekmektedir. Peki hangi meslek guruplarından sağlık personeli alımı yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR 12-21 Eylül tarihlerinde KPSS’siz 772 personel alımı yapacak

İŞKUR'da 12-21 Eylül itibari ile 26 değişik sağlık iş gruplarına ait takribî 200'den fazla değişik iş duyurusu bulunmaktadır. Bu kapsamda Türkiye geneli muhtelif sağlık kurumlarında ve özel sağlık merkezi müesseselerinde görevlendirilmek üzere takribî 772 sıhhat personeli alımı yapılacaktır. Müracaatlar başlamış olup, her bir bültenin son müracaat tarihi değişik olmak üzere 21 Eylül 2019 tarihine kadar devam edecektir. İŞKUR'dan iş arayanların kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez. Başvurular en yakın İŞKUR İl/İlçe şube müdürlüklerine şahsen gidilerek veya aşağıda belirtilen link alanını tıklayarak başvuru sayfasından online başvuru yapabilirsiniz.

İŞKUR İŞ İLANLARI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru şartları her bir ilan içeriğinde farklı olmak ile birlikte en az ilkokul mezunu, lise, önlisans ve lisans mezunu eğitim düzeylerinden adayların başvuruda bulunacakları sağlık meslek guruplarına ait ilanlar bulunmaktadır. Genel ve ortak olarak belirtilen başvuru şartları arasında ise şunlar vardır;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Herhangi bir hüküm altında bulunmamak,

İŞKUR'a kayıtlı olmak,

Belirtilen meslek dalına ait eğitim düzeyinde olmak ve bunu belgeleyebilmek,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut özrü veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli (www.kamupersoneli.net) iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

İŞKUR'A BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular en yakın İŞKUR İl/İlçe şube müdürlüklerine şahsen gidilerek veya aşağıda belirtilen link alanını tıklayarak başvuru sayfasından online başvuru yapabilirsiniz.

Acil Tıp Teknisyeni alım ilanları

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2000

Ambulans Sürücüsü alım ilanları

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=7117

Biyolog alım ilanları

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2211

Diğer Sağlık Personeli alım ilanları

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=10937

   Acil Tıp Teknisyeni alım ilanları

   https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=45294

   İşyeri Hemşiresi alım ilanları

   https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=7131

   Diş Hekimi alım ilanları

   https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2735

   Diş Hekimi Asistanı alım ilanları

   https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2734

   Diş Protez Yardımcı Personeli alım ilanları

   https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=38793

   Diyaliz Teknikeri alım ilanları

   https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2741

   Diyetisyen (Beslenme Uzmanı) alım ilanları

   https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2742

   Ebe alım ilanları

   https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2793

   Eczacı alım ilanları

   https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2795

   Eczacı Kalfası alım ilanları

   https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2796

   Eczane Hizmetleri Teknikeri alım ilanları

   https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=11942

   Eczane İşçisi alım ilanları

   https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2797

   Hasta Bakımı Teknisyeni alım ilanları

   https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=23891

   Hasta Danışmanı alım ilanları

   https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=3111

   Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi alım ilanları

   https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=11365

   Hasta Refakatçisi alım ilanları

   https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=23091

   Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı alım ilanları

   https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=6558

   Hemşire alım ilanları

   https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=3143

   Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı alım ilanları

   https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=5478

   Klinik Psikolog alım ilanları

   https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=5319

   Psikolog alım ilanları

   https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=3968

   Psikolog (Kreş Ve Gündüz Bakımevleri) alım ilanları

   https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=5338

     PEKİ İŞKUR'A KAYIT NASIL YAPILIR?

     İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt (kamupersoneli.net) yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz.

     İŞKUR KAYIT KOŞULLARI

     İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.

     ÖNCELİKLİ GÖNDERME HAKKINA SAHİP OLANLARIN KAYIT İŞLEMLERİ

     Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine öncelikli olarak müracaat edecek olanlar, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgelerini İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine ibraz ederek bu durumlarını onaylatmaları zorunludur. Onay işlemi yaptırmayan öncelikliler normal statüde işlem görecektir.

     KAYITLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE İŞLEMDEN KALDIRILMASI

     Kayıtların aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren on iki aydır. Kayıtları işlemden kaldırılan iş arayanlar internet üzerinden Kurum portalına giriş yaparak "İş Arama/Kayıt Durumu" menüsünden kaydını aktif duruma getirebilirler veya İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen, telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçlarıyla müracaat etmeleri halinde kayıtları yetkili Kurum personelince müracaat tarihinden itibaren aktif duruma getirilir. Aktif olarak işlemde kalma süresi içinde işlem görmeyen veya diğer nedenlerle pasif duruma alınan kayıtlar, iş arayan tarafından güncelleninceye kadar aktif olarak değerlendirilmeyecektir.