Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 24.09.2020 10:15
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 24.09.2020 10:15
ABONE OL

, anlamı nedir? hangileri? ?

? Türkiye’nin gündemine oturdu. sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet'in "Selefi dernekleri silahlanıyor, iç savaşa hazırlanıyorlar" iddialarıyla ilgili konuştu. Bu açıklamanın ardından Selefi dernekleri arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, selefi ne demek? ? İşte merak edilen konuyla ilgili detaylı bilgiler…

Selefi ne demek, anlamı nedir? Selefi dernekleri hangileri? Selefilik nedir?

Selefi ne demek? Selefilik nedir? Selefi dernekleri hangileri? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu ve Türkiye'deki selefi derneklerle ilgili konuştu. Bakan Soylu, son günlerde ortaya çıkan "Selefi dernekleri silahlanıyor" iddiaları nedeniyle, 1-2 gün içerisinde Cübbeli Ahmet Hoca'nın ifadesine başvurulacağını açıkladı. Flaş gelişmenin ardından selefi ne demek sorusuna yanıt aranıyor. Selefi dernekleri hangileri? Selefilik nedir? İşte yanıtı!

SELEFİ NE DEMEK?

Sözlükte selef "önceki nesil", selefiyye de "bu nesle mensup olanlar" anlamı taşır. İslâmî literatürde Selef ilk dönemlere mensup bilginler ve geçmiş İslâm büyükleri anlamında, Selefiyye terimi ise iman esaslarıyla ilgili konularda ilk dönem bilginlerini izleyerek âyet ve hadislerdeki ifadelerin zâhiri ile yetinip bunları aynen kabul eden, teşbih ve tecsîme düşmeyen (Allah'ı yaratıklara benzetmeye ve cisim gibi düşünmeye yeltenmeyen), bunları başka bir anlama çekme (te'vil) yoluna gitmeyen Ehl-i sünnet topluluğunu belirtmek için kullanılır.

SELEFİLİK NEDİR?

Selefîlik, Salafizm ve Selefiyecilik olarak da bilinir. temelleri İbn-i Teymiye tarafından atılmış olan İslam'ın itikadî mezheplerinden biridir. Selef halefin tersidir ve tarihsel olarak önde olanlar anlamına gelir. Selefîyye, dinde selef kabul edildiğine inandıkları kişilere hiçbir değişiklik yapmadan tâbi olmayı esas alır.

İslam tarihindeki en eski hareketlerden biri olan Selefi gelenek; Ehl-i sünnet-i hassa, Ehl-i Hadis, Ashabu'l-Hadis gibi isimlerle de anılmıştır. Selefi gelenek hadisçilerin temsil ettiği bir ekol olması, katı nakilci tavrı, aklı öncelemekten kaçınması, kıyas ve re'y gibi metodlara itîbar etmemesi ile farklılaşır. Bu noktada Kûfe'de başlayıp Irak'ta kurumsallaşan rey ekolünden farklılaşmaktadır. Hanbeliliğin de kurucusu olan imam Ahmed bin Hanbel ile ilk devresini yaşayan Selefilik, Harranlı İbn-i Teymiyye ile ikinci aşamasını geçirdi.

Selefiyye, müteşâbih âyet ve hadisleri aklın ışığında yorumlayan kelâmcılarla filozofları da, keşf ve ilhamın ışığında yorumlayan sûfîleri de ağır biçimde eleştirmiş, onları bid'atçı ve sapık olmakla suçlamıştır. Hicrî VIII. asırdan önce yaşamış olan Selef bilginleri akıl karşısında kesin tavır takınıp, nakli tek hâkim kabul ederken, sonraki Selef bilginleri akıl karşısındaki tutumlarını gözden geçirmişler, inanç konularında az da olsa akla yer vermişlerdir.

Selefiyye günümüze kadar az çok taraftar bulmuştur. Genellikle fıkıhta Hanbelî olanlar akaidde Selefî'dirler. Hadisle ilgilenen bilginler de çoğunlukla Selef inancını benimsemişlerdir. Günümüzde dünya müslümanlarının % 12'si Selefî'dirler. En yoğun oldukları ülkeler Suudi Arabistan, Küveyt ve Körfez ülkeleridir.

SELEFİ DERNEKLERİ HANGİLERİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu;, "Selefi örgütle ilgili 47 yapılanma var. Cübbeli Ahmet 1-2 güne bildiklerini anlatacak. Ben dinlemek zorundayım. Selefi örgütlerin arkasında bir yapı var" ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü programda özetle şunları söyledi: "Bu selefi yapılanmaya ben 3-4 kez konuşma yaptım. 2 bin dernek var. Bu dernekler silahlanıyor. Şahıslar pompalı mompalı. Silahlanmayı engelleyin. İç savaş hazırlanıyor. Özellikle Batman-Adıyaman tarafında. Oradaki selefi akımla, Batman tarafında şii tarafının çatışması hazırlanıyor. Barut gibi. Pompalı alımlarıyla, izinli, internetten bile satılır şekilde bu silah yayılıyor. Yarın bu işin önüne varamayız. Biri şeyhim diye cihat ilan edecek, öteki mehdiyim diye çıkın diyecek. Birbirini öldürmek zorunda kalır bu Müslüman millet. PKK'dan ümidi kesildi diye, şu Selefi hortlatması. İzmir de kaynıyor. İnsanları ölümle tehdit, alenen."