Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 06.07.2020 15:16
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 06.07.2020 15:25
ABONE OL

Çoklu baro Anayasa'ya aykırı iddiaları yalan çıktı

Barolarla ilgili yapılan düzenlemeyle ilgili olarak "Anayasa'ya aykırı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Anayasa Mahkemesi'nin 10 Ocak 2013 tarihli kararında "Anayasa’da meslek üst kuruluşlarının birden fazla olamayacağı yönünde getirilmiş anayasal bir sınırlama bulunmamaktadır..." ifadesine yer verildi.

Çoklu baro Anayasa'ya aykırı iddiaları yalan çıktı

Avukat sayısı beş binden fazla olan illerde asgari iki bin avukatın bir araya gelerek yeni bir baro kurulabilmesi sağlayacak kanun teklifinin Anayasa aykırı olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Anayasa Mahkemesi'nin 10 Ocak 2013 tarihinde aldığı kararda; Anayasa'da meslek üst kuruluşlarının birden fazla olamayacağı yönünde getirilmiş anayasal bir sınırlama bulunmadığına karar verdiği öğrenildi.

CHP; MESLEK BİRLİKLERİNİN BİRDEN FAZLA OLAMAYACAĞI İDDİASIYLA ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURDU
Aralarında Emine Ülker Tarhan ve Levent Gök'ün de bulunduğu 117 CHP milletvekili; 7 Haziran 2012 tarihinde turist rehberliği meslek birliklerinin birden fazla olmasının Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Başvuruda; turist rehberliği meslek birliklerinin birden fazla olmasının Anayasa'nın 10., 123., 124. ve 135. maddelerine aykırılığı ileri sürüldü. Başvuruda; 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu'nun iptaline ve iptal davası sonuçlanıncaya kadar kanunun yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istedi.

"ANAYASA'DA MESLEK ÜST KURULUŞLARININ BİRDEN FAZLA OLAMAYACAĞI YÖNÜNDE GETİRİLMİŞ ANAYASAL BİR SINIRLAMA BULUNMAMAKTA"
Anayasa Mahkemesi 10 Ocak 2013 tarihinde aldığı kararda; CHP'nin başvurusunu reddetti.

Mahkeme kararında; "Turist rehberliği meslek birliklerinin, Anayasa'nın 135. maddesi anlamında kamu kurumu niteliğinde meslek üst kuruluşları olup, Anayasa'da meslek üst kuruluşlarının birden fazla olamayacağı yönünde getirilmiş anayasal bir sınırlama bulunmamaktadır" denildi.

"ANAYASA'NIN 135. MADDESİNE AYKIRI DEĞİL…"
Kararda; şöyle denildi: "Turist rehberliği meslek birliklerinin birden fazla olmasının, Anayasa'da belirtilen, belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak şeklindeki görevlerin yerine getirilmesi bakımından bir engel olduğu düşünülemez.. Dolayısıyla, birden fazla turist rehberliği meslek birliği kurulmasını öngören iptal konusu kurallar kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamında olup Anayasa'ya aykırı bir yön bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu kurallar Anayasa'nın 135. maddesine aykırı değildir. İptal isteminin reddi gerekir."

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ VE BAROLAR DA; KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE MESLEK ÖRGÜTLERİ
Barolara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi 6 Temmuz 2020 tarihinde TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Kanun teklifi yasalaştığında; avukat sayısı beş binden fazla olan illerde asgari iki bin avukat bir araya gelerek yeni bir baro kurulabilecek.

ve barolar; 1961 yılında kamu kurumu niteliğinde meslek örgütleri olarak kuruldu.

Kenan Kıran/Sabah