Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 30.08.2019 03:06
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 30.08.2019 07:28
ABONE OL

yandaşı yine iftira attı! İhanet değil 'hayat kurtarma' projesi

yandaşı , yalan ve iftirada sınır tanımıyor. Esenler'de donatı alanında kalan ve riskli durumdaki yaklaşık 40 bin konutun ve mücavir ilçedeki aynı durumdaki konutların transferinin sağlanacağı, Türkiye'nin en büyük millet bahçesini de kapsayan proje ile ilgili asılsız iddia ve ithamlarda bulunan gazete "İhanete devam. Bir yaşam alanı yok oluyor" suçlamasıyla haddini aştı. Terör örgütlerinin sesi olan gazetenin "ihanete devam" diye başlık atması tepkilere yol açtı. , CHP yandaşı Cumhuriyet'in iftiralarına yönelik açıklamalarda bulundu. Belediyeden yapılan açıklamada "Bu dev proje ihanet değil hayat kurtarma projesidir." ifadelerine yer verildi.

İhanet değil hayat kurtarma projesi

ve yandaşları yalan ve iftirada sınır tanımıyor. Tasması CHP'nin elinde olan sözde solcu özde terör destekçisi , milletin yararına olan her şeyin karşısında olduğunu bir kez daha kanıtladı. Gazetede 2019 tarihinde yer alan haberde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onanarak askıya çıkarılan Esenler Kuzey (Topkule-Baştabya) Rezerv Yapı Alanı İmar Planları'na yönelik çeşitli asılsız iddia ve ithamlarda bulunuldu.Terör örgütlerinin sesi olan ihanet gazetesi utanmadan Esenler'de donatı alanında kalan ve riskli durumdaki yaklaşık 40 bin konutun ve mücavir ilçedeki aynı durumdaki konutların transferinin sağlanacağı, Türkiye'nin en büyük millet bahçesini de kapsayan proje ile ilgili "İhanete devam. Bir yaşam alanı yok oluyor" suçlamasında bulundu.MİLLETİN YARARINA YAPILAN HER ŞEYİN KARŞISINDALAR
CHP zihniyetine sahip olan yandaş Cumhuriyet Gazetesi asılsız suçlamaları ve izledikleri iftira politikalarıyla milletin yararına olan her şeyin karşısında olduğunu bir kez daha gösterdi.'NDEN İFTİRALARA YÖNELİK AÇIKLAMA
Esenler Belediyesi, Cumhuriyet Gazetesi'nin
Esenler Kuzey (Topkule-Baştabya) Rezerv Yapı Alanı İmar Planları'na yönelik çeşitli asılsız iddia ve ithamlarda bulunmasına yönelik açıklama yaptı.

İşte Esenler Belediyesi'nden yapılan o açıklama;

Esenler rezerv alanı (Afet riski taşıyan konutların transfer edileceği alan), milletin aktif kullanabileceği parklar, millet bahçesi ve yatay mimaride güvenli konutlara kavuşuyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberlerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onanarak askıya çıkarılan Esenler Kuzey (Topkule-Baştabya) Rezerv Yapı Alanı İmar Planları'na yönelik çeşitli asılsız iddia ve ithamlarda bulunularak "İhanete devam. Bir yaşam alanı yok oluyor" suçlamasında bulunulmuştur. Halbuki bu dev proje ihanet değil hayat kurtarma projesidir.

Esenler'de donatı alanında kalan ve riskli durumdaki yaklaşık 40 bin konutun ve mücavir ilçedeki aynı durumdaki konutların transferinin sağlanacağı, Türkiye'nin en büyük millet bahçesini de kapsayan proje ile ilgili gerçek bilgiler şöyledir:

REZERV YAPI ALANI İLAN EDİLDİ
Mülkiyeti Esenler Belediyesi'ne ait olan, Esenler Belediyesi ile Milli Savunma Bakanlığı arasında 29.04.2015 tarihli Ana Protokol ve Ek Protokoller imzalanmış ve bu doğrultuda Tem Otoyolu kuzeyinde bulunan söz konusu alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 15.11.2012 tarih ve 17687 sayılı olurları ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası kapsamında Bakanlar Kurulu kararı ile "Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlenmiştir.Bu doğrultuda Esenler meskun alanda bulunan imar ve mülkiyet problemlerinden dolayı son derece riskli yapılarda ikamet edenlerin transferi ve mevcut riskli yapıların bertarafı amacıyla 6306 Sayılı Yasa kapsamında kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam etmekte. Esenler Rezerv Alanın ilk etabı olan Güney (Metris) Rezerv Yapı Alanında ilk etap yatay mimarideki konutların inşası tüm hızıyla sürüyor.

Habere konu olan Esenler Kuzey Rezerv Alanda inşa edilecek olan konut ve ticari birimler de Esenler meskun alanda bulunan riskli durumdaki yapıların transferi amacıyla kullanılacaktır. Hiçbir mühendislik hizmeti almadan yıllar önce inşa edilen ve olası bir depremde büyük tehlike arzeden bu konutların bulunduğu alanlar, mevcut imar planı hükümleri doğrultusunda donatı (yeşil, yol, eğitim, kültürel tesis, park vb.) olarak kullanılacaktır. Dolayısıyla meskûn alandan transferi gerçekleştirilecek riskli binalardan arındırılacak bölgeler yeni yapılaşmaya açılmayarak kamusal alan olarak halkımızın hizmetine sunulacaktır ve yaklaşık 1.5 milyon metrekare yeşil alan açılacaktır. Böylece Esenler'de yaklaşık 40 bin güvensiz konutta yaşayan 200 binin üzerindeki bir nüfus, daha güvenli ve konforlu konutlarda hayatlarını sürdürmüş olacak.

İlgili kanun (3194 Sayılı İmar Kanunu) hükmü gereğince Esenler Kuzey (Topkule-Baştabya) Rezerv Yapı Alanı'nın % 55'inin konut, ticaret, turizm, vb. yerleşim alanlarına yönelik kullanma imkanı olmasına rağmen askıya çıkarılan imar planlarında alan bütünün yalnızca % 38'i (2.788.562 metrekare) konut ve ticaret alanı olarak ayrılmıştır. Ticaret ve turizm alanı olarak ayrılan alan büyüklüğü ise yalnızca 46.305 metrekare olup planlama alanının % 0.64'ünü oluşturmaktadır. Ayrıca alan bütününde tüm yapıların oturacağı taban alanı planlama alanı bütününün en fazla % 23'ünü kapsamaktadır.

YÜZDE 77'Sİ YEŞİL ALAN
İlgili haber metninde askıya çıkan Esenler Kuzey Rezerv Yapı Alanı İmar Planı'nın mevcut İstanbul Çevre Düzeni Planı'na aykırı olduğu belirtilmektedir. Oysaki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onaylanan Esenler Kuzey Topkule-Baştabya Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği'nde "Kentsel Gelişme Alanı" olarak belirlenmiştir.

Gazete haberinde, alanın yalnızca 583.402 metrekaresinin park alanı olarak ayrıldığı belirtilmiştir. Oysaki Planlama Alanının % 8'i (583.402 metrekare) Park, % 20'si (1.443.583 metrekare) rekreasyon (Millet Bahçesi) ve % 5.2'i (375.815 metrekare) ise ağaçlandırılacak alan olarak toplamda 2.402.800 metrekare yani planlama alanının % 33.3'ü yalnızca yeşil alan olarak tüm İstanbulluların aktif kullanımına sunulacaktır. Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi burada yer alacak, Esenler ve komşu ilçeleri başta olmak üzere tüm İstanbullular buradan istifade edeceklerdir. Ayrıca konut ve ticaret alanlarında bulunacak yapılaşmamış yeşil alanlar da eklendiğinde toplam yeşil yüzey oranı 5.550.976 metrekareye yani planlama alanı toplamında % 77'ye ulaşacaktır. Yapılaşmış alanlar ise en fazla 1.658.083 metrekareye yani planlama alanı toplamında en fazla % 23'e ulaşabilecektir.

Söz konusu haber metninde, "Toplamda yaklaşık 14 milyon metrekare inşaat yapılacaktır" denilmektedir. Bu bilgi de yanlıştır. Planlama alanı bütününde belirtilen yapılaşma şartları ile en fazla 4.344.204 metrekare toplam inşaat yapılabilmektedir. Ayrıca planlama alanında bulunan konut ve ticaret alanları toplamında ortalama net emsal 1.45 olup planlama bütünü baz alındığında ise emsal değeri 0.60'ya kadar inmektedir.