Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 01.07.2020 12:02
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 01.07.2020 12:11
ABONE OL

’ndan için 'nin istediği 314,5 milyon euroluk ye onay verdi

Lojistiği İyileştirme si için 314,5 milyon euroluk ye onayladı. Demiryollarımızın Türkiye’nin taşıma tonajının sadece yüzde 4’ünü oluşturduğunu belirten Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame, "Türkiye’de demiryolu yük taşımacılığı potansiyelinin tam olarak kullanılmasına ve ulaştırma sektöründe çevresel açıdan daha yeşil bir yaklaşımın izlenmesine katkıda bulunacaktır" ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası Türkiye'nin istediği krediyi onayladı

DM'den yapılan açıklamaya göre , seçilen yük taşımacılığı koridorlarında taşımacılık maliyetlerini düşürmeyi ve T.C. 'nın demiryolu yük taşımacılığı bağlantılarını gerçekleştirme ve demiryolu bağlantılı merkezlerini yönetme kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor.

SEKTÖR YENİDEN CANLANACAK

Açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Proje, Türkiye'nin ulusal demiryolu ağının öncelikli düğüm noktalarında son kilometre bağlantıları ile çok modlu bağlantı altyapısının yapımını destekleyecek. Bu müdahalelerin ulaştırma ve lojistik sektörünün yeniden canlandırılmasına yardımcı olması ve buna bağlı olarak Kovid-19 sonrasında projenin hedef koridorlarında tedarik zincirleri işleten yük sahiplerinin sürdürülebilirliğine katkıda bulunacağı bekleniyor."

TÜRKİYE'NİN DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI POTANSİYELİ ARTACAK

Açıklamada görüşleri bulunan Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame kredinin onaylanması vesilesiyle yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Uygun ekonomik coğrafyasına ve emtia ihtisaslaşma özelliklerine rağmen, demiryolu Türkiye'nin taşıma tonajının sadece yüzde 4'ünü oluşturuyor. Bu yük taşımacılığının çok büyük oranının halen karayolu üzerinde gerçekleştirildiği anlamına gelmektedir. Bu tablo, kaçınılabilir lojistik maliyetleri ve çevresel dışsallıklar bakımından önemli bir ekonomik değer potansiyeli ortaya koymaktadır. Proje kapsamında yapılacak yatırımlar Türkiye'de demiryolu yük taşımacılığı potansiyelinin tam olarak kullanılmasına ve ulaştırma sektöründe çevresel açıdan daha yeşil bir yaklaşımın izlenmesine katkıda bulunacaktır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) tarafından uygulanacak projenin üç bileşeni bulunuyor:

BİRİNCİ BİLEŞEN;

Filyos Limanı, Çukurova Bölgesi Sanayi Bölgeleri, İskenderun Körfezi Limanları ve uygulama sırasında seçilecek ilave öncelikli yerler dahil olmak üzere öncelikli demiryolu ağı düğüm noktalarında demiryolu iltisak hatlarının ve çok modlu bağlantıların yapımını içeriyor.

İKİNCİ BİLEŞEN;

İlave yük taşımacılığı düğüm noktalarındaki son kilometre bağlantı altyapısı için fizibilite etütlerinin, detay mühendislik projelerinin, çevresel ve sosyal dokümanların hazırlanmasını ve kontrolörlük hizmetlerinin sunulmasını içeriyor.

ÜÇÜNCÜ BİLEŞEN;

Demiryolu teknik standartlarında yeknesaklığın sağlanmasına yönelik teknik yardım, demiryolu yük taşımacılığı sektörünün performansının iyileştirilmesine yönelik bir strateji belgesinin hazırlanmasına destek sağlanması ve demiryolu bağlantılı lojistik merkezleri için bir işletme ve yönetim planı hazırlanması yoluyla Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın desteklenmesi dahil olmak üzere, proje uygulama desteği, kurumsal güçlendirme, kapasite oluşturma ve ikinci aşama COVID-19 müdahale desteği sağlanmasını içeriyor.