Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 16.07.2020 09:42
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 16.07.2020 11:05
ABONE OL

? 2020 son dakika açıldı!

larına nasıl bakılır? (MEB) tarafından gerçekleştirilen Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) katılan öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanacağı saate kilitlenmişti. Sonuçlarını merak eden öğrencler, sınav sonuçlarını nereden görüntüleyebileceklerini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2020 LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacağı bildirilmişti. 2020 LGS sonuçları bakanlığın resmi internet adresi olan www. üzerinden erişime açılacak. Peki, LGS sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? LGS sınav sonuçları nasıl görüntülenir? İşte ... İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

LGS sonuçlarına nereden nasıl bakılır?

LGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. İstediği liseye tercih yapmak isteyen öğrenciler sonuçlara kilitlendi. Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvimde yer alan bilgiye göre, 2020 LGS sınavının sonuçları bugün açıklandı. Peki, LGS sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? LGS sorgulama ekranı açıldı mı? LGS tercih işlemleri, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanacak kılavuzda yer alan bilgilere göre yapılacak. Tercih dönemi takvimi ise bu kılavuz ile birlikte belli olacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

LGS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

2020 LGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tercih işlemleri, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanacak kılavuzda yer alan bilgilere göre yapılacak. Tercih dönemi takvimi ise bu kılavuz ile birlikte belli olacak.

LGS DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69 uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

Ağırlıklı standart puan hesaplanırken esas alınacak ağırlık katsayıları tabloda verilmiştir.

LGS'YE KİMLER KATILABİLİR?

İşte LGS'nin şartları:

Resmi, ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları Öğrencilerinin Başvuru Şartları

2018–2019 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Başvuru Şartları

Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8'inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olmak.

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları

2018–2019Öğretim yılında yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsoloslukları aracılığıyla, 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği" esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilen öğrencilerden, Türkiye'deki 8'inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak.

LGS ADRESE DAYALI KAYIT SİSTEMİ NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) getirdiği yeni sistem ile birlikte liseye geçiş sistemi değiştirildi. Yeni sistem ile adrese göre liselere kayıt yapılabilecek. Öğrencilerin %90'nın adresine en yakın okula kayıt olabilecek olmasını amaçlayan sistemde, sınav yine kayıt aşamasında önemli olacak. Merkezî Sınav Puanı'na yani LGS puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda. Yerel yerleştirme ekranından tercih yapmayana sınavla öğrenci alan okul ekranı da, pansiyonlu okul ekranı da açılmayacak.