Takvim

Vav TV Canlı Yayın
 • Güncel
 • 07.05.2021 21:24
 •  - 
 • Son Güncelleme:
 •  
 • 07.05.2021 21:24
ABONE OL

yarın mı? tutmanın sevabı nedir?

tutmanın sevabı nedir? Kadir Geesi hangi gün yarın mı? Kadir Gecesi'nin ne zaman olacağı vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Mübarek Ramazan ayının son günlerine girilmesi ve Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte araması da gündem oldu. Peki nedir? İşte detaylar...

Kadir Gecesi hangi gün yarın mı? Kadir Gecesi oruç tutmanın sevabı nedir?

Kadir Gecesi hangi gün? Mübarek Kadir Gecesi'nde ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar Kadir Gecesi oruç tutmanın sevabı nedir sorusunun cevabını araştırıyor. Kadir Gecesi'nde ibadetler yerine getirilecek ve dualar edilecek. Peki Kadir Gecesi hangi gün? İşte bu mübarek geceye dair merak edilen bilgiler...

KADİR GECESİ HANGİ GÜN?

Kadir Gecesi, bu yıl da pek çok Müslüman tarafından huşu içerisinde idrak edilecek. Bu yıl Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi günü İdrak edilecek.

KADİR GECESİ NEDİR?

Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvatta?, "İ?tikâf", 6). Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah'ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yer yüzüne barış ve esenlik hâkim olur.

Kadir gecesinin kesin olarak belirlenmemesinin hikmeti üzerinde duran âlimler, bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu söylemişlerdir. Zira Kadir gecesinin bildirilmesi halinde müslümanlar sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi. Halbuki kısmî belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir gecesi ümidiyle bütün ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri söz konusudur. Ayrıca Kadir gecesinin bildirilmemesi yoluyla müslümanların bilerek ona saygısızlık göstermeleri veya tâzimde aşırıya kaçmaları önlenmiş olur (Zemahşerî, IV, 273; Fahreddin er-Râzî, XXXII, 28-29).

   KADİR GECESİ NELER YAPILIR?

   Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir (Buhârî, "Fazlu leyleti'l-Kadr", 1; Müslim, "Salâtü'l-müsâfirîn", 175-176).

   Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp i'tikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de uyanık tutardı (Buhârî, "Fazlu leyleti'l-Kadr", 5; "İ?tikâf", 1; Müslim, "İ?tikâf", 1-5; Tirmizî, "Savm", 73).

   Bir hadiste Resûl-i Ekrem'in Kadir gecesinde, "Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!" şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir (Tirmizî, "Da?avât", 84; İbn Mâce, "Du?â?", 5).

   Bu sebeple müslümanlar, ramazan ayının son on gecesini ve özellikle âlimlerin çoğunluğunun işaret ettiği 27. geceyi, kulluk bilinci içinde ibadet ederek ve geçmişte yaptıkları hataları bir daha tekrarlamamaya kesin karar vererek geçirmeye özen gösterirler.

   Kadir gecesi özel ibadet ve duaları, bunlarla ilgili donanımları, teşrifat ve merasimleriyle Osmanlı toplum hayatında da zengin bir gelenek oluşturmuştur. Ramazanla başlayan hatimlerin Kadir gecesinden önce tamamlanması ve o gece duasının yapılmasına dikkat edilmiş, değişik camilerde hâfızlar ve duahanlar tarafından sanatkârane ifadelerle duada bulunma âdet haline gelmiştir.

   Kadir gecesinden nasibini almak isteyenlerin yatsı namazını cemaatle kılmalarının yeterli olduğuna dair rivayetler, padişahların bu gece yatsı ve teravih namazlarıyla Osmanlı kroniklerinde "Kadir namazı" adıyla anılan tesbih namazını selâtin camilerinden birinde halkla beraber kılmalarına vesile olmuştur.

   Büyük camilerde bu duaların sabah namazına kadar devam ettiği bilinmektedir. Bunun yanında cami ve tekkelerde vaaz ve irşadda bulunulur, bunlara halktan başka ulemâ, meşâyih ve devlet ileri gelenleri de katılırdı (Selânikî, II, 600).

     KADİR GECESİ ORUÇ TUTULUR MU?

     Kadir Gecesinin gündüzünü oruçlu geçirmek çok feyizli ibadetlerdendir. Onun için Ramazan Ayı boyunca çeşitli sebeplerle oruç tutamayanlar bu günü oruçlu geçirmek için ellerinden geleni yaparlar. Gündüzü oruçla geçirilen Kadir Gecesinin akşamında bol bol tövbe edilmeli, Kur'an okunmalı ve nafile ibadetler yapılmalıdır. Bu gecelerde yapılan duların Allah katında daha makbul olduğu unutulmamalıdır.