Takvim

Bugünkü
Takvim
ABONE OL

'lu ödediği vergiyi primden düşürüyor: Hangi kazançlar geçici verginin kapsamına girer?

Mükelleflerin kazançtan ödedikleri geçici vergi sigorta primleri düşürülerek azaltılıyor. İşte geçici verginin detayları: Geçici vergi, gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı ve mükelleflerinin 3'er aylık kazançları üzerinden hesaplanarak ödenen bir peşin vergi uygulamasıdır.

Bağ-Kur primi vergiye düşürür

Mükelleflerin kazançtan ödedikleri geçici vergi sigorta primleri düşürülerek azaltılıyor.

İşte geçici verginin detayları:

Geçici vergi, gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 3'er aylık kazançları üzerinden hesaplanarak ödenen bir peşin vergi uygulamasıdır.

   HANGİ KAZANÇLAR GEÇİCİ VERGİNİN KAPSAMINA GİRER?


   Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri, serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükellefleri cari vergilendirme döneminin gelir ve kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere geçici vergi ödemek zorundadır.

   KİMLER GEÇİCİ VERGİ ÖDEMEZ?


     Tasfiye halindeki kurumlar vergisi mükellefleri, basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, inşaat ve onarma işi yapanlar, ücret geliri elde edenler, menkul ve gayrimenkul sermaye iradı sahipleri, zirai kazanç sahipleri, geçici vergi ödemez.

     Ancak bu işlerinden elde ettikleri kazançları dışında kalan ticari veya mesleki kazançları nedeniyle geçici vergi ödemek zorundadırlar.

     GEÇİCİ VERGİ ORANI NEDİR?


       Gelir vergisi mükellefleri için yüzde 15, kurumlar vergisi mükellefleri için yüzde 22'dir.

       HANGİ İNDİRİMLER VAR?


       Mükellefler, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde dikkate alabilecekleri tüm indirim ve istisnalardan yararlanabilir.

         BAĞ-KUR PRİMLERİ DÜŞÜLÜR MÜ?


         Gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olmak kaydıyla, Bağ-Kur primleri, kazançla sınırlı olarak indirilir.

         Dönem sonunda yıllık beyannamede beyan edilen kazanç olmaması veya yetersiz olması halinde, geçici vergi dönemlerinde indirilen ödenmiş Bağ-Kur primleri tutarının, yararlanılması mümkün olan kısmı; gelir vergisi mükelleflerince gelirden indirilebilecektir.