Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 10.07.2020 09:41
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 10.07.2020 09:41
ABONE OL

Eğer çalıştığınız işyerinde bunlar olduysa tazminat alabilirsiniz! Milyonlar dikkat! İşte başvuru alma şartları...

Milyonlarca 'lının güvencesi ı. Kıdem sadece alınan maaştan ibaret değil. Yemek, yol yardımı, ikramiye, yemek çeki gibi ödemeler hesaba dahil ediliyor. Çalışma ve ekonomi hayatında uzun yıllardır gündem olan kıdem tazminatı, pek çok işveren ve işçi tarafından en fazla araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki kıdem tazminatı nedir? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı hesaplanırken neler dikkate alınır? Kıdem tazminatına hak kazanmak için bir işyerinde kesintisiz en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Tazminat her bir yıl için 1 aylık brüt ücret kadar oluyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

Eğer çalıştığınız işyerinde bunlar olduysa tazminat alabilirsiniz!

Kıdem tazminatı en fazla aratılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Hem işveren hem de çalışanlar kıdem tazminatıyla ilgili merak edilenleri araştırıyor. Kıdem tazminatı SSK'lı çalışan işçilere tanınmış bir haktır. Bağkurlular ile memurların kıdem tazminatı alma hakları yok. Kıdem tazminatı işçinin işe başladığı tarihten sonra, çalışma halinin devamında bir seneyi doldurması ile işveren tarafından 30 günlük brüt maaş tutarında kıdem tazminatı ödenir. Kıdem tazminatı tavanı 1475 sayılı eski İş Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca, işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen azami emeklilik ikramiyesi miktarınca belirleniyor. Kıdem tazminatı tabanı ise asgari ücrete göre belirleniyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı, çalışanın 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işten çıkarılması durumunda işveren tarafından çalıştığı yıllar için ödediği ücrettir. İşçi çalıştığı her bir yıl için bir maaşı kadar kıdem tazminatı alır. Çalışan bu tazminatı alabilmek için en az bir yıl aynı kurumda çalışmış olmalıdır. Aynı kuruma bağlı farklı işyerleri için de bu şart geçerlidir. Ayrıca çalışanın işten çıkarılmış olması da kıdem tazminatı alabilmenin şartlarından biridir. İşçi kendi isteğiyle yani istifasıyla ancak belirli sebeplerden dolayı kıdem tazminatına hak kazanabilir. Öte yandan kıdem tazminatı işçileri ilgilendirir ve memurlar kıdem tazminatı alamazlar.

KIDEM TAZMİNATI KİMLERE VERİLİR?

Kıdem tazminatına hak kazanmanız için aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışmış olmanız gerekmektedir. Eğer kendi isteğinizle işten ayrılırsanız kıdem tazminatı alamayacaksınız. Ancak, erkekler askerlik hizmeti için ve kadınlar da evlilik nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalırsa, tazminata hak kazanıyor. Ayrıca, emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını doldurmuşsanız kendi isteğinizle işten ayrılırsanız dahi kıdem tazminatı alabileceksiniz.

KIDEM TAZMİNATI NASIL ALINIR?

* Çalışanın işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor. Çalışan kendi isteği ile ayrılırsa, kıdem tazminatını alamıyor.

* Çalışan işyerinde 1 yıl çalıştıktan sonra kıdem tazminatına hak kazanıyor. Bir yıldan az çalışanlar kıdem tazminatına hak kazanamıyor.

* Erkeklerde askerlik nedeniyle, kadınlarda evlilik nedeniyle işten ayrılma halinde kıdem tazminatı alınabiliyor.

* Çalışan emekli olduğunda kıdem tazminatını alabiliyor.

* Çalışan emeklilik için gerekli prim gün sayısında doldurduğunda yaşı beklemeden tazminat alabiliyor.

* 15 yıllık sigortalılık süresini doldurup, 3 bin 600 gün prim ödeyenler kıdem tazminatına hak kazanıyor.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

İşe başlama tarihinden itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işveren, işçiye 30 günlük giydirilmiş brüt ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Ödenecek tutardan sadece damga vergisi (%0,759) kesintisi yapılmaktadır.

Örneğin, çalıştığınız işyerinde son aldığınız brüt ücret 3 bin 500 liraysa, ve işyerinde 5 yıldır çalışıyorsanız ve işten çıkartıldıysanız; kıdeminiz 17 bin 500 bin lira tutuyor. Ücretin içinde yer alan; yol yardımı, yemek, ikramiye, prim gibi tüm ödemeler de tazminat hesabına katılıyor.

KIDEM TAZMİNATI BELİRLENİRKEN TUTARA DAHİL EDİLEN ÖDEMELER;

Gıda yardımları

Eğitim yardımları

Sosyal yardımlar

Giyecek yardımı

Kasa tazminatı

İş alımında belirlenen prim tutarları

Yukarıda belirttiklerimiz içerisinden, giyecek türünde olan yardımlar iş yerinde kullanılacak ise tazminat tutarında göz önünde bulundurulmaz.

KIDEM TAZMİNATI BELİRLENİRKEN TUTARA DAHİL EDİLMEYEN ÖDEMELER;

Yıllık izin ücretleri

Hafta tatili ücreti

Doğum ve ölüm yardımları

Teşvik primleri

Seyahat primleri

Bayram harçlığı

Harcırah ödemeleri

Fazladan çalışma ödemeleri

Belirttiğimiz ödemeler tazminat tutarına dahil edilmez ve etki etmez.

BELİRTTİĞİMİZ TAZMİNATTAN KESİNTİ YAPILIYOR MU?

Damga vergisi olarak yapılan kesinti dışında tazminat başka bir kesintiye uğramaz.

KIDEM TAZMİNATININ ZAMANINDA ÖDENMEMESİ HALİNDE;

Belirlenen ödeme zamanının geçmesi durumunda geciken her gün için faiz işlenir. Faiz, mevduatın en üst kademesinden işlem görür. Belirli tazminat tutarına eklenerek tahsil edilir. Bu durum da İş Kanunu yasasında yer alarak işçiye sağlanan hakkı korur.

İŞTEN AYRILIRKEN KIDEM TAZMİNATINA DİKKAT

Emekliye ayrılmayı veya örneğin 15 yıl sigortalılık 3600 prim günü koşulunu tamamlayarak işten kendisi ayrılmak isteyenlerin, kıdem tazminatı taban ve tavanındaki artışları dikkate alması gerekiyor.

Asgari ücret artışı yılda bir defa ocak ayında yapılıyor. Asgari ücretle çalışanlar kasım, aralık gibi aylarda işten ayrılmak yerine ocak ayını beklediklerinde daha yüksek kıdem tazminatı alabiliyorlar.

Yüksek ücret alanların ise daha fazla kıdem tazminatı alabilmek için kasım – aralık ya da mayıs – haziran ayları yerine, ocak ve temmuz aylarını beklemeleri gerekiyor.

Brüt ücreti kıdem tazminatı tavanının altında olanların ocak-temmuz aylarını beklemesi gerekmiyor.

KIDEM TAZMİNATI GİYDİRİLMİŞ ÜCRET ÜZERİNDEN ÖDENİR

Kıdem tazminatı almaya hak kazanabilmek için, aynı işverene bağlı iş yerlerinde en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Kıdem tazminatı emekli olunduğunda, işveren işten çıkarttığında, işçi haklı bir nedenle iş akdini feshettiğinde alınabiliyor. Yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getiren işçi işten ayrılarak kıdem tazminatı alabiliyor.

Bunun yanı sıra erkek işçiler askere giderken, kadınlar da evlendiklerinde bir yıl içinde işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabiliyorlar.

Kıdem tazminatı hesaplanırken, brüt ücrete ilave olarak işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatlerin de dikkate alınması gerekir. Bordroda görünen brüt ücret "çıplak" ücrettir. Yemek, servis-yol-ulaşım, barınma-kira yardımları, bayram harçlığı, yakacak-aydınlatma bedeli, giyim yardımı, kıdem ücreti, teşvik primi, ikramiyeler ve primler eklenerek "giydirilmiş ücret" bulunur.

Bir menfaat veya ödemenin giydirilmiş brüt ücrete dahil edilebilmesi için devamlılık arz etmesi gerekiyor. İşverenin iş yerinde verdiği yemek veya yemek karşılığı nakit para ya da yemek çekinin karşılığı olan tutar, giydirilmiş ücrete eklenir. İşçinin işe geliş – gidiş saatlerinde verilen servis hizmeti de dahil olmak üzere ulaşım parası şeklindeki ödemeler hesaba katılır.

Özel sağlık sigortası yardımı ya da hayat sigortası primi ödemeleri de kıdem tazminatına esas ücrete eklenir.

Bir yıl içinde ödenen ayni ve nakdi ödemeler toplanarak 360 güne bölünür. Hesaplanan 1 günlük ayni ve nakdi ödemenin 30 katı, brüt ücrete eklenerek giydirilmiş ücret bulunur.