Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 06.09.2018 Gazete
ABONE OL

’lerin ödemeleri 2019’a ertelendi

’lere ve girişimcilere yönelik destekleri artıracak hem de kura karşı koruma sağlayacak adımlar atılıyor. KOBİ’lerin bu yıl ’e yapacağı ödemeler 2019’a ertelendi

KOBİ’lerin ödemeleri 2019’a ertelendi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 16 maddelik paketi, girişimcileri ve üreticileri sevindirdi. 'lere ve girişimcilere yönelik destekleri artıran, kura karşı koruma sağlayacak adımlar içeren paketle, KOBİ'lerin bu yıl 'e yapacağı ödemeler de önümüzdeki yıla ertelendi. İşte paketin detayları:

● Sanayinin ara malı ithalatını oluşturan 2 bin 739 ürün grubu incelendi. Buna göre, minimum 30 milyar dolarlık ithalata karşılık gelen öncelikli ürün gruplarının yerlileştirilmesi çalışmaları başlatılacak.
● KOSGEB'in geri ödemeli destekler kapsamında KOBİ'lerden 2018'de tahsil etmesi gereken alacakları 2019 yılına ertelenecek.
● Orta ve yüksek teknoloji ürün grupları için kamu ihalelerinde yerli ürünlere yüzde 15 zorunlu fiyat avantajı tebliğinin etkin şekilde uygulanması için takip mekanizması oluşturulacak.
● Kamu ihalelerinde yenilik, yerlileştirme ve teknoloji transferini sağlayacak, sanayi işbirliği projelerinin yaygın ve etkin bir şekilde uygulanması için destek ve takip mekanizması oluşturulacak.
● Yerli üreticinin haksız rekabete maruz kalması önlenecek.
● OSB'lerde yatırım yapacaklar için bedelsiz arsa tahsisi uygulamasının kapsamı genişletilecek.
● Yatırım teşvik belgesi almış firmaların yatırım yeri bulma süreçleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol imzalanarak hızlandırılacak.
● Yerel potansiyeli harekete geçirmek amacıyla kalkınma ajansları üzerinden yaklaşık bin 500 projeye 500 milyon lira destek sağlanacak.
● Yıl sonuna kadar, teknoloji geliştirme bölgelerine toplam 100 milyon lira destek verilecek.
● Yaratıcı sektörler ve girişimcilik alanlarında 60 milyon euroluk fon yatırımcıların hizmetine sunulacak.
KOBİ Başlangıç 'nda yer alan 500 bin lira proje bütçesinin üst sınırı 600 bin liraya çıkarılacak. TÜBİTAK Teknogirişim Sermaye Desteği Programı'nda proje destek üst sınırları 200 bin lira olacak. TÜBİTAK sanayi destekleri kapsamında kur farkı dolayısıyla oluşacak maliyet artışlarına destek olunacak.
● Ar-Ge sonucunda çıkan ürünlerin üretim ve ihracatını desteklemek amacıyla 50 milyon lira üretim yatırım desteği sağlanacak.
● Teknoloji geliştirme bölgeleri ve Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilen temel bilimler mezunlarına aylık brüt asgari ücret tutarında destek verilecek. Bu amaçla yıl sonuna kadar 15 milyon liralık destek firmalara aktarılacak.
● Yatırım teşvik belgesi başvuru ücreti kaldırılacak.
● TSE hizmet ücretlerinde yüzde 25 indirim yapılacak ve kurum alacakları yeniden yapılandırılacak.
● Girişimci ve yatırımcıların fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına katkı sağlamak amacıyla patent, marka, tasarım başvuru ve tescil ücretleri yüzde 25 indirilecek.