Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 15.02.2014 Gazete
ABONE OL

Yaşlılara harçlık

Cumhurbaşkanı Gül'ün imzasına sunulan ile yaşlılara her ay harçlık verilecek. Çalışan engellinin maaş ve primini devlet ödeyecek

Hükümetten büyük müjde!
Hükümet, yaklaşık 40 bin bakıma muhtaç engelli ve yaşlı için ilk defa 'aylık harçlık' uygulamasını başlatacak. Cumhurbaşkanı 'e sunulan '' ile sosyal hizmet kuruluşları, özel bakım merkezleri ve Darülaceze Müessesinde ücretsiz bakılan engelli, yaşlılara devlet tarafından her ay hiçbir kesinti yapılmaksızın net harçlık ödenecek.

BAKANLIK BELİRLEYECEK
Harçlığın miktarı 1620 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilen tutarı geçmeyecek şekilde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

İSTİSMARI ENGELLENECEK
Torba yasa ile gerçekleşecek düzenlemenin amacı, hiçbir maddi geliri ve bakacak kimsesi olmadığı için bakım merkezlerinde kalan engelli ve yaşlıların her ay şahsi giderlerini karşılayabilmesini sağlamak. Harçlık uygulaması özellikle özel bakım merkezlerinde kalan engelli, yaşlıların merkezler tarafından maddi açıdan istismar edilmesini engelleyecek.

ENGELLiNiN PRiMi DEVLETTEN
TÜRKİYE'de sayıları 10 milyonun üzerinde olan engelli vatandaşların gözü kulağı Çankaya Köşkü'nde. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, sunulan torba yasayı onaylaması ile birlikte, özel sektörde engelliler için sağlanan destek de arttırılacak. Yasal yükümlülüğü olmasa bile engelli çalıştıran tüm işverenlere 'sigorta prim desteği' verilecek. Ayrıca 50'den fazla çalışanı olan işyerlerinin yüzde 3'ü oranında engelli çalıştırması durumunda devletin sağladığı sigorta prim desteğindeki 'kota' uygulaması kalkacak. Korumalı işyerlerinde çalıştırılan, zihinsel engellilerin maaş ve primini devlet ödeyecek.

'LİYE AİLE YARDIMI
SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK), 4/C'lilere 'çocuk yardımı ve aile yardımı' yapılması ile ilgili esasları düzenledi. Mart başında yürürlüğe girecek düzenlemeye göre; 4C'lilerin çocuk yardımı alma şartlarına haiz her bir çocuğu başına, asgari ücretin yüzde 4'ü oranındaki tutarı, aile yardımı alma şartlarına haiz eşi için yüzde 20'si oranındaki tutarı aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacak. SGK'nın İşveren Uygulama Tebliği'nde yaptığı değişikliğe göre; aile zammı adı altında yapılacak ödemelerde, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla, fiilen çalışmasının olup olmadığına bakılmayacak.

ÜLKENİN TAMAMI SİGORTALI OLDU
SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Yadigar Gökalp İlhan, Sosyal Güvenlik Reformu ile sağlık alanında çok önemli adımların atıldığını belirterek, "Yeşil Kart sahibi 9 milyon 416 bin vatandaşımız ve hiçbir güvencesi olmayan 1 milyon 700 bin kişi, 2012 başından bu yana genel sağlık sigortası kapsamına dahil edilerek, ülke nüfusumuzun neredeyse yüzde 100'lük kısmı sağlık kapsamına alınmıştır" dedi. SGK'nın yenilenen yapısıyla 76 milyon vatandaşa çok iyi hizmet veren bir kurum haline geldiğini söyleyen İlhan, "Vatandaşlara yapılan ödemelerin gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 2008 yılında yüzde 6.2 iken, 2012 yılında yüzde 7.6'ya yükselmiştir" diye konuştu.

Burcu ÇALIK