SGK listeyi AZ ÖNCE duyurdu! Bu hastalıkları geçirene saniyesinde emekli maaşı bağlanıyor!

Malulen emeklilik, sigortalı bireylerin sağlık sorunları sebebiyle çalışma gücünün en az %60 oranında azalması durumunda gündeme gelir. Ancak her sağlık durumu bu kapsama girmez; sadece önceden belirlenmiş bazı hastalıklar ve sağlık problemleri, malulen emeklilik için uygun olarak değerlendirilir. Bu süreç, ilgili sağlık kuruluşlarının detaylı incelemeleri ve resmi sağlık raporları ile desteklenmelidir, böylece sigortalının gerçek durumu objektif kriterlere göre belirlenebilir.

Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 09:04 Güncelleme 03 Haziran 2024, 09:04
SGK listeyi AZ ÖNCE duyurdu! Bu hastalıkları geçirene saniyesinde emekli maaşı bağlanıyor!

İÇİNDEKİLER

Sigortalı çalışanlar, çeşitli sağlık sorunları nedeniyle maalesef zaman zaman çalışma güçlerini kaybedebilirler. Bu durum, erken emeklilik olanaklarını gündeme getirir. Türkiye'deki sosyal güvenlik mevzuatı, malulen emeklilik adı verilen, sağlık problemleri nedeniyle çalışamaz hale gelen sigortalı bireyler için özel düzenlemeler içermektedir. Malulen emeklilik, bireyin yaşamını sürdürebilmesi için önemli bir mali destek sağlar ve bu nedenle, hangi sağlık problemlerinin malulen emekliliğe yol açtığı ve bu sürecin nasıl işlediği hakkında bilgi sahibi olmak büyük önem taşır.

Malulen Emeklilik İçin Geçerli Sağlık Durumları

Aşağıda, malulen emeklilik için kabul edilen bazı ciddi sağlık sorunları listelenmiştir:

Kanser

Epilepsi

Parkinson hastalığı

Beyin tümörleri

Behçet hastalığı

Organ nakli (kemik iliği hariç)

Multipl skleroz (MS)

Serebral palsi

Felç

Uzuv kayıpları

Demans

Görme kaybı

Bu hastalıklar, kişinin günlük yaşam aktivitelerini önemli ölçüde sınırlar ve çalışma kapasitesini düşürür. Malulen emeklilik, bu durumlar göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

Malulen Emeklilik İçin Gereken Şartlar

Malulen emeklilik hakkının kazanılabilmesi için yerine getirilmesi gereken bazı yasal şartlar şunlardır:

Sigortalı Çalışma Süresi: Çalışanın en az 10 yıl sigortalı olarak çalışmış olması gerekmektedir.

Prim Ödeme Gün Sayısı: Sigortalının en az 1800 gün prim ödemiş olması şarttır.

Malullük Durumunun Zamanlaması: Malullük durumu, sigortalının işe başladığı tarihten sonra meydana gelmelidir.

Maluliyet Raporu: Çalışanın maluliyet durumu, yetkili sağlık kuruluşları tarafından verilen bir maluliyet raporu ile resmi olarak belgelenmelidir.

Güç Kaybı Oranı: Maluliyet raporunda, çalışanın en az %60 oranında güç kaybı yaşadığının belirtilmiş olması gerekmektedir.

Malulen emeklilik süreci, bu şartların tamamının karşılanması halinde başlatılabilir. İşlem, ilgili sosyal güvenlik kurumuna yapılacak resmi başvuru ile gerçekleştirilir ve tüm belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde sunulması gerekmektedir.

Bu bilgiler, sigortalı bireylerin geleceğini planlamaları ve olası bir sağlık problemi durumunda haklarını bilerek hareket etmeleri açısından büyük önem taşır. Malulen emeklilik, zorlu sağlık koşulları altında bireylere maddi güvence ve destek sunar.

Haziran 2024 itibariyle malulen emeklilik için gereken şartlar, malul sayılmaya sebep olacak sağlık koşulları ve iş göremezlik durumu gibi faktörlere bağlıdır. Türkiye'de malulen emeklilik, genellikle kişinin çalışma gücünü %60 veya daha fazla kaybetmiş olması ve bu durumun sürekli bir sağlık problemi nedeniyle oluşmuş olması gerektiğini belirtir. İşte malulen emeklilik sürecine dair birkaç temel bilgi:

Sağlık Kurulu Raporu: Malulen emeklilik başvurusu yapabilmek için, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yetkilendirilmiş bir hastaneden alınan sağlık kurulu raporu gereklidir. Bu rapor, kişinin sağlık durumunun çalışma gücü üzerindeki etkisini detaylandırır.

Sigortalılık Süresi ve Prim Günü Şartı: Malulen emeklilik için gereken minimum sigortalılık süresi 10 yıl (3600 gün) ve bu süre içinde en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş olması gerekmektedir.

Başvuru Süreci: Gerekli belgelerle birlikte SGK'ya başvurulur. SGK, başvuruyu ve sağlık kurulu raporunu değerlendirir ve kişinin malul sayılıp sayılamayacağına karar verir.

İtiraz Hakkı: SGK'nın kararına itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Kararın tarafınıza tebliğ edilmesinden itibaren 60 gün içinde itirazda bulunabilirsiniz.

Emekli Maaşı ve Diğer Haklar: Malulen emeklilik durumunda, emekli maaşı ve diğer sosyal güvenlik hakları kişinin çalışma süresine ve ödenen prim miktarına göre hesaplanır.

SON DAKİKA SGK HABERLERİ, ERKEN EMEKLİLİK DÜZENLEMELERİ İÇİN YENİ GELİŞMELER TAKVİM.COM.TR'DE!