Takvim

Bugünkü
Takvim
 • Ekonomi
 • 21.01.2021 08:28
 •  - 
 • Son Güncelleme:
 •  
 • 21.01.2021 08:28
ABONE OL

2021 başvuru formu doldur! en az ilkokul mezunu alımı başvuru şartları!

, farklı branşlarda toplam 5000 sözleşmeli alımı yapılacağını duyurdu. Başvuruda bulunmak isteyenler için 2021 ne zaman? Uzman Erbaş alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 Uzman Erbaş alımı şartları neler? Uzman erbaşlar, en az 1 yıl en çok da 5 yıl olmak üzere sözleşme yaparak göreve başlarlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, en az lise ve dengi okul mezunu olmuş, çavuş rütbesiyle askerlik yapmış ya da yapan kişiler, uzman çavuş olabilir. Uzman çavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yurt güvenliğini sağlamak başta olmak üzere pek çok çeşitli görevde çalışır

5 bin sözleşmeli uzman çavuş 2021 başvuru formu için tıklayın

Jandarma kontratlı uzman erbaş alımı için yayımlanan rehberde JGK'ya 3.770'i Jandarma (Komando-Asayiş),925'i Lojistik Alt Branşlı (Mesleki Nitelikli),265'i Muhabere, 14'ü At Bakıcısı, 13'ü Bot Serdümeni, 10'u Havacılık, 3'ü Kurbağa Adam (Dalış Amiri) branşlarında toplam 5.000 kişilik uzman erbaş alınacak. Jandarma uzman erbaş alımı başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre; Başvurular, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde "Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları" bölümünden başvuru formunun doldurulması ile yapılacak. Peki; Jandarma uzman erbaş alımı 2021 başvuru şartları neler? Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? Nasıl Jandarma uzman erbaş olunur? Uzman Erbaş alımı başvuru nasıl yapılır?.Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NASIL YAPILIR?

Alımlar için başvurular 21-31 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre; Başvurular, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde "Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları" bölümünden başvuru formunun doldurulması ile yapılacak.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, '' Başvuru yapan adaylardan Tablo-6'daki lisans, ön lisans, lise ve ortaöğretim (Ortaokul) programlarına, seçme sınavlarına çağrılma öncelikleri ile Tablo-7'deki branşlara göre kontenjan miktarının beş katı aday sınava çağrılacak. '' denildi.

   JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU

   JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU

   BAŞVURU ŞARTLARI

   a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak

   b. Başvuru yapacak adaylarda mezuniyet şartı ile ilgili olarak, Jandarma branşından
   (Komando-Asayiş) başvuru yapacak adaylarda en az Ortaöğretim (Lise) mezuniyeti şartı
   aranmakta olup, tüm lise, ön lisans ve lisans bölümlerinin tamamı başvuru yapabileceklerdir.
   Diğer branşlar için ise Tablo-6' da belirtilen eğitim seviyesinden mezun olma şartı aranacaktır.

   c. Nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2021) itibarıyla
   yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2002 (dahil)
   - 01 Ocak 1994 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

   ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken
   müracaat edenler için (Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) Birlik
   Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış
   olmak

   d. Askerlik hizmetini yapmakta iken 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak terhis
   edilmemiş olmak

   e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin son günü
   (31 Ocak 2021) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak
   (31 Ocak 2016 tarihi ve sonrasında terhis olmak.)

   f. Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş, hem de terhisinin
   üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekmektedir.

     g. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri
     içerisinde ve 01 Ocak 2021 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, [(01 Ocak 2002
     (dahil)- 01 Ocak 1992 (dahil)] tarihleri arasında doğanlar)

     ğ. Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun ilk günü olan 21 Ocak 2021
     tarihi itibariyle üç (3) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması
     gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitiş tarihi ve yeni sözleşme tarihini
     gösterir belgeyi yanında getireceklerdir

     Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur.
     Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır

     Üç (3) yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin
     müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilecektir.
     Üç (3) yılını doldurmadan tek taraflı sözleşmesi feshedilmiş ya da ayrılmış olanların
     müracaatları kabul edilmeyecektir. (Söz.Erb.ve Er Yönetmeliği 28/1A değişiklik) (Bu hususta yanlış
     veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasında
     olursa olsun sonlandırılacaktır.)

     h. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve
     Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak (Yönetmeliğin 23'üncü maddesi
     kapsamında ve EK-D çizelgede belirtilen esaslar çerçevesinde (Komando Sağlık Yeteneklerini Karşılayan)
     "UZMAN ERBAŞ OLUR" kayıtlı sağlık kurulu raporu almış olmak (Ek:Resmi Gazete-15/4/2020-
     31100-Cumhurbaşkanlığı Kararı-2413/4 ve 5'nci maddeler)

     ı. En az 164 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-1'de Boy-Kilo
     Tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise
     spor şortu/eşofman ile ölçülür.)

     i. Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve
     Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak
     istihdam edilmemiş olmak, (Bu hususta yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların
     işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.)

     j. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,(Güvenlik soruşturması için
     adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle
     adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese
     Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir.),

     k. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri
     bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve
     nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan
     yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak,
     fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı
     suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat
     karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen
     taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut
     22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm
     olmamak,

     l. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adli veya askeri mahkemeler tarafından otuz
     (30) günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

     m.Taksirli suçlar nedeniyle altı (6) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya
     mahkûm olmamak,

     n. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve
     haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve
     bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

     o. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve
     omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve
     el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine
     zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak.)

     ö. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak,

     p. Tablo-6 ve 7'de kontenjanları belirtilen branşlara ilişkin olarak karşılarında belirtilen
     niteliklerden en az birine sahip olmak.

     r. Her branşa ait kontenjan miktarının 5 katı aday, seçme sınavlarına 4'üncü maddede belirtilen
     kriterler doğrultusunda çağrılacaktır.

       BAŞVURU TARİHİ

       Jandarma uzman erbaş alımı başvurusu 21 Ocak günü internet üzerinden başlayacak. Başvuru formu yayımlandığında haberdar olmak için TIKLAYIN

       KILAVUZ İÇİN TIKLAYIN

       UZMAN ERBAŞ SÖZLEŞMELERİ KAÇ YIL YAPILIR?

       Uzman erbaşlar, en az 1 yıl en çok da 5 yıl olmak üzere sözleşme yaparak göreve başlarlar.

       Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, en az lise ve dengi okul mezunu olmuş, çavuş rütbesiyle askerlik yapmış ya da yapan kişiler, uzman çavuş olabilir. Uzman çavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yurt güvenliğini sağlamak başta olmak üzere pek çok çeşitli görevde çalışır. Bunlar;

       Subay, astsubay ve erler arasındaki ilişkiyi düzenler.

       Nişancı ya da sürücü olmak,

       Muharebe görevlerini yerine getirmek,

       Düşman, hava araçları, uçak ve füzelerle mücadele etmek,

       İletişimi sağlamak,

       Araç bakım ve onarım hizmetlerine katılmak

       Yerleşke güvenliğini sağlamak ve nöbet hizmetlerini düzenlemek gibi önemli görevleri vardır.