Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 23.10.2020 17:24
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 23.10.2020 17:24
ABONE OL

Milyonları ilgilendiriyor! 2021’de memur ücreti ne kadar?

yapan memurlar için beklenen müjdeli haber geldi! 2021 yılında nin ne kadar olacağı belli oldu. 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden derlenen bilgiye göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti artırıldı. Bu gelişmenin ardından memurlar fazla mesai ücretinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Çalışanlar yapıyor. Ayrıca yurt içi gündelik ve tazminat tutarlarına düzenleme getirildi.

Milyonları ilgilendiriyor! 2021’de memur fazla mesai ücreti ne kadar? Fazla mesai hesaplama…

2021 yılında memurların ne kadar fazla mesai ücreti alacağı belli oldu. Kamu kurumlarında çalışan memurlara verilen fazla mesai ücretlerinde değişikliğe gidildi. 1 Ocak 2021'den itibaren yeni mesai ücretleri uygulamaya konulacak. Peki, fazla mesai ücreti ne kadar oldu? Fazla mesai hesaplama nasıl yapılır? Yapılan düzenlemeyle yurt içi gündelik tutarları da artırıldı.

2021 FAZLA MESAİ ÜCRETİ NE KADAR?

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden derlenen bilgiye göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 6,19 artacak. 2 lira 26 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2021'den itibaren 2 lira 40 kuruş olarak uygulanacak.

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 2,39 lira yerine 2,54 lira fazla mesai ücreti ödenecek.

Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla kurul başkanı (bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla çalışan personel de yine ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 2,54 lira fazla çalışma ücreti alacak.

MEB PERSONELLERİ DE FAYDALANACAK

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ve üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara da ayda 90 saati aşmamak kaydıyla yeni yılda 2,40 lira ek çalışma ücreti ödemesi yapılacak.

Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla mesai için ayda 100 saati geçmemek kaydıyla saat başına 4,14 lira ödemede bulunulacak.

GÜNDELİK ÜCRETİ DEĞİŞTİ

Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da belirlendi. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına ödenecek yurt içi gündelik tutarı 73,25 liradan 80,50 liraya çıkacak.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu başkanlarının yurt içi gündeliği de 66,85 liradan 73,50 liraya yükselecek.

Yurt içi gündelik tutarı, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolarda bulunan memurlar için 61,65 liraya çıkacak. En alt kademedeki memura ise 46,35 lira ödenecek.

FAZLA MESAİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Hesaplama dönemi haftalık veya iki haftalık olmak üzere memurların seçebilecekleri yoğunlaştırılmış çalışma şekilleri sırasıyla şöyle:

a) 9/80 çalışma saati: Memurun iki haftada dokuz gün seksen saat çalışıp, ikinci haftada bir günü izin olarak kullanmasıdır.

b) 4/40 çalışma saati:

Memurun haftada dört gün kırk saat çalışıp, bir günü izin olarak kullanabilmesidir.

c) 4/36-1/4 çalışma saati:

Memurun haftada dört günü günde dokuz saatten otuz altı saat ve bir yarım günü dört saat çalışarak kalan yarım günü izin olarak kullanabilmesidir."