Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 03.12.2020 09:37
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 03.12.2020 09:37
ABONE OL

ve ilk taksit ödemesi ne zaman? : hesaplaması

: Uzun süredir merak edilen vergi yapılandırması ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Şimdi vergi yapılandırma başvurusu ne zaman bitiyor sorusuna yanıt aranıyor. TÜSİAV Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. Peki, vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? İşte vergi yapılandırması ile ilgili önemli gelişmeler ve tüm detaylar... Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada söz konusu imkanlardan faydalanmak için 31 Aralık 2020'ye kadar başvuru yapılması gerektiği vurgulandı. Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların, (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar) 30 Haziran 2021'e kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacağının ve vergi incelemesi yapılmayacağının altı çizildi.

ivd.gib.gov.tr: Yapılandırma başvuru sonuçları ve ilk taksit ödemesi ne zaman?

ivd.gib.gov.tr: Yapılandırma başvurusu ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden alınıyor. Yapılandırma başvurusunu yapmak isteyenlerin bu sayfaya gitmesi ve bu sayfa üzerinden yapılandırmasını yapması gerekmektedir. Bilindiği üzere 7256 sayılı kanunda faizlerin silinmesi 2 şarta bağlandı. İlk taksitte tüm borcunu ödeyenlerin faizinin yüzde 90'ı, ilk iki taksitte borcunu ödeyeceklerin ise faizlerinin yüzde 50'si silinecek. Burada vatandaşların en merak ettiği konu faiz meselesi oldu. Faizinizin ne kadar olduğunu öğrenmek için e devlet sayfasında vergi borçları sayfasına gidebilirsiniz. eki, vergi yapılandırması ne zaman yapılacak? İşte yapılan açıklamalarla ilgili detaylar ve güncel gelişmeler...

VERGİ YAPILANDIRMASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada söz konusu imkanlardan faydalanmak için 31 Aralık 2020'ye kadar başvuru yapılması gerektiği vurgulandı. Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların, (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar) 30 Haziran 2021'e kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacağının ve vergi incelemesi yapılmayacağının altı çizildi.

VERGİ YAPILANDIRMASI NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar, yapılandırma düzenlemesine ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığının çağrı merkezi Vergi İletişim Merkezini (VİMER-189) de arayabilecek. VİMER, mükelleflerin detaylı sorularını cevaplandırarak bilgi verecek.

Vatandaşlar, yapılandırma için internet vergi dairesini (https://ivd.gib.gov.tr/) kullanacak. İşlemleri gerçekleştirebilmek için ödeme ve borç işlemleri ekranına giriş yapılması gerekiyor. İlgili ekrandan vatandaşlar, ödeme planlarını seçerek işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekiyor ve en fazla 18 taksitte bu borçlar ödenebiliyor. Taksitler iki ayda bir ödenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB'lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/1/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitini 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri gerekiyor.

İLK TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB'lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/1/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitini 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri,"

BAŞVURU SONUCU

Yapılandırmada başvuru sonuçları ve ödeme takvimi henüz açıklanmadı. Açıklamanın önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.

https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILIYOR?

Yapılandırma kapsamında olan borçlar şu şekilde

Gelir vergisi, kurumlar vergisi,

Katma Değer Vergisi (KDV),

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV),

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),

SGK pirimi,

GSS

tüm idari para cezaları,

KYK borçları,

Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları,

trafik para cezaları,

seçim para cezaları,

nüfus para cezaları,

Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları,

kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları,

öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları,

ecrimisiller,

haksız alınan destekleme ödemeleri,

kaynak kullanımı destekleme fonu,

taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı,

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları,

madenlerden alınan devlet hakkı,

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilen diğer alacaklar,

SGK idari cezaları,

il özel idarelerine olan borçlar,

emlak vergisi,

çevre temizlik vergisi,

ilan ve reklam vergisi,

diğer vergi ve harçlar;

su, atık su, katı atık ücretleri,

yol katılım payları,

muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları;

TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin üyelik aidatları;

KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklananlar aidat alacakları,

il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50'den fazlası bunlara ait şirketlerin taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacaklar,

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları,

kalkınma ajanslarının il özel idareleri, belediye ve sanayi odalarından olan alacakları;

TSE hizmet bedeli alacakları belediyelerin tasarrufuna bırakılan taşınmaz kiralamaları ve irtifak hakkı tesisinden kaynaklanan alacaklar,

büyükşehir belediyeleri ile bağlı kuruluşlarının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne olan borçlar,

Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olan çiftçiler ile kredi kullanan orman köylülerin borçları,

iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları,

isteğe bağlı sigorta primi,

topluluk sigortası primi,

SGK tarafından takip edilen damga vergisi,

özel işlem vergisi ve eğitime katkı payları,

31 Ağustos 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi alacakları.