Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 28.05.2020 10:52
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 08.07.2020 13:56
ABONE OL

en az ilkokul mezunu vasıfsız işçi, temizlik işçisi 21 bin ..

ve 'de bazı Bakanlıklar ve Belediyeler yeni iş ilanları yayınladı. İlanlara göre, kamu kurumlarında edilmek üzere 'li ve KPSS'siz en az ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden memur-işçi statülerinde yaklaşık 21 bin personel alımı yapılacak. Yayınlanan bu kamu iş ilanları İŞKUR'un resmi sayfası üzerinden ve Resmi Gazete üzerinden yayınlandı. Peki, hangi kamu kurumları personel alımı yapacak.

İŞKUR yeni kamu iş ilanları yayınladı! 21 bin personel alımı yapılacak!

İŞKUR yeni kamu iş ilanları vatandaşlar tarafından aratılmaya devam ediyor. Bu anlamda iskur.gov.tr adresi üzerinden yeni kamu iş ilanları yayınlandı. İŞKUR'un memur alım ilanları, kurum dışı kamu işçi alım ilanları kategorilerinde ve farklı tarihlerde yayınlanan Resmi Gazetelerde yayınlanan kamu iş ilanlarına göre, devlet kurumlarında daimi olarak istihdam edilmek üzere memur-işçi statülerinden yaklaşık 21 bin personel alımı yapılacak.

İŞKUR ÜZERİNDEN 10 BİN PERSONEL ALIMI YAPILACAK

İŞKUR üzerinden yayımlanan en az ilköğretim mezunu 21 bin personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları aktarıldı. Ayrıca İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanı ve memur alımı ilanlarında adayların başvuru yapacakları tarihler de bildirildi.

İŞKUR MESLEKLERE GÖRE PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BEYKOZ BELEDİYESİ

Beykoz Belediyesi, 1 - 10 Haziran tarihleri arasında zabıta memur alımı yapacak. İŞKUR üzerinden yayımlanan zabıta memuru alımına ilişkin başvuru şartları belli oldu. Toplam da 50 zabıta memuru 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi tutularak Beykoz Belediyesi'ne alınacak.

ESPARK

ESPARK Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş.'ye İŞKUR üzerinden personel alımı yapılacağı duyurdu. Kurum Dışı Kamu İşçi üzerinden yapılacak olan ilanlara ilişkin, başvuru detayları haberimizde mevcut. Belediyeye beden işçisi pozisyonunda görev almak isteyen adayların bir takım şartları taşıması gerekiyor.

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ

İŞKUR üzerinden Isparta İl Özel İdaresi'ne personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuruda bulunmak isteyen adayların bir takım şartları taşıması gerekiyor. Başvuruda bulunmak isteyen adaylarda KPSS şartı aranmazken, en az ilköğretim mezunu kişilerin ilana başvurabileceği belirtildi.

ATAKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ataköy Belediye Başkanlığı İŞKUR üzerinden personel alım ilanına yayımladı. Buna göre Ataköy Belediye Başkanlığı bünyesinde personel alımı yapılacak.

TÜBİTAK

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK ) tarafından Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında personel alım ilanı yayımlandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 Sözleşmeli Öğretmen alımı yapacağını duyurdu. MEB öğretmen alımı başvuruları başlamış olup son başvuru 12 Haziran 2020'dir.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli 87 personel alınacaktır.İŞKUR belediye iş ilanlarını görüntülemek için BURAYA TIKLAYINIZ

Kayıt

İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz.

Kayıt Koşulları

İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.

Engelli Kaydı

Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım veya rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerin, engel durumuna göre tüm vücut fonksiyon kayıplarının en az %40'ından yoksun olduklarını, 30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Engellilik Ölçütü, Sınıflandırılması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikle belirlenen yetkili sağlık kuruluşlarının birinden alacakları engelli sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmektedir.

İnternet üzerinden engelli olarak kayıt yaptırmak isteyen kişilerin sağlık kurulu raporunu İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine ibraz ederek bu durumlarını onaylatmaları zorunludur. Onay işlemi yaptırmayan engelliler normal statüde işlem görecektir. Raporlarında herhangi bir işte çalışamaz bilgisi olanların engelli kaydı alınmayacaktır. Süreli raporlarda da rapor tarihi dikkate alınarak engellilik derecesinin kalktığı tarihten itibaren iş arayan kaydı sistem tarafından otomatik olarak normale dönüştürülecek, engelliliğinin devam ettiğine dair yeni bir rapor getirilmesi halinde engelli kaydı bu rapor doğrultusunda güncellenecektir.

Eski Hükümlü Kaydı

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, (kamupersoneli.net) koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenler, eski hükümlü sayılacak olup ilgili mevzuat hükümlerinden yararlanacaktır. İnternet üzerinden eski hükümlü olarak kayıt yaptırmak isteyen kişilerin belgelerini İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine ibraz ederek bu durumlarını onaylatmaları zorunludur. Onay işlemi yaptırmayan eski hükümlüler normal statüde işlem görecektir.

Öncelikli Gönderme Hakkına Sahip Olanların Kayıt İşlemleri

Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine öncelikli olarak müracaat edecek olanlar, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgelerini İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine ibraz ederek bu durumlarını onaylatmaları zorunludur. Onay işlemi yaptırmayan öncelikliler normal statüde işlem görecektir.

Kayıtların Geçerlilik Süresi ve İşlemden Kaldırılması

Kayıtların aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren on iki aydır. Kayıtları işlemden kaldırılan iş arayanlar internet üzerinden Kurum portalına giriş yaparak "İş Arama/Kayıt Durumu" menüsünden kaydını aktif duruma getirebilirler veya İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen, telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçlarıyla müracaat etmeleri halinde kayıtları yetkili Kurum personelince müracaat tarihinden itibaren aktif duruma getirilir. (Kamupersoneli.net)Aktif olarak işlemde kalma süresi içinde işlem görmeyen veya diğer nedenlerle pasif duruma alınan kayıtlar, iş arayan tarafından güncelleninceye kadar aktif olarak değerlendirilmeyecektir.

İŞKUR

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.