Takvim

Vav TV Canlı Yayın
 • Güncel
 • 11.06.2021 15:19
 •  - 
 • Son Güncelleme:
 •  
 • 11.06.2021 15:19
ABONE OL

: sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ?

? Sorusu gündemde merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta pazar günü yapılan sonrası sonuçlar için meraklı bekleyiş sürüyor. Sınava katılan öğrenciler hayalini kurduğu liseye gitmek için gün sayıyorlar. Peki, sonuçları ne zaman açıklanacak? ? Bu noktada, MEB tarafından yapılan açıklamayla birlikte sınav sonucu tarihi belli oldu.

meb.gov.tr: 2021 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Hayalindeki liseye gidebilmek öğrenciler sınav sonuçlarını dört gözle beklemeye başladı. 6 Haziran Pazar günü 81 il genelinde LGS sınavı yapıldı. Sınava katılan öğrenciler ' LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunu merak edip araştırıyor. MEB tarafından yapılan açıklama sonrası sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı netlik kazandı. İşte detaylar!

LGS SONUÇLARI 2021 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı LGS kılavuzuna göre LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak.

LGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Merkezî Sınav sonuçları https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.

   SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

   a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,
   b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,
   c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,
   ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,
   d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,
   e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,
   f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,
   g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi'nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

   SINAV İTİRAZLARI

   a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (https://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecektir.
   b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilât Programı" veya bankamatik, internet bankacılığı aracılığıyla ya da https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.
   c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.
   ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul sistemi veya https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.
   d. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.
   e. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.