Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı: "Yıllık cari açıkta 8 aydır devam eden düşüş, programımızın başarısı"

Son dakika haberi! Türkiye'nin cari işlemler hesabı martta 4 milyar 544 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 782 milyon dolarlık fazla oluştu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık cari açıkta 8 aydır devam eden düşüş, programımızın başarısı. Cari açıkta gerileme ve dış finansman girişindeki olumlu görünümle döviz rezervlerimizde iyileşme devam edecek." dedi.

Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 11:43 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 19:37
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı: Yıllık cari açıkta 8 aydır devam eden düşüş, programımızın başarısı

İÇİNDEKİLER

Türkiye'nin cari işlemler hesabı martta 4 milyar 544 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 782 milyon dolarlık fazla oluştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açıkta gerileme ve dış finansman girişindeki olumlu görünümle döviz rezervlerinde iyileşmenin devam edeceğini belirterek, "Böylece makro finansal istikrar daha da güçlenecek ve dezenflasyon sürecine oldukça önemli katkı sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mart ayı ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendirdi.

Yıllık cari açıkta 8 aydır devam eden düşüşün programın başarısı olduğuna işaret eden Şimşek, mart ayında 2023 yılı mayısına göre cari açıktaki yıllık iyileşmenin 25,8 milyar dolar olduğuna dikkati çekti.

Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu gerçekleşme, ilk çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oran olarak yaklaşık yüzde 2,7'ye gerilediğini ima ediyor. Programımıza duyulan güvenle risk primimiz düşüyor, dış finansmana erişim artıyor. Rezerv hariç (resmi ve bankacılık) sermaye girişi martta yıllık cari açığın 20 milyar dolar üzerinde. Cari açıkta gerileme ve dış finansman girişindeki olumlu görünümle döviz rezervlerimizde iyileşme devam edecek. Böylece makro finansal istikrar daha da güçlenecek ve dezenflasyon sürecine oldukça önemli katkı sağlanacak."


İKİNCİL GELİR DENGESİ KALEMİNDE İSE 12 MİLYON DOLARLIK NET ÇIKIŞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Mart 2024'te cari işlemler hesabı 4 milyar 544 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, martta 5 milyar 193 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 241 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 104 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 604 milyon dolar, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 12 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, martta doğrudan yatırımlar kaynaklı 224 milyon dolar, portföy yatırımlarında 96 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

TCMB tarafından Mart 2024 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, martta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 224 milyon dolar, portföy yatırımlarında 96 milyon dolarlık net çıkış oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 236 milyon dolarlık net alış, devlet iç borçlanma senetlerinde ise 361 milyon dolarlık net satış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1 milyar 935 milyon dolar net borçlandı, Genel Hükümet ise 314 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 216 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 938 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 464 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 402 milyon dolar net artış kaydetti.

Bu dönemde sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 54 milyon dolar, 27 milyon dolar ve 385 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde martta 10 milyar 281 milyon dolarlık net azalış oldu.

2023 Ocak-Mart 2024 Mart 2024 Ocak-Mart
A- CARİ İŞLEMLER HESABI -24.584 -4.544 -10.855
1. İhracat 60.912 22.209 62.634
2. İthalat 90.439 27.402 77.062
Mal Dengesi -29.527 -5.193 -14.428
3. Hizmet Gelirleri 18.465 7.015 19.935
4. Hizmet Giderleri 10.956 4.774 12.812
Mal ve Hizmet Dengesi -22.018 -2.952 -7.305
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 2.361 1.172 3.278
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 4.933 2.776 6.592
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -24.590 -4.556 -10.619
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 6 12 -236
B. SERMAYE HESABI -48 -13 11
C. FİNANS HESABI -11.409 -3.833 -4.243
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1.426 560 1.191
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 2.612 336 1.478
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 1.406 1.518 4.252
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 1.075 1.422 9.529
11.1. Hisse Senetleri -927 236 286
11.2. Borç Senetleri 2.002 1.186 9.243
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 2.434 329 7.166
12.1. Merkez Bankası 0 0 0
12.2. Genel Hükümet -1 0 1
12.3. Bankalar 2.600 -1 6.203
12.4. Diğer Sektörler -165 330 962
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 12.988 4.482 5.845
13.1. Merkez Bankası 6.385 -39 69
13.2. Genel Hükümet -244 27 -94
13.3. Bankalar 4.648 3.436 6.966
13.4. Diğer Sektörler 2.199 1.058 -1.096
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -13.223 -724 -6.601
D. NET HATA VE NOKSAN -1.059 -9.557 -16.117
GENEL DENGE 14.282 10.281 22.718
E. REZERV VARLIKLAR -14.282 -10.281 -22.718
14. Resmi Rezervler -14.282 -10.281 -22.718
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0

Ticaret Bakanlığı, "2023 yılı Mart ayında 5,2 milyar dolar olan cari işlemler açığı, 2024 yılı Mart ayında yüzde 13,4 oranında azalışla 4,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir." açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmeler, ekonomik büyümeyi daha dengeli bir yapıya dönüştürdü ve cari işlemler hesabında iyileşme sağlayarak makroekonomik istikrarı güçlendirdi. 2024 Mart ayında yıllıklandırılmış bazda ihracatımız yaklaşık % 0,8'lik artış ile 257,6 milyar dolara yükselmiştir. Aynı ayda ithalatımız ise yıllıklandırılmış bazda % 6,4'lük azalışla 349,5 milyar dolara gerilemiştir. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı %22 oranında azalarak 91,9 milyar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 5,3 puan artarak %73,7 olmuştur. Dış ticaret açığındaki gerilemeye hizmet ihracatımızdaki artış da eşlik etmektedir. Hizmet gelirleri Mart ayında yıllıklandırılmış bazda 103,2 milyar dolar ile rekorunu yenilemiştir. Hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirleri ise 50 milyar doları aşmıştır. Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin uygulamadaki sonuçları ile cari işlemler açığında önemli bir gerileme kaydedilmiştir." dedi.

"DÜŞÜŞ EĞİLİMİNİN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR"
Dış ticarette uygulanan politikaların etkisine değinen Bakan Bolat şu ifadelere yer verdi:

"Yıllıklandırılmış cari işlemler açığındaki düşüş eğiliminin devam etmesi ve 2024 yılı Mayıs ayında açığın 30 milyar doların altına gerilemesi beklenmektedir. Bu veriler, Orta Vadeli Program'daki dış ticaret hedeflerine doğru ilerlendiğini göstermekte olup, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da dış ticaretteki bu olumlu gidişatı dikkate alarak Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin pozitif güncellemeler yapmaktadır.

Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmeler, bir taraftan ekonomik büyümeyi daha dengeli bir yapıya dönüştürmekte, diğer taraftan cari işlemler hesabında iyileşme sağlayarak makroekonomik istikrarı güçlendirmektedir. İhracatta artış ve ithalattaki azalış trendinin 2024 yılının geneli itibari ile devam etmesi beklenmekte, dış ticaretin cari işlemler dengesine ve ekonomik büyümeye pozitif katkı vermesi öngörülmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak dünya mal ve hizmet ihracatındaki payımızı artırmaya dönük üretici ve ihracatçılarımızla yakın iş birliği içerisinde çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ, ÖDEMELER DENGESİ İSTATİSTİKLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bugün açıkladığımız ve ana amaçlarından biri mali disiplinin güçlendirilmesi olan 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik' paketi kamu harcamalarını azaltırken, yurt içi tasarruflarımızı artırarak cari dengedeki olumlu gidişatı destekleyecek." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mart ayı ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendirdi.

Cari işlemler açığının azalmaya devam ettiğini, 2024 yılı mart ayı itibarıyla yıllıklandırılmış cari açığın, 2023 yılı mayıs ayına göre 25,8 milyar dolar azalarak 31,2 milyar dolar seviyesine gerilediğini belirten Yılmaz, 2024 yılı ocak-mart döneminde ise cari açıktaki iyileşmenin geçen senenin aynı dönemine göre 13,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

İYİLEŞME DIŞ TİCARET AÇIĞINDAKİ DÜŞÜŞTEN KAYNAKLI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, cari işlemler dengesindeki iyileşmenin, büyük ölçüde dış ticaret açığındaki düşüşten kaynaklandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, 2024 yılı ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam 15,1 milyar dolar azalmıştır. Bugün açıkladığımız ve ana amaçlarından biri mali disiplinin güçlendirilmesi olan 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik' paketi de kamu harcamalarını azaltırken, yurt içi tasarruflarımızı artırarak cari dengedeki olumlu gidişatı destekleyecek.

Kararlılıkla uygulamaya devam ettiğimiz ekonomi programımızla cari açığın daha da azalmasını ve finansman kalitesinin daha da artmasını öngörüyoruz."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN