İkinci geliri 150 bin lirayı aşanlar dikkat!

Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Nisan 2024 Güncelleme 05 Nisan 2024, 07:00
İkinci geliri 150 bin lirayı aşanlar dikkat!

İÇİNDEKİLER

2023 yılında tek işverenden kazandığı ücretler toplam 1.9 milyon lirayı geçen vatandaşlar ücret geliri beyannamesi vermek zorunda. İkinci işverenden gelir elde eden vatandaşların da ikinci maaşlarının yıllık toplamı 150 bin lirayı aşarsa yine beyanname vermeleri gerekecek. 2023 yılına ilişkin ücret gelirlerini beyan için bugün son gün. İşte detayları:

KİMLER ÜCRET GELİRLERİNİ BEYAN ETMEK ZORUNDA?
Tek işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ve ücreti 1.9 milyon lirayı aşan ücretliler. Birden sonraki işverenden aldıkları ücretleri toplamı 150 bin lirayı aşan ücretliler. Birinci işverenden aldıkları ücret geliri dahil olmak üzere aldıkları ücretlerin toplamı 1.9 milyon lirayı aşan ücretliler. Vergi kesintisine tabi tutulmamış ücret gelirleri, asgari ücretin vergi matrahını aşanlar.

ÜCRET GELİRİNİN VERGİLENDİRİLMESİNDE NELER İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR?
Ordu Yardımlaşma Kurumu ve benzeri kamu kurumları için yapılan kanuni kesintiler, kanunla kurulan emekli sandıkları ile mevzuatta belirlenen sandıklara ödenen aidat ve primler ile işsizlik sigortası primi, askerlik, doğum vb için ödenen borçlanma primleri, sosyal güvenlik destek primi, hayat/şahıs sigorta primleri, çalışanlar tarafından ilgili kanunlarına göre sendikalara ödenen aidatlar, engellilik indirimi.

VERGİ KESİNTİSİNE TABİ OLMAYAN ÜCRET GELİRİNDE BEYAN SINIRI VAR MIDIR?
Kesintiye tabi tutulmamış ücret gelirleri için, ücretin safi tutarının (matrah), asgari ücretin yıllık gelir vergisi matrahını (2023 yılı için 119.454,72 TL) aşmaması halinde beyan edilmesine gerek yok. Bu tutarı aşması halinde yıllık beyanname verilir. Vergi kesintisine tabi olan ücret gelirinde beyan sınırı ise 2023 yılı için 150 bin TL.

KIDEM TAZMİNATI GİBİ ÖDEMELERDE DURUM NEDİR?
İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu'na göre ödenen kıdem tazminatlarının tamamı, 5953 sayılı Basın Kanuna göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan kısmı, sosyal güvenlik kurumlarından alınan emekli maaşı ve ikramiyesi gibi gelir vergisinden istisna edilen ücretler için beyanname verilmemekte. Diğer ücret gelirlerinin beyan edilmesi halinde de bu ücretler beyannameye dahil edilmeyecek. İhbar tazminatı ödemeleri ise ödendiği ayın bordrosuna dahil edilerek vergilendirilmekte.
Önder YILMAZ

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN