Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 11.01.2021 09:24
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 11.01.2021 09:24
ABONE OL

KPSS puanıyla personel alımı yapacak! 2021 KİK personel alımı başvuru tarihi ve şartları nelerdir?

(KİK)'nun Resmi Gazete'de yayımladığı ilana göre, ihale uzman yardımcısı alımı yapılacak. İktisat, siyasi bilimler, işletme gibi bölümlerden uzman yardımcısı istihdam edilecek. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılacak. Peki, başvuru şartları nelerdir? Hangi alanlarda alım yapılacak? Sınav için başvurular ne zaman başlayacak? İşte son dakika haberinin detayları...

Kamu İhale Kurumu KPSS puanıyla personel alımı yapacak!

Kamu İhale Kurumu (KİK), 20 kamu ihale uzman yardımcısı alımı için sınav yapacak.

KİK'in Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kurum tarafından hukuk fakültesi mezunu 5, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunu 5, bilgisayar, enformasyon sistemleri, bilişim sistemleri, yazılım geliştirme, elektrik-elektronik ve haberleşme mühendislikleri fakültelerinden mezun 7, inşaat mühendisliği bölümü mezunu 3 uzman yardımcısı istihdam edilecek.

Sınav için başvurular 18 Ocak'ta başlayacak ve 29 Ocak mesai bitiminde sona erecek. Başvurular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kurumun internet sitesinden (www.ihale.gov.tr) elektronik olarak yapılacak, adayların şahsen veya posta yoluyla yapacağı başvurular da kabul edilecek.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek. Yazılı sınavın yapılacağı yer, adres ve tarih ile sınav saatlerine ilişkin bilgiler, adayların sınava giriş belgelerinde belirtilecek. Bu belgeler, KİK'in resmi internet sitesinden edinilebilecek. Sınavın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ve/veya yükseköğretim kurumları tarafından yapılması halinde, bunlar tarafından duyuru şeklinde ilanı yapılacak internet adresi üzerinden de belgeler temin edilebilecek.

Sözlü sınava ilişkin bilgiler de kurumun ilan panosunda yer alacak ve resmi internet sitesinden duyurulacak.

SINAV KONULARI

1) 1. ve 2. gruptan (Hukuk / İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri) sınava girecek adaylar için alan bilgisi sınav konuları aşağıda belirtilmiştir:

a) Kamu Hukuku Grubu: Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler, Millete ve Devlete Karşı Suçlar), Ceza Usul Hukuku,

b) Özel Hukuk Grubu: Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletmeler Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, Medeni Usul Hukuku,

c) İktisat Grubu: Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Türkiye Ekonomisi,

d) Maliye Grubu: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi,

e) İşletme ve Muhasebe Grubu: Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, İşletme İktisadı,

2) 3. gruptan (Mühendislik) sınava girecek adaylar için sınav konuları; sınava girecekleri mühendislik müfredatı kapsamında yer alan konulardan oluşacaktır.

YAZILI SINAV

Yazılı sınav, sınav konuları itibarıyla klasik sınav şeklinde yapılacaktır. 1. veya 2. gruptan sınava girecek adaylar, sınav müracaatları sırasında belirleyecekleri (a, b, c, d ve e) soru gruplarından en az birisi (a) veya (b) grubundan olmak üzere toplam üç grubun sorularını cevaplamak zorundadır. Adaylar sadece Sınav Başvuru Formunda işaretledikleri soru grubundan sınava katılabilirler. 3. gruptan (Mühendislik) sınava girecek adaylar için sınav konuları; sınava girecekleri mühendislik müfredatı kapsamında yer alan konulardan oluşacaktır. Yazılı sınav notu 100 tam puan üzerinden verilir. Sınava 1. ve 2. gruptan katılacak adaylar; alan bilgisi sınav konuları (Kamu Hukuku Grubu, Özel Hukuk Grubu, İktisat Grubu, Maliye Grubu ve İşletme ve Muhasebe Grubu) arasından hangi üç soru grubunu tercih ederlerse etsinler, hepsi kendi içerisinde 100 tam puan üzerinden değerlendirilen bu soru gruplarının her birinden en az 60 puan almak suretiyle ve toplamda üç soru grubundan alacakları notların ortalaması da en az 70 puan olmak şartıyla başarılı sayılacaklardır. Sınava 3. gruptan katılacak adayların da sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alması gerekmektedir.

SÖZLÜ SINAV

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere, fakülte / bölüm itibarıyla ilan edilen kadro sayısının 4 katı aday, sözlü sınava girmeye hak kazanır. Her grup için son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava kabul edilecektir. Sözlü sınava çağrılan adayların isimleri, sözlü sınavın nerede ve ne zaman yapılacağı Kurum ilan panosunda ve resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

Sözlü sınav adayların;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü, e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, Yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, sınav komisyonu tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecek olup, adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekir.