Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 04.08.2020 09:30
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 04.08.2020 09:30
ABONE OL

o paraları geri veriyor! Çalışan herkes için geçerli! Almak için ise yapmanız gereken...

Prim iadesi nasıl alınır? Şartları nelerdir? Kimler prim iadesi alabilir? sistemine ödenen primler emekli olmaya ve maaş bağlanmasına yetmiyorsa, yaşlılık toptan ödemesi adı altında primleri iade alabilirsiniz. Bunun için erkek çalışanların 60, kadın çalışanları ise 58 yaşını doldurması gerekiyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. o ediyor. Sosyal güvenlik sistemine ödenen primler emekli olmaya ve maaş bağlanmasına yetmiyorsa SGK'dan prim ödemelerini geri almak mümkün. SGK'dan prim iadesi alabilmek için mutlaka yazılı olarak başvuru yapmış olmak gerekiyor. Aksi durumda SGK kendiliğinden prim iadesi yapmıyor.

SGK o paraları geri veriyor! Almak için yapmanız gereken...

Emekli olmak için sigorta başlangıç tarihi, hizmet süresi, çalışan kişinin adına ödenen prim miktarı ile yaş kriterleri etkili oluyor. Bu anlamda
emeklilik herkesin hayali. Ancak her koşulda emeklilik mümkün olamayabiliyor. Çalışanların emekli olabilmeleri için belli gün sayısında prim ödemeleri gerekiyor. Bazı sigortalılar yeterli çalışma imkanı bulamadıklarından dolayı, gereken prim gününü dolduramıyor. Bu yüzden ödediği prim paralarını geri almak istiyor. Parayı talep etmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) dilekçe ile başvurmak gerekiyor. SGK, bu işlemi kendiliğinden yapmıyor. O yüzden mutlaka dilekçe ile başvuruluyor. Kurum durumu inceleyip şartları taşıdığınızda geri ödeme yapıyor.

YAZILI BAŞVURU ŞART!

SGK'dan prim iadesi alabilmek için mutlaka yazılı olarak başvuru yapmış olmak gerekiyor. Aksi durumda SGK kendiliğinden prim iadesi yapmıyor.

AYLIK GÜN SAYISI 30'U AŞAMAZ

Birden fazla işverene bağlı çalışan kişilerin hizmet süreleri ayda 30 günü geçemez. Örneğin haziran ayında aynı kişi için A işvereni 30 gün üzerinden 22 bin lira, B işvereni 20 gün üzerinden 15 bin lira brüt kazanç üzerinden prim yatırmışsa, bu kişinin haziran ayındaki hizmet süresi 30 gün olarak kabul edilir. Fakat 35 bin liralık kazanç üzerinden prim ödenmesine karşılık, emeklilikte haziran ayında sadece 22 bin 72.50 TL'lik kazanç tutarı için ödenen primler dikkate alınır. Bu tutarı aşan kazançlar emeklilikte dikkate alınmaz.


TAVANI AŞAN KISMIN PRİMİNİ GERİ ALABİLİRSİNİZ

İşte, prime esas kazanç tavanını aşan tutarlar için yatırılan sosyal güvenlik primleri ve işsizlik sigortası primleri iade edilir.

SGK'ya prime esas kazanç üzerinden primler işçi ve işveren adına ayrı yatırılır. Tavanı aşan kazançlar için sadece işçi adına yatırılan primler iade edilir. 4/a'lı çalışanlar için işçi adına yüzde 14 oranında sosyal güvenlik primi, yüzde 1 oranında da işsizlik sigortası primi yatırılır. Bu nedenle, örneğimizdeki kişinin tavanı aşan kazanç tutarı olan 12 bin 927.50 TL üzerinden kesilen (yüzde 15 oranındaki) aylık 1.939 TL prim iade edilir.

İADE İÇİN TALEPTE BULUNMAK GEREKİR

Tavanı aşan kazançlardan işçi adına kesilen primlerin iade edilebilmesi için dilekçe ile talepte bulunmak gerekir. Hak sahibi talep etmediği takdirde SGK kendiliğinden prim iadesi yapmaz. Prim iade talebinin sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine yapılması gerekir. SGK, dilekçe verilen tarihi izleyen ay içinde bir defada ödeyerek iade işlemini gerçekleştirir.

Tavanı aşan kazançlar için ödenen primlerin iadesinde on yıllık zaman aşımı uygulanır ama iade sırasında faiz uygulanmaz. Bu nedenle, tavanı aşan kazançlardan prim kesintisi yapılmakta olanlar, diledikleri zaman dilekçe vererek iadesini isteyebilirler. Faiz uygulanmadığı için, iade talebinin gecikmeden yapılması gerekir.

İŞVEREN PRİMİ ÖDEMEMİŞSE İADE YAPILABİLİR Mİ?

Tavanı aşan kazanç tutarına ait primin iade edilebilmesi için işverenin SGK'ya prim ödemesini yapmış olması gerekir. Bazı işveren aylık prim bildirimini yapıyor ama primi ödememiş olabiliyor. İşverenin primi yatırmaması durumunda iade yapılamaz.

TOPLU ÖDEME KİMLERE YAPILABİLİR

Buraya kadar anlattıklarımızdan farklı olarak, yaşını doldurduğu halde prim günleri yetersiz kaldığı için emekli olamayanlara ise yatırmış oldukları primler için toplu ödeme yapılır.

Tavanı aşan kazançlara ilişkin prim iadesi hemen yapılabilirken, toplu ödeme emeklilik yaşı doldurulduktan sonra yapılabilir.

Örneğin, 1999 ekim ayında çalışmaya başlayan BAĞ-KUR'lu bir erkek en az 9000 prim günüyle 60 yaşında, 5400 prim günüyle de 62 yaşında emekli olabilir. Bu kişi 62 yaşını doldurduğunda prim günü 5000'de kalmışsa ya primini 5400'e tamamlamak için 14 ay daha bekleyebilir ya da ödemiş olduğu primlerin iadesini alır.

Yaşını doldurduğu halde emekli olamayan kişilere sadece malullük, yaşlılık, ölüm aylığı için ödenen primler iade edilir. Genel sağlık sigortası için kesilen primler iade edilmez. Malullük, yaşlılık, ölüm sigortası primi olarak 4/a'lılardan yüzde 14, 4/b'lilerden ise yüzde 20 oranında prim kesilir. 4/a'lı çalışanlar için işverenden kesilen primlerin hiçbiri iade edilmez.

Toplu ödemeye konu edilen primler, her yılın enflasyon ve gelişme hızına göre belirlenen güncelleme katsayısı ile güncellendikten sonra ödenir.


ÖLEN KİŞİLERİN HAK SAHİPLERİ HEMEN ALABİLİR

Sigortalı çalışan bir kişiden dolayı eşi ve çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için 4/a'lılarda en az 5 yıl sigortalılık ve 900 prim günü, 4/b ve 4/c'lilerde ise en az 1800 prim günü koşulu aranır. 4/b ve 4/c'liler ölüm aylığı için eksik prim günlerini, varsa askerlik ve doğum borçlanması ile tamamlayabilirler. Ancak 4/a'lılar için yapılan borçlanma kabul edilmez. Örneğin, BAĞ-KUR'lu (4/b) bir kişi öldüğünde 1799 prim günü bulunuyorsa bu kişinin hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanamaz. Bu durumda, ölen kişinin hak sahipleri 1799 gün için ödenen primleri SGK'dan topluca alabilirler.

PRİM İADESİNDEN NASIL YARARLANACAKSINIZ?

· Belirli yaşı tamamlamış, belirli süre prim ödemeniz gerekiyor.
· Ödediğiniz primlerin emekli aylığı almaya yetmiyor olması gerekiyor.
· İşçi ve memur olarak çalışanların işten ayrılmış olması gerekiyor.
· Bağ-Kur'luların ise işyerini kapatması gerekiyor.

ÜST SINIRI AŞAN PRİM ÖDEMELERİ

SGK'dan pirim iadesi almanın ikinci yolu ise tavan ücret iadesi şeklinde oluyor. Bu durumda kişinin birden fazla işte çalışmış olması gerekiyor. Örneğin iki işte çalışan kişi adına ödenen prim, SGK tavan prim tutarının üzerine çıkıyorsa kişi başvurarak fazla olan miktarın iadesini isteyebiliyor.