Takvim

Bugünkü
Takvim
 • Ekonomi
 • 10.07.2020 09:52
 •  - 
 • Son Güncelleme:
 •  
 • 10.07.2020 09:56
ABONE OL

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! uzman yardımcılığında kriterler değişti!

uzman yardımcılığına atanacak adayların kriterleri değişti. Buna göre, başkanlıkta uzman yardımcılığı görevine atanacak personelin, üniversitelerin en az 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, iletişim, mühendislik, mimarlık fakülteleri ile diğer fakültelerin matematik, fizik, kimya ve istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yabancı fakültelerden mezun olması gerekecek.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) uzman yardımcısı olarak atanacak adaylara ilişkin düzenleme yapıldı.

Kurumun "KOSGEB KOBİ Uzmanlığı Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, başkanlıkta uzman yardımcılığı görevine atanacak personelin, üniversitelerin en az 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, iletişim, mühendislik, mimarlık fakülteleri ile diğer fakültelerin matematik, fizik, kimya ve istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yabancı fakültelerden mezun olması gerekecek.

Adayların, giriş sınavının yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olma şartı kaldırıldı.

Daha önce 5 asil, 3 yedek üyeden oluşan Giriş Sınavı Kurulu için artık 5 asil üyenin yanında 5 yedek üye şartı getirildi.

   Uzman yardımcılarının atandıkları illerde uzmanlık yeterliliklerini alıncaya kadar çalışmaları gerekecek.

   Uzman yardımcılığı için başarı sırasına göre belirlenen yedek adaylar için pozisyonların boşalması durumunda yedek adayların hakları, sınav sonucunun ilan tarihini takip eden 6 ay için geçerli olacak. Bu süre daha önce 1 yıldı.

   Yeterlik Sınavı Kurulu, üyeleri, KOSGEB Başkanı tarafından, başkan yardımcıları, ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleriyle yardımcı hizmet birimlerinin amirleri veya bu birimlerden görevlendirilecekler arasından belirlenecek.