Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 22.07.2019 Gazete
ABONE OL

Kamuda şeffaf dönem

Kamuda şeffaf dönem
Yeni hükümet sisteminde 5 yıllık dönemde uygulanacak yeni kamu yönetimi modeli devreye girdi. 11. Kalkınma Planı sonuç ve vatandaş odaklı devlet anlayışı vizyonu üzerine kuruldu. Kamuda kurumsal kaliteyi artırmaya yönelik adımların ön plana çıktığı plana göre, vatandaş artık devlet yönetimine doğrudan katılacak, hak arama yolları kolaylaşacak. Kamu kaynaklarının tahsis ve kullanımı kamuoyunun erişimine açılacak, harcama.gov.tr portalı üzerinden paylaşılacak. E-devlet uygulamaları yaygınlaştırılarak kamu harcamalarında verimlilik artırılacak. Kamu yatırım harcamalarında tasarruf sağlamak için ihale ve sözleşme süreci iyileştirilecek. Harcamaların ekonomik ve verimlilik durumları raporlanacak. Verimsiz harcamalar tasfiye edilecek.

Hazal ATEŞ