Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 26.10.2020 10:17
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 26.10.2020 10:17
ABONE OL

önlisans sınavı sinema bileti sorusu... KPSS önlisans güncel bilgiler, !

sınavı sona erdi. Ön lisans KPSS 'nin sona ermesinin ardından binlerce aday tarih, güncel bilgiler ve vatandaşlıkta çıkan soruları araştırıyor. Her KPSS'de olduğu gibi Matematik'teki sorular ve Türkçe'deki paragraf sorularından muzdarip. 2020 KPSS Ön Lisans için adaylar başvurularını geçtiğimiz aylarda 'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirmişti. Bugün gerçekleşen sınava ilişkin sonuç duyurusu sonuc.osym.gov.tr adresinden 26 Kasım 2020 tarihinde yayımlanacak. Öte yandan sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

KPSS önlisans güncel bilgiler, tarih vatandaşlık soruları cevapları yorumları!

KPSS önlisans güncel bilgiler, tarih vatandaşlık soruları cevapları yorumları sınavdan çıkan memur adayları tarafından merak ediliyor. 2020 yılı KPSS ön lisans sınavı sona erdi. Sınavın sona ermesinin ardından sınava giren adaylar soruları cevapları araştırmaya başladı. KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans, ortaöğretim okullarından veya ön lisans programlarından (lise, meslek lisesi, iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir. Önlisans ve Ortaöğretim (Lise) KPSS sınavları sadece çift yıllarda yapılır örneğin : 2016,2018,2020, 2022 gibi. Sınav sonuçları ise sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.

KPSS ÖNLİSANS SINAVI ADAY YORUMLARI

"Çok zordu özellikle marematik te ve türkçede çok zorlandım

Türkçe mahvetti beni de zorluğun yanında saçmaydı da

12 yıllık memurun izin süresi ve memuriyet aday süresi ne olacaktı

12 yıllık memur yıllık izin süresi kesin 30 gün, 10 yıldan sonra 30 a çıkıyor... İstanbul fener Rum patrikanesi cemiyet sorusu mavri mira cemiyeti kesin doğru hatırladıklarımızı yazalım arkadaşlar

Türkçe tarih ve vatandaşlık zorladı sanki

Doğunun ve batının sultanı Tuğrul bey

Arif Nihat Asya bayrak şiiri

Yargıtay başkanı en ıyı erkek oscar odulunu unesco dünya belleği aklımda kalan bunlar

genel yetenek kısmı geçen senelere göre zordu özellikle matematik

Memurun aday suresi ne kadar arkadaslar

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak Cevap Kâğıdı'nın değerlendirilmesi için adayın;

Sınava, atandığı salonda/sırada girmesi,

Sınav süresi başlamadan önce Sınava Giriş Belgesi'ni sınav görevlilerine teslim etmesi,

Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

Cevaplarını sınav süresi içinde Cevap Kâğıdı'nın ilgili alanına işaretlemiş olması,

Cevap Kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve Soru Kitapçığı Numarası'nı doğru olarak yazıp kodlaması,

Soru Kitapçığı ile Cevap Kâğıdı'na yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve Cevap Kâğıdı'nda işaretlemeye devam etmemesi,

Sınav sonunda Soru Kitapçığı'nı (sayfaları eksiksiz olarak) ve Cevap Kâğıdı'nı sınav görevlilerine teslim etmesi,

Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması

ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek geçersiz sayılır. Sınav tutanaklarında herhangi bir kayıt veya tespit olmaması, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesi tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın sınavının geçersiz sayılmasına engel teşkil etmez. Sınav görevlilerinin kusur veya ihmali söz konusu olduğunda kamera kayıtları esas alınır.

Sınav günü sınavın yapıldığı bina ve salonlarda görev yapan sınav görevlilerinin adaylara, aday yakınlarına ya da başka üçüncü şahıslara herhangi bir tutanak veya rapor verme sorumluluğu yoktur.

KPSS ORTAÖĞRETİM/ÖN LİSANS NEDİR?

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans, ortaöğretim okullarından veya ön lisans programlarından (lise, meslek lisesi, iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir.

Sınava, ortaöğretim okullarından, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ortaöğretim / ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.

KPSS (Ortaöğretim / Önlisans) iki ayrı oturumda Lefkoşa ile birlikte yaklaşık 150 sınav merkezinde yapılmaktadır. Sınav, ortaöğretim düzeyinde girecek adaylar için sabah, önlisans düzeyinde girecek adaylar için de öğleden sonra başlatılmaktadır.

Önlisans ve Ortaöğretim (Lise) KPSS sınavları sadece çift yıllarda yapılır örneğin : 2016,2018,2020, 2022 gibi. Sınav sonuçları ise sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.

KİMLER BU SINAVA GİREBİLİR?

KPSS Ortaöğretim

KPSS Ortaöğretim sınavına, liselerden mezun olanlar ve sınava başvuru sırasında henüz mezun olamayan ancak sınavın iki yıllık geçerlilik süresi içerisinde mezun durumda olabilecek adaylar başvuru yapabilirler. Ön lisanstan mezun olan adaylar ortaöğretim KPSS'ye giremez.

KPSS Ön Lisans

Ön lisans 2. sınıf okuyanlar ile ön lisans mezunları çiftli yıllarda yapılan KPSS'ye girebilirler. Ön lisans mezunu olup şu an lisans okuyan öğrenciler (mezun olmamış), isterlerse ön lisans KPSS'ye, isterlerse de lisans KPSS'ye girebilirler. Ön lisanstan mezun olan adaylar ortaöğretim KPSS'ye giremez. Lisans mezunu olan bir aday ön lisans/ortaöğretim sınavına giremez.