Tarihi 10 Mart 2017

16’nın sırrı

Biz Türkler gururluyduk... Tarihte 16 DEVLET kurmuş şanlı bir Millettik.
Osmanlı'yı yıkanlar, hücrelerimize kadar yerleştikleri bu topraklarda öyle bir sistem kurdular ki, koalisyonlarla, bunun sonucunda hükümet krizleriyle ve sonrasında darbelere giden yollarla hep 50 yıl geriye götürüldük.
Devletin Hafızası asla şaşmaz.
Sevgili Ali Baransel 17 yılını Cumhurbaşkanlığı köşkünde görev yaparak geçiren Devletin Hafızası'dır. "Bıçak Sırtında" diye bir kitap yazdı, köşkte geçen anılarını o kitapta topladı.
Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk dönemine ait bir anekdot var ki, bugün neden referanduma gittiğimizi ve ne yapmamız gerektiğini anlatan en müthiş listeyi veriyor bize...
16 Devlet kuran Türkler olarak o 7 yıllık kısacık dönemde tam 16 HÜKÜMET kurmayı başardık. Hadi gelin önce o listeye bakalım. Melen Hükümeti... 05.06.1972'de güvenoyu aldı...07.04.1973'de istifa etti.
Talu Hükümeti... 26.04.1973'te güvenoyu aldı... 23.10.1973'te istifa etti. Ecevit Hükümeti... 27.10.1973'te yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi...07.11.1973'te "Kuramayacağım" dedi. Demirel Hükümeti... 12.11.1973'te yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi...
17.11.1973'te "Kuramayacağım" dedi.
Naim Talu Hükümeti...15.12.1973'te yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi.
"10.01.1974'te "Yapamayacağım" dedi. Ecevit Hükümeti...07.02.1974'te güvenoyu aldı... 18.09.1974'te istifa etti.
2. Ecevit Hükümeti... 20.09.1974'te tekrar hükümeti kurmakla görevlendirildi...
30.09.1974'te "Kuramayacağım" dedi.
Demirel Hükümeti... 30.04.1974'te yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi...
4.10.1974'te "Kuramayacağım" dedi.
Ecevit Hükümeti... 10.10.1974'te hükümeti kurmakla görevlendirildi... 7.11.1974'te "Kuramayacağım" dedi. Sadi Irmak Hükümeti... 12.11.1974'te hükümeti kurmakla görevlendirildi... 17.11.1974'te kurduğu hükümet güvenoyu alamadı. 2. Sadi Irmak Hükümeti... 01.03.1975'te tekrar görev verildi... 13.03.1975'te kuramayacağım" dedi.
Demirel 1.MC Hükümeti... 12.04.1975'te güvenoyu aldı... 13.06.1977'de istifa etti.
Ecevit Azınlık Hükümeti... 21.06.1977'de güvenoyu alamadı... 03.07.1977'de istifa etti.
Demirel 2.MC Hükümeti...27.07.1977'de güvenoyu aldı... 31.12.1977'de istifa etti.
Ecevit Hükümeti... 17.01.1978'de güvenoyu aldı... 16.10.1979'de istifa etti. Demirel Hükümeti... 25.11.1979'da güvenoyu aldı...
12 Eylül darbesiyle gitti... Koalisyonlar ve onun getirdiği hükümet krizleriyle boğuşan bir ülke "YÖNETİLEMEYEN" bir Devlet demekti.
Yönetilemeyen Devletler, başkalarının at oynattığı ve soyduğu bir ülke demekti. O hükümet krizlerinde nice devlüasyonlar yaşandı, cebimizdeki paralar hep dışarıdaki bankalara gitti. Cücük kadar Lüksemburg'tan 1 milyon dolar yardım gelince "Kurtulduk" diye atılan manşetlerle bayram yapar hale getirildik. Biz "70 cente muhtacız" diyen Cumhurbaşkanları ile yaşatıldık. Hükümet krizlerine bir de sağ-sol çatışmasını pompalayıp günde 50 kişi öldürtüyorlardı dışarıdan verdikleri siparişle. Ve dahası o koalisyonların getirdiği hükümet krizleri ile darbeleri çağırıyorlardı hep. Her darbeden sonra da "Bizim çocuklar başardı" diye fısıldandı Amerikan Başkanlarının kulaklarına.
Rahmetli Korutürk "Öldüğümde sorgu melekleri dünyada ne yaptığımı soracaklar.
Herhalde Hükümet krizlerini çözmekle vakit geçirdim karşılığını vereceğim" diyordu.
Korutürk "Neden masaya yumruğu vurarak krizleri çözmedin? Vursaydın çözülürdü." diye suçlanıyordu. "Yumruğu vuracak YETKİ mi var Cumhurbaşkanlığı'nda" cevabını veriyordu. Yetkisizlik sınırları içinde masaya yumruğu vurursa anayasa dışına çıkmış olacağını söylüyordu. İktidara gelen tüm Başbakanlar Cumhurbaşkanı ile çatışıyordu.
"Cumhurbaşkanlığım sırasında çoğu zaman Başbakanlarla uyumlu çalışamazdım.
Biz protokol adamı görüntüsündeydik.
Başkanlık sistemi bizim anayasamızda niçin öngörülmedi" diye yakınanlar oturdu hep köşkte. 17 yılını o köşkte geçiren sevgili Ali Baransel "Başkanlık sistemi bir Erdoğan meselesi değildir. Bu devlet ve milletin bekası için elzemdir" diyor. Devletin Hafızası, bir Cumhurbaşkanlığı döneminde 16 Hükümet gören biri olarak konuşuyor. En kötü sivil anayasa bile en iyi darbe anayasasından daha iyidir. Ve dahası Başkanlık Sistemi, bu ülkede koalisyonları, onun getireceği hükümet krizlerini tamamen ortadan kaldıracaktır. 16 Devlet kuran Türkleri dışarıdan yönetmeye kalkanların en büyük kozunu elinden alacaktır.
Ne dersiniz? Yedi yılda 16 Hükümet mi?.. 16 Devlet mi?