ALİ ŞERBETÇİ

ALİ ŞERBETÇİ

Tarihi 21 Haziran 2024

İşyeri taşınan nasıl tazminat alır?

İşyerinin başka bir yere taşınması veya çalışma şartlarında esaslı değişiklik yapılması halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı? Seda K.
İşveren ile işçi arasındaki ilişki, yasa ile belirlenen esaslar çerçevesinde iş sözleşmelerinde düzenlenmektedir. Bu kapsamda; işin niteliği, görev tanımları, çalışma süre ve koşulları, işçiye ödenecek ücret ve diğer esaslar iş sözleşmelerinde belirlenmektedir. İş sözleşmesi hükümleri, işyeri uygulamaları veya çalışma koşulları konusunda değişiklik yapmak isteyen işveren, durumu yazılı olarak bildirmek ve işçinin onayını almakla yükümlüdür.

6 GÜNE DİKKAT!
İşçi tarafından 6 gün içinde kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamamaktadır. İş sözleşmesinin bu nedenle feshi halinde, kıdem tazminatı ve bildirim süreleri konusundaki yükümlülüklere bağlı kalınacaktır.

Çalışma koşularımda değişiklik yapılmak isteniyor.İşverenin buna hakkı var mıdır? Bu durumda benim ne gibi haklarım var? S.G.
İşveren çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. İşyeri uygulamaları ile oluşan iş şartı, işverence işçi aleyhine değiştirilemez.
İş Kanunun 22. Maddesi uyarınca, yazılı şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.
İşçi bu durumda 4857 sayılı İş Kanunun 17. ve 21.
Madde hükümlerine göre dava açabilir.