ALİ ŞERBETÇİ

ALİ ŞERBETÇİ

Tarihi 5 Nisan 2021

Evlenene 24 maaş ödeme

Rahmetli babamdan dolayı ölüm aylığı alıyordum. 2019 Ekim'de evlendim ve bu nedenle aylığım kesildi ve SGK 2 yıllık aylığım kadar evlenme ödeneği verdi. Ancak evliliğim yolunda gitmedi ve eşimden boşandım.
SGK'dan, babamın aylığının bana yeniden bağlanması için, evliliğimin üzerinden 2 yıl geçmesi gerektiğini söylediler. Yeniden hak sahibi olmuş olmuyor muyum? T.Y.
5510 sayılı Kanun'un 37'nci maddesine göre, evlenmeleri nedeniyle gelir ve aylıkları kesilmesi gereken kız çocuklarına evlenmeleri ve talepte bulunmaları halinde, almakta oldukları gelir veya aylıklarının 2 yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin ödenmektedir. Evlenme ödeneği, hak sahibi kız çocuğunun son aylık tutarının 24 ile çarpılması suretiyle hesaplanır.
Evlenme ödeneği alan hak sahibinin gelir ve aylığının kesildiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde yeniden hak sahibi olması halinde, bu süre içinde tekrar gelir ve aylık bağlanmaz ve bu gibi durumlarda kız çocuklarına bağlanacak ölüm gelir ve aylıklarının başlangıcı, 2 yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ay başı olur. Bu açıklamalar çerçevesinde, evlenmeniz nedeniyle size 2 yıllık aylığınız, evlenme ödeneği adı altında peşin olarak ödenmiştir. Bu peşin ödeme nedeniyle, aylığınızın kesildiği tarihten itibaren 2 yıl içinde boşanmış olmanız nedeniyle yeniden hak sahibi olsanız bile, 2 yıllık süre dolmadan yeniden ölüm aylığı bağlanmayacaktır.
Bu sürenin dolmasını beklemeniz gerekiyor.