Merkez Bankası'nın rezerv gerçeği! AK Parti'den "dolar satıldı" iftiralarına cahil cevabı

Merkez Bankası'nın rezerv gerçeği! AK Parti'den
14.04.2021 19:42

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, “Merkez Bankasının doları ucuza veya pahalıya sattığına ilişkin değerlendirmeler en hafif ifade ile cehalet ürünüdür” dedi.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli; Merkez Bankası'nın rezervler üzerinden hedef alınmasına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "128 milyar dolar nerede?" şeklindeki sorusuna tepki gösterdi.

CANİKLİ: 128 MİLYAR DOLARIN 36 MİLYAR DOLARI İLE ALTIN İTHAL EDİLDİ

Nurettin Canikli, 128 milyar doların 36 milyar doları ile altın ithal edildiğini belirterek, "Bu altınlar Cumhuriyet Altını, bilezik ve benzeri yatırım aracı olarak Türk halkının evindedir" dedi.

"75 MİLYAR DOLAR TÜRKİYE'DEKİ BANKALARDA GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN HESAPLARINDA"

Nurettin Canikli, 75 milyar doların Türkiye'deki bankalarda gerçek ve tüzel kişilerin hesaplarında durduğunu hatırlatarak, "Özel sektör 43 milyar dolarlık yurtdışına olan döviz borcunu ödemiş. Yabancı portföy yatırımcı 12 milyar dolar satın alarak yurtdışına çıkarmıştır" ifadelerini kullandı."DOLARIN FİYATI PİYASADA ARZ VE TALEP ŞARTLARINA GÖRE BELİRLENİR"

Nurettin Canikli'nin açıklaması şöyle:

"'128 milyar dolar nereye gitti?' Bu soruyu cevaplamadan önce ekonominin iki temel kuralını hatırlatalım. Doların fiyatı piyasada arz ve talep şartlarına göre belirlenir. Piyasaya gelen doların miktarı, talep edilen dolardan fazla olursa doların fiyatı düşer, talep edilen doların miktarı piyasaya gelen dolardan fazla olursa doların fiyatı yükselir."

"TALEP EDİLEN DÖVİZİ MERKEZ BANKASI PİYASA FİYATINDAN SATMAK ZORUNDA"

"İkinci kural konvertibil olarak ilan edilen bir paranın karşılığında talep edilen dövizi Merkez Bankası piyasa fiyatından satmak zorundadır. Türk lirası da konvertibil bir paradır. TL'nin konvertibil olduğu 1990 yılında ilan edilmiştir."

"EKONOMİDE KAOTİK ORTAM OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR"

"Ekonomi eğitimi veren okulların birinci sınıflarında öğretilen bu temel kuralları üzülerek hatırlatmak mecburiyetinde kaldık. Çünkü ekonomi biliminin bu temel kurallarını görmezden gelerek, '128 milyarı kime sattınız? Düşük fiyattan mı sattınız?' gibi sansasyonel ve suçlayıcı ifadelerle ekonomide kaotik bir ortam oluşturulmaya çalışılıyor."

"DOLARLAR PİYASADA OLUŞAN FİYATTAN SATILIR"

"Esas sorumuza dönelim. 128 milyar dolar nereye gitti? Dolar ucuz fiyattan mı satıldı? Birilerine peşkeş mi çekildi? Detaylandıralım; Merkez Bankasının doğrudan veya dolaylı olarak ticari bankalar üzerinden piyasaya verdiği dolarlar piyasada oluşan fiyattan satılır."

"EN HAFİF İFADE İLE CEHALET ÜRÜNÜ"

"Merkez Bankası doların fiyatını belirlemez. Fiyat piyasada oluşur. Merkez Bankası piyasada oluşan fiyattan dolar satar. Bu nedenle, Merkez Bankasının doları ucuza veya pahalıya sattığına ilişkin değerlendirmeler en hafif ifade ile cehalet ürünüdür."

"MERKEZ BANKASI, CARİ AÇIĞIN FİNANSMANI İÇİN 30 MİLYAR DOLAR DÖVİZ SATMIŞ"

"128 milyar doların nereye gittiğini olabildiğince basite indirgeyerek anlatmaya çalışalım. 2019 ve 2020 yıllarında dolar kimlere satılmış?

- Cari açığın finansmanı için MB (Merkez Bankası) 30 milyar dolar döviz satmış. (2019'da cari denge +6.8 milyar dolar, 2020'de cari açık -36.8 milyar dolardır.) Yani 30 milyar doları ithalatçılar satın almış.2019 ve 2020 yıllarında toplam 36 milyar dolarlık altın ithalatı gerçekleştirildi.

- 75 milyar doları Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişiler tarafından satın alınmış. Yani 75 milyar dolarlık TL cinsinden hesaplarını dolara çevirmişler. Bu 75 milyar dolar Türkiye'deki bankalarda hesaplarda durmaktadır.

- Özel sektör dış borcunu ödemek için 43 milyar dolar satın almış (özel sektörün 2018'in sonundaki toplam dış borcu 298 milyar dolar ilken 2020'nin sonunda 255 milyar dolara düşmüş.)

- 2019 ve 2020 yıllarında 12 milyar dolar portföy yatırımcısının çıkışı olmuş. Yani yabancı yatırımcı daha önceki yıllarda Türkiye'ye getirip TL'ye çevirerek portföy yatırımında kullandığı dövizinin 12 milyar dolarlık kısmını dövize çevirip geldiği ülkeye geri götürmüştür."

"Yani 12 milyar dolarlık döviz satın almıştır. Bu dört kalemi topladığımızda 160 milyar dolara ulaşılmaktadır. Bu rakam 128 milyar doların bir hayli üzerindedir. Bu durum Merkez Bankasının 2019 ve 2020 yıllarında 160 milyar dolar satış yaptığı anlamına gelmiyor."

"Çünkü ödemelerin tahakkukunda dönemsel kaymalar ortaya çıkabiliyor. Bu tablo bize 128 milyar doların tamamının yukarıda belirtilen ödemelerin finansmanında kullanıldığını göstermektedir."

"128 MİLYAR DOLARIN 36 MİLYAR DOLARI İLE ALTIN İTHAL EDİLMIŞTİR"

"Özetleyelim;

- 128 milyar doların 36 milyar doları ile altın ithal edilmiştir ve bu altınlar Cumhuriyet Altını, bilezik ve benzeri yatırım aracı olarak Türk halkının evindedir.
- 75 milyar doları Türkiye'deki bankalarda gerçek ve tüzel kişilerin hesaplarında durmaktadır.
- Özel sektör 43 milyar dolarlık yurtdışına olan döviz borcunu ödemiş.
- Yabancı portföy yatırımcı 12 milyar dolar satın alarak yurtdışına çıkarmıştır."

'UCUZA DOLAR SATILDI' İDDİASI KOCAMAN BİR YALAN"

"Tekrar hatırlatalım Merkez Bankası doğrudan ve dolaylı tüm döviz satışlarını piyasa fiyatından gerçekleştirmiştir. 'Ucuza dolar satıldı' iddiası kocaman bir yalandır. Döviz satışında hiç kimseye farklılık ve ayrıcalık yapılmamıştır. Piyasanın işleyişi itibari ile böyle bir durumun olması da zaten mümkün değildir."

"DEVLETİN KAYITLARINDA…"

"Bir doların dahi nereye satıldığı bellidir. Merkez Bankası'nın doğrudan veya dolaylı olarak sattığı dövizi piyasadan satın alanların kimlikleri ve ne kadar döviz aldıkları devletin kayıtlarında yer almaktadır."

"BU ÜLKEYE ZARAR VERİYORSUNUZ"

"Bu kara propagandayı ve dezenformasyonu gerçekmiş gibi sunmaya çalışan iftiracılara sesleniyorum; Bildiğiniz somut bir şey varsa açıklayın yoksa susun. Bu ülkeye zarar veriyorsunuz. Sonuç itibari ile, her şey açık ve net, 128 milyar dolar burada sizin aklınız nerede?