Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 28.11.2020 16:22
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 28.11.2020 16:22
ABONE OL

Lise önlisans lisans mezunu nelerdir? ne zaman başlayacak?

Polis alımı için merakla beklenen duyuru geldi. Lise önlisans lisans mezunu polis olmak isteyen adaylar tarafından sorgulanmaya başlandı. POMEM PMYO polis alım ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aranmaya başlanırken, Polis Akademisi’nin resmi internet sitesine yoğunluktan dolayı girişlerde sıkıntı yaşanıyor. Yapılan duyuruda toplam 8.000 polis alımı yapılacağı belirtildi. İşte, hakkında merak edilen bilgiler…

Lise önlisans lisans mezunu polis alımı başvuru şartları nelerdir? POMEM PMYO polis alımı ne zaman başlayacak?

POMEM PMYO polis alımı ne zaman başlayacak? Lise önlisans lisans mezunu polis alımı başvuru şartları ve tarihi belli oldu. Yapılan polis alımı son dakika duyurusuna göre toplam 8.000 polis alınacağı açıklandı. Duyuruda; 6.400 lisans (5.440 erkek ve 960 kadın), 1.600 önlisans (1.360 erkek ve 240 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacaktır.

POMEM PMYO POLİS ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başvuru tarihinin ne zaman başlayacağı henüz duyurulmadı. Ancak yapılan duyuruda, alıma ilişkin esaslar ve sınav takvimi önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi..

8 BİN POLİS ÖĞRENCİ ALIMI YAPILACAK

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.440 erkek ve 960 kadın), 1.600 önlisans (1.360 erkek ve 240 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar ve sınav takvimi önümüzdeki günlerde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) açıklanacaktır.

POMEM 27. DÖNEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

POMEM 27. dönem başvuru şartları ilerleyen günlerde yapılan duyuruyla belli olacak. Ancak bir önceki başvuruda aranan şartlar şu şekildeydi;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) 5 inci maddede belirtilen eğitim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak,

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak,

e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

f) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

h) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.