Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 01.04.2020 13:40
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 01.04.2020 13:40
ABONE OL

nasıl alınır? İŞKUR ! ne kadar?

nasıl alınır? İŞKUR’un ödediği nelerdir? İşsiz olduğu dönemde bu maaşı almak isteyen vatandaşların, İŞKUR tarafından açıklanan bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Peki bu şartlar neler? Öncelikle hizmet akdinizin feshinden sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR’a başvuru yapmanız gerekiyor. Başvuruları elektronik ortamdan da yapabiliyorsunuz. Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. İşte işsizlik maaşı almak için tüm merak edilenler!

İşsizlik maaşı nasıl alınır? İŞKUR işsizlik maaşı alma şartları! 2020 işsizlik maaşı ne kadar?

İşsizlik maaşı nasıl alınır? İŞKUR işsizlik maaşı alma şartları iş sahibi olmayan ve işsiz kalan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İŞKUR tarafından her yıl milyonlarca kişiye işsizlik maaşı ödeniyor. Bu ödemelerle iş sahibi olmayanlar rahat bir nefes alıyor. Peki, 2020 işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir? Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

- Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

- Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

- Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

- Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

İşsizlik maaşı, 2020 yılı için en düşük 1.177 TL iken en yüksek de asgari ücretle orantılı olarak 2.354 TL olarak belirlenmiştir.

YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR?

İşsizlik ödeneği olarak isimlendirilen ve işsiz kalan vatandaşların belirli bir süre için ihtiyaçlarını karşılamasına imkan tanıyan işsizlik maaşına ilişkin şartlar ilgili kurum ve bakanlık tarafından belirlenmiştir:

Kişinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması,
Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün sigortalı (hizmet akdine tabi) olunması,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde maaşı almak isteyen kişinin en yakın İŞKUR birimine bizzat ya da online olarak başvurusunu iletmesi gerekir.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY VERİLİR?

İşkur tarafından bağlanan işsizlik maaşı, işçinin sigortalı olduğu ve priminin ödediği gün sayısıyla orantılı olarak değişmektedir. Şöyle ki;

- 600 gün sigortalı olarak çalışan ve bu süre kadar işsizlik sigortası primi ödemesi olan işsizlere 180 gün

- 900 gün sigortalı olarak çalışan ve bu süre kadar işsizlik sigortası primi ödemesi olan işsizlere 240 gün

- 1080 gün sigortalı olarak çalışan ve bu süre kadar işsizlik sigortası primi ödemesi olan işsizlere 300 gün

İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU NEDİR?

İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre İşsizlik Sigortası Fonu prim gelirlerinin, iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak ve teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması beklenenlerin başka alanlara yönlendirilmesini sağlamak, istihdamı artırıcı ve koruyucu tedbirler almak ve uygulamak, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri temin etmek, iş gücü piyasası araştırma ve planlama çalışmaları yapmak ve fondan ödenmek üzere vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlar ile bunlardan ilgili mevzuatına göre kurum kadrolarına atanan ve kurumda çalışmaya devam eden personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılması öngörülüyor.