Tarihi 18 Aralık 2010

Sıcak paraya karşı soğuk müdahale

Faiz indirimi sıcak parayı durdurmaya yeterli olacak mıdır?
Merkez Bankası,
politika faiz oranı olan haftalık vadeli repo ihale faiz oranını ve borçlanma faiz oranını yarım puan indirdi. Bu oranlar Merkez Bankası'nı hedeflere ulaştırır mı? Türkiye'ye sıcak para girişini bir anda kesmeyebilir. Ancak finansal risklerin belirginleşmeye başladığı bir süreçte sıcak para girişinin yavaşlaması beklenebilir. Faiz kararının ikinci ayağı, munzam karşılık oranlarının düşürülmesidir. İç talep nedeniyle ısınan ekonomiyi yavaşlatmak şart. Hızlı kredi genişlemesi cari açığı artırıyor. Kredilerin yavaşlaması gerekiyor.

Faiz indirimi piyasaları nasıl etkileyecek?
Merkez,
finansal istikrar açısından ilk adımı attı. İkinci adım muhtemel kredi genişlemesine izin vermemek için munzam karşılık oranlarının artırılması olacaktır. Burada bankalar açısından bir değerlendirmek yapmak gerekirse, bir yandan düşen faizlerle borçlanma maliyetleri azalırken, munzam karşılık oranlarının yükselmesi ile elinde tutacağı fon miktarı azalacağı için maliyetler artacaktır. Bu nedenle munzam karşılık oranlarındaki artış miktarı iyi ayarlanmalı. Amaç ekonomiyi yavaşlatmak değil. Hızlı kredi genişlemesini engellemek.

Finansal istikrar mı? Fiyat istikrarı mı?
Finansal risklerin daha da belirginleştiği bir süreçte Merkez Bankası her 2 hedefi de gözetebilir.
Fiyat istikrarının tehlikeye düştüğü yolundaki kaygılar finansal istikrara ilişkin alınan önlemlerin ortaya çıkarabileceği etkilerden bahsediliyor. Merkez kredi genişlemesini önleyemediği noktada fazla ısınan ekonomiyi soğutacak piyasa araçlarını kullanabilir. Öte yandan finansal istikrarı riske ederek sadece fiyat istikrarına odaklanmak ne kadar doğru olur? Türkiye'de uzun vadede yatırım ortamının iyileştirilebilmesi için sıcak para hareketleri riskleri iyi yönetilmeli.