BÜLENT ERANDAÇ

BÜLENT ERANDAÇ

Tarihi 15 Ağustos 2016

Cevdet Saral: CIA-FETÖ ağı

FETÖ AVCISI Ankara Emniyet Eski Müdürü Cevdet Saral 'Paralel devlet' konusunu 1999'da ilk kez resmi kayıtlara geçirdi. Yazdığı rapor üzerine Fethullah Gülen, CIA tarafından apar topar ABD'ye götürüldü.
Cevdet Saral 17 Aralık/15 Temmuz-Fetullah-CIA ortak operasyonunu TAKVİM'e anlattı: "17 Aralık kalkışmasının asıl amacı, 'yenidünya düzeni' politikalarıyla milli devletleri dönüştürme politikaları paralelinde sözde demokratik tasarruflarla ve siyasi eylemlerle o dönem Başbakanımız Tayyip Erdoğan'ı saha dışına atmaktı.
15 Temmuz'da yine Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı/Türkiye'yi saha dışına alma girişimidir. Biz evrakımızı yazıp bıraktık. Devlet 10 yıl sonra bizim yazdığımız gerçeklerle karşılaştı.
Bu süreç, 36 yıllık bir dönemi kapsıyor... Fetullah dinsel literatüre pek de uymayan, kendisine aşırı derecede önem yükleyen, kendisini esrarengiz gösteren bir kişiliktir...
Fetullah Hiyerarşik Yapısı: İstişare grubu: (7) kişiden oluşur Başkanlığını Fetullah GÜLEN yapar. Dünya İmamı, Coğrafi Bölge İmamı (Orta Asya İmamı gibi), Ülke imamları..."
CIA -FETHULLAH' NETWORK'U:
Bir entelejans mezhebi olarak kurulmuş CIA'nın, Virginia'daki merkezin girişinde mermer duvarda, İncil'in Johannes 8,32 ayetindeki 'Ve siz gerçeği tanıyacaksınız. Ve gerçek sizi hür yapacak' sözü yazılıdır. Bu sözü Senatör William FULBRAIGHT "...Sır sahipleri bir kardeşlik içinde seyahat eder ve başkalarına sır vermezler" şeklinde mistik bir söylemle özetledi.
CIA'nin asli görevi, Amerika'nın Yeni Dünya Düzeni politikaları istikametinde, MİLLİ DEVLETLERİ DÖNÜŞTÜRME ve radikal grupları temizleme, küresel politikalara aykırı olan ÜLKE LİDERLERİNİ legal-illegal siyasal eylemlerle saha dışına alma, önemli ülkeleri Yeni Dünya Düzeni sistemini bozmayacak liderlerle yöneltmektir.
Önemli devletler, Türkiye, Mısır, Tunus, Irak, Suriye, Libya, Yemen, Ukrayna, Gürcistan. Mısır, Irak, Libya, Ukrayna, Gürcistan, Yemen'i (darbeyle veya lider devirme) dönüştürüldü. Sadece 17 Aralık ve 15 Temmuz'da FETÖ aracılığıyla Türkiye'yi dönüştürme operasyonlarına başarılı olamadı.
CIA-Amerika'nın Yeni Dünya Düzeni için hedef ülkelere yönelik çalışma stratejisi: (CIA stratejileri, FETÖ' nün geniş boyutlu kurulmasıyla birlikte değerlendirilmelidir.)
1) SIZMA : Deniz aşırı resmi görünmeyen gizli teşkilat kurmageliştirme.
Türkiye'de FETÖ budur.
2) Siyaseti dizayn: Siyasi partileri kontrol etme, finanse etme, ele geçirme.
Türkiye'de üç muhalefet partisi dizaynı gözden kaçmamalı.
3) Propaganda: Medyayı yönlendirmek, psikolojik harekâtı işletmek. Yabancı basına yazdırırlar, Türkiye içi operasyon kanatları aktarma yapar.
4) Ortak aramak: CIA -Amerika ile beraber çalışacakları aramak, bulmak, yönlendirmek Bulunacak olanlar, aynı gayeye inanan yönetilebilir adamlar olmalıdır. Yurt ve milliyet sevgisinden yararlanılmalıdır.
Hedef adamlar şımartılmalı, parakudret- mevki-makam-siyasi kimlik ile beslenmelidir. Sendikalar, Sivil Toplum Kuruluşları önemlidir. Ordu teşkilatları çok önemlidir. Subaylar, gerektiği zaman hazır ordu haline getirilir. Sızma yapılacak ülkelerdeki beyinler, personel, ajan, piyon, köprü adamlar, gerek seçim ve gerekse eğitim yönünden özel eğitime tabi tutulurlar. CIA-Amerika, seçtiği-koruduğugüçlendirdiği beyin ve elemanları çoğu kez ABD'ye getirmek suretiyle, bunları yüksek paralar-sağlanan mevkiler-makamlar karşılığı GİZLİ ŞEBEKElerde çalıştırır.

SONUÇ: FETÖ, misyonunu tarif etmek gerekirse, Derin Türkiye'ye oturtulan 'Hasan Sabbah ve Haşhaşileri' organizasyonuyla geliştirilmiş, Masonik bir yapılanmadır. Aziz Türk Milletinin Malazgirt'ten başlayan Anadolu ve Viyana kapılarına kadar tarihsel Yürüyüşü'ne karşı çıkarılmış son Haçlı Ordusu'dur.
21. yüzyılda Türkiye'yi işgal etme stratejilerinin taşeronlarından birisidir.

YARIN: FETULLAH, NUFÜS KÜTÜKLERİNİ NEDEN ÇALDI?