Ekrem Kızıltaş

EKREM KIZILTAŞ

Tarihi 5 Aralık 2017

Psikolojik savaş...

Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi ile Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından ortaklaşa düzenlenen bir Sempozyum, ülkemizde birçok şeyin değiştiğinin göstergelerinden.
Giresun Üniversitesi'nde Uluslararası Demokrasi Sempozyumu serisinin ikincisi olarak, 'Emperyalizm, Hegemonya ve İstihbarat Faaliyetleri' başlığı altında geçen hafta düzenlenen toplantıya sunulan bildiriler, akademi dünyasının artık ülkeyi yakından ilgilendiren meselelere el attığının ifadesi.
Emperyalizmden, hegemonya girişimlerinden ve ülkemizi hedef kötü niyetli faaliyetlerden çok çekmiş ve halen de çeken Türkiye'nin Araştırma merkezleri ve üniversiteleri, bu konuların uzmanlarını izleyiciler önünde tartıştırmak suretiyle, toplumun bilinç düzeyinin yükselmesine hizmet ediyorlar.
Sempozyuma sunulan ve yakında tümü kitap olarak ta yayınlanacak olan bildirilerin program kitapçığında yer alan konu başlıklarını okumak bile, ümit verici.
İlk oturumun konu başlıkları şunlar mesela: "Bir Küresel Emperyalizm Projesi Olan "Aidiyet Radikalizmi'ne Karşı, Ulusal-Yurttaşlığın Yeniden Güçlendirilmesi" "20. Asrın Başlarında Orta Doğu'da Petrol ve Egemen Güçler", "Arap Baharı ve Kültürel Emperyalizm", "Oryantalist ve Emperyalist Perspektiflerle Örülü Tutumların Söylemsel Analizi: Batı Basınında 15 Temmuz Darbe Girişimi Örneği." "Türk Dünyası ve Hegemonya", "İslam ve Arap Orta Doğusunda Sivil Toplum İşleyişinde Engeller", "Birinci Dünya Savaşı'ndan 2000 Yılına Belli Başlı Vekâlet Savaşları", "İngiltere'nin Osmanlı Topraklarında Yürüttüğü İstihbarat Faaliyetleri" ve "Cumhuriyet Döneminde Amerikan Emperyalizminin Türkiye'ye Girişi: Thornburg Raporu" da diğer oturumlarda yer alan sunumlardan bazıları...

SUN-TZU'DAN BEŞ ÖĞÜT...
'Kişi refikin kendin gibi bilir' anlayışı ile hayata baktığı için emperyalistlerin çeşitli düşmanca faaliyetleri karşısında zayıf kalan insanımızın, bu türden toplantılardan öğreneceği çok şey var. Bu çalışmalar yayıldıkça, ülkemizi hedef alan faaliyetlere karşı koyabilmek de kolaylaşacak.
Sempozyumun açılışından hemen sonra Atatürk Araştırma Merkezi Prof.
Dr. Mehmet Ali Beyhan başkanlığında Nevzat Çiçek ve Dr. Nihat Ali Özcan'la beraber gerçekleştirdiğimiz panel, konuya medya mensuplarının bakışını gösteren konuşmalara sahne oldu. Aynı zamanda bir akademisyen de olan Dr.
Nihat Ali Özcan'ın istihbaratı konu alan sunumu, dinleyenler açısından ufuk açıcı bilgilerle doluydu. Özcan'ın anlattıklarını dinleyenler, birilerinin bizlere gazetecilik adı altında yutturmaya çalıştıkları bazı faaliyetlerin aslında ne olduğunu hakkıyla anlamış olmalılar.
Yine Nihat Ali Özcan'ın anlattıkları, bölgemizde olup biten birçok şeyin arka planında birtakım ülkelerin hegemonik niyetlerinin olduğunu ve eskiden bir ölçüde gizli yürütülen istihbarat faaliyetlerinin artık alenileşmeye başladığını gösteriyordu.
Nevzat Çiçek'in sunumunda zikrettiği 2500 yıl önce yaşamış Çinli general Sun-Tzu'nun psikolojik savaş ile ilgili öğütleri, özellikle son zamanlarda yaşadıklarımızı tanımlıyordu adeta.
İzleyenlerden çoğunun not aldığı öğütler şunlardı:
"1- Hasım ülkelerde iyi olan şeyleri gözden düşürünüz.
2- Hasım ülkelerin hakanlarının başarılarını küçük göstererek şöhretlerine gölge düşürünüz ve zamanı geldiğinde de kendi halkının onları hor görmesini sağlayınız.
3- Adi ve aşağılık kişilerin işbirliğinden yararlanınız.
4- Düşman halkın kendi aralarında olan uyuşmazlık ve kavgalarını yayınız.
5- Hasmınızın geleneklerini gülünç hale getiriniz." Birilerinin bu öğütleri üzerimizde uyguladığı, ne kadar da açık!..