Erkan Tan

ERKAN TAN

Tarihi 5 Aralık 2023

Müslüman öldürme savaşı

ARALARINA doğal gaz/petrol çeteleri, dolar baronları, başka emperyalist yamyamlar da karışmıştır fakat asıl motivasyonları dindir.
ABD ve Avrupa Birliği'nin öncülük ettiği ve İsrail eliyle bir HAÇLI SAVAŞI yapılıyor.
Aslında yerler, olaylar, durumlar ve taraflar, tarihte yaşananlarla hep aynı...
İslâm dünyasını kuşatıp; yağmalamaya, paylaşmaya çalışıyorlar. Gazze'de Müslüman öldürüyorlar.
Hristiyanların bir bölümü ve Yahudilerin büyük bölümü beraber oldular. Devletleri, ulusal ve uluslararası kurumları, ticari şirketleri, medyaları hep birlikte soykırım yapıyorlar.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli birlikteliği ile büyük bir mücadele içindedir.
Asırlardan süzülen Türk/İslam devlet aklı, karşımızdadır. Hangi partiden, hangi siyasi çevreden olduğunuz, geçmişte kimin için ne söylemiş olduğunuz değil;
Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli birlikteliğinin neresinde durduğunuz esastır.

TÜRK VE MÜSLÜMAN GÖRÜNÜMLÜ HRİSTİYAN VE YAHUDİLER
Filistinden, Irak'tan, Suriye'den, Akdeniz'den Yunanistan'dan boğulmak istenen Türkiye, bu kuşatmaları yarmıştır. İçimizde de bizi zayıflatacak kişiler, kurumlar, siyasi partiler ve tuzaklarla saldırıyorlar/ saldıracaklar.
Haçlılar/Siyonistler ile işbirliği yapıp Türkiye Cumhuriyetini güçsüz bırakanları ve katiller sürüsü İsrail'in yanında duranları, tarih de millet de kader de unutmayacaktır.

LANETLENMİŞ KAVMİN DEVLET İSİMLİ TERÖR ÖRGÜTÜ
İsrail, sadece Müslümanlar'ın değil bütün dünyanın huzurunu kaçırıyor.
İşgalci, katil ve terörist israil tarafından ülkesi gasp edilen Filistinli Müslüman kardeşlerimiz, topraklarını bırakmıyor, kaçmıyor, savaşıyor... Evangelist Hristiyan/Siyonist Yahudi ittifakı ve Batı, vatanlarını korumaya çalışan, evleri ellerinden alınan insanlara terörist diyor. Azgın ve lanetlenmiş kavim Yahudilerin, devlet isimli terör örgütü İsrail, bir kez daha, ABD ve Avrupa korumasında soykırım yapıyor. Filistinli Müslüman kardeşlerimiz, üzerine düşeni yapmış zalim ve katillere karşı savaşmaktadırlar.
Kardeşlerimiz cihat ederlerken, dünyadaki diğer Müslümanlar yüce ALLAH tarafından şu an imtihan edilmektedirler... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk andan itibaren Filistinli Müslüman kardeşlerimizin yanında ortaya koyduğu tavır asildir, insanidir, adildir, samimi barış yanlısı ve çözüm odaklıdır, herkesin takdirini kazanmıştır. Bir kez daha bütün dünyanın gözü, kulağı, kalbi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ne diyeceğine ve Türkiyenin çabalarına odaklanmıştır.

SAPKIN SİYONİST YAHUDİ, TÜRKİYE'YE DE DÜŞMANDIR
Masal değil, paranoya
değil, vesvese değil... Doğu ve güneydoğu Anadolu'nun neredeyse tamamının yani;
Türkiye Cumhuriyeti'nin tam olarak yarısının, Yahudilere ait olması gerektiğini iddia ediyorlar. Tahrif ettikleri, eğip, büktükleri Tevrat'tan bu anlamları ve hükmü uydurmuşlar. Buna iman etmişler ve resmen hayalini kuruyorlar. Gizlemiyorlar, saklamıyorlar... Eğer Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul ederseniz; aynı gerekçe ile bu katil ve terörist İsrail;
Türkiye Cumhuriyeti topraklarında da hak iddia ediyor/edecektir.

TABİBLER BİRLİĞİ TERÖRİST SEVEBİLİR Mİ...?
Mahkeme kararını
güvenilir bulmayanlar, bir terörist seviciyi Başkan yapan Türk Tabipleri Birliği güvenilir mi buluyorlar...? Soykırım yalanını atacak kadar tarihimize düşman, FETÖ kumpaslarına, PKK'ya destek verecek kadar insanımıza düşman birisi, Türk Hekimlerinin meslek örgütünün başkanıdır. Aslında Türk Tabipleri Birliği, uzun yıllardır CHP'nin açık desteği ile bu zihniyetin elindeydi. Ölen teröristler için yas tutan, Türk Tabipleri Birliği'dir. Teröristlerin Suriye'deki uzantılarına ödül veren, Türk Tabipleri Birliği'dir. Türkiye'nin milli haklarını, terörle mücadeleyi desteklemiyorlar. Şu anda tartışılan Şebnem Korur Fincancı, terör örgütünü açıkça destekleyen yayın organı maskeli bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerine açıkça iğrenç iftiralar yöneltmiştir ve bu yüzden hakkında dava açılmıştır. Sağduyulu doktorlar ordusu, azınlığı temsil eden Tabipler Birliği'nin yönetiminin tekelinden kurtarılmalıdır.
Gazilere şifa, şehitlere rahmet dilemedi. Fakat PKK/PYD/ YPG mensubu teröristlerle emel ve eylem birliği yaptı.

SOLCU MASKELİ MEZHEPÇİLER
Sağlık mensuplarının bağlı olduğu yer, Tabipler Birliği değil; Sağlık Bakanlığı'mızdır.
Sağlık ordusu, Tabipler Birliği yöneticilerinden ibaret değildir ve yüzbinlerce sağlık çalışanı, bunların ne mal olduğunun bilincindedir. Tabipler Birliği yöneticileri, kendilerini solcu maskeli mezhepçilere ve ona hizmet eden partilere hizmete adamışlardır.
Tabipler Birliğinin yönetici tayfası, doktorluktan ve sağlık sorunlarından çok, siyasetle ilgilenmektedir. Sağduyulu doktorlar ordusu, azınlığı temsil eden Tabipler Birliğinin yönetiminin tekelinden kurtarılmalıdır. Doktorların, gerçekten hak ve çıkarlarını savunabilecekleri başka bir meslek odasının önü mutlaka açılmalıdır.