Memur ve memur emeklisine müjde! 3600 ek göstergenin son taslağı ortaya çıktı! Yeni göstergeler hangi tarihten itibaren geçerli olacak?

Memur ve memur emeklisine müjde! 3600 ek göstergenin son taslağı ortaya çıktı! Yeni göstergeler hangi tarihten itibaren geçerli olacak?
19.05.2022 17:28

OTOMATİK OYNAT

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin dört gözle beklediği 3600 ek gösterge ile ilgili son taslak ortaya çıktı. Tüm alternatiflerle birlikte hazırlanan taslağa son şekli verildi. Peki taslakta değişiklikler neler? Maaşlar nasıl artacak? Yeni göstergeler hangi tarihten itibaren geçerli olacak? Takvim.com.tr ilk kez açıklıyor

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaş hesabında ve ikramiyesinde büyük kriter olan 3600 ek göstergede son taslak ortaya çıktı. Biliyorsunuzki 3600 ek gösterge ne kadar yüksek olursa maaşa da o kadar etkisi oluyor. Tüm alternatiflerle birlikte hazırlanan taslağa son şekli verildi. Peki taslakta değişiklikler neler? Maaşlar nasıl artacak? Yeni göstergeler hangi tarihten itibaren geçerli olacak? Takvim.com.tr ilk kez açıklıyor

TOPLU SÖZLEŞME SONRASI BAŞLADI
Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmeleri sonrasında metinde yer alan 51. Madde gereğince ek gösterge çalışmaları başlatılmıştı. Yapılan iki toplantıda sendikalarla birlikte tüm paydaşlar yer alarak taleplerini açıklamıştı. Ek gösterge konusunda bütçeye maliyet hesaplaması çalışanlar açısından Hazine ve Maliye Bakanlığında Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü, emekliler açısından maliyet hesabı ise Sosyal Güvenlik Kurumu başkanlığı tarafından yürütüldü. Hazine ve Maliye Uzmanları ek gösterge konusunda 14 farklı taslak hazırladı. Şimdi hazırlanan son taslak müzakere masasına gelecek.

NELER DEĞİŞİYOR?
Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak. Genel Müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkartılacak. Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu görevlileri için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı üzerinde çalışılıyor. Böylece yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilmiş olacak.

KADEMELİ GEÇİŞ OLABİLİR
Verilecek ek gösterge rakamlarında yıllara yayılan kademeli geçiş de bir başka alternatif olarak gündemde duruyor. Hem ek gösterge rakamlarında hem de emekliliğe yansıtma oranlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ek gösterge konusundaki ortaya çıkardığı rakam oranları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sunuldu. Şimdi gözler Bakan Vedat Bilgin ile Memur-sen arasında yapılacak görüşmeye çevrildi. Memursen de ek gösterge sorununun bitmesi için olağan üstü çalışma yapıyor. Yapılan çalışmalarda ; kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapıyı dikkate alarak ek gösterge konusunun kamu personelinin geneline yönelik bütüncül bir çalışma içerisinde ele alınıp değerlendirilmeye çalışıldı.

GELİRLER ARTACAK
Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesi. Memurların aylık ve emekli aylığına dahil ödeme unsurlarından olan ek gösterge aylığı, ek gösterge rakamı ile memur katsayısının çarpımı sonucu bulunuyor. Ek gösterge, hali hazırda üst ve orta düzey yöneticilerin çoğunluğu ile merkezdeki kariyer meslek personelinin aylık tutarları içinde yer almasa bile emeklilik keseneklerinin hesaplanmasında rol oynuyor.

Ek gösterge asıl etkisini emekli aylığı ve emeklilik ikramiyesinde gösteriyor. Buna göre ek gösterge değişikli ile memurların görev aylıklarında, emekli aylıklarında ve emekli ikramiyelerinde artış oluyor.

MEVCUT DURUM NASIL
Devlet memurlarının ek göstergelerine ilişkin düzenlemeleri içeren 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 43/B maddesinde;

"Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır.II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz.Kurumların 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve üyelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve üyelikleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve üyelikleri, Müşavir ve 1 inci dereceden uzman unvanlı kadrolara atananlara bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılır." hükümleri yer almıştır.

Devlet memurlarının ek gösterge rakamları anılan Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde düzenlenmiştir. Devlet memurlarının ek göstergelerinin düzenlendiği 657 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetveller incelendiğinde, ek gösterge rakamlarının büyük ölçüde kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konuma göre belirlendiği görülmektedir.657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde, hizmet sınıfları itibariyle unvan veya aylık alınan derecelere göre ek gösterge rakamları belirlenmiştir.

Söz konusu cetvelde, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı, Sağlık Hizmetleri Sınıfı, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı, Avukatlık Hizmetleri Sınıfı, Din Hizmetleri Sınıfı, Emniyet Hizmetleri Sınıfı ve Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı olmak üzere sekiz hizmet sınıfında ve bu cetvelde sayılan unvanlarda görev yapan Devlet memurlarının ek gösterge rakamları tespit edilmiştir.

BÜTÜNCÜL ANLAYIŞ GELİYOR
Silahlı kuvvetlerde, hakim ve savcılarda görev yapan personelin ek göstergeleri ayrı kanunlarda düzenlenmiş durumda. TBMM idari teşkilatı personeli ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı personelin ek göstergeleri ise 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 4 sayılı cetvelde düzenlendi. Bütüncül çalışma içerisinde bu kanunlara ve kanun hükmünde kararnameye yönelik de düzenleme yapılacak. Görüldüğü üzere ek gösterge konusu bütçe ile birlikte küçük bir değişikliğin çok çeşitli unvanları etkileyen bir yapıya sahip.

YÜRÜRLÜLÜK 2023'DE
Taslakta yer alan 4. maddeye göre ek gösterge değişiklikleri 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yine öğretmenlik meslek kanununda da bu tarih belirlenmişti. Burada da bir eşitlik sağlanmış olacak. Ayrıca yansıtma oranı da müzakereler sonucunda belirlenecek.

SON DAKİKA