Nihat Hatipoğlu

NİHAT HATİPOĞLU

Tarihi 2 Nisan 2024

Kıskanç kişi dünya ve ahirette felakete uğrar

KALBİN hastalıklarından biri olan haset, yani kıskançlık bir kimsenin elindeki nimetin yok olmasını istemektir.
İbadetleri ifsat eden, insanı günaha iten haset, İslam'ın şiddetle yasakladığı, kişinin hem dünyada hem de ahirette felakete uğramasına sebep olan bir duygudur.
Allah Resulü (SAV), "İman ile haset bir kulun içinde yerleşmez" (İbn-i Hibban, Beyhaki) buyurarak hasedin mümine yakışmadığını ifade etmiştir.
Haset yalnızca günaha sebebiyet veren bir kalbi hastalık olmayıp aynı zamanda sahibinin iyi amellerini de ortadan kaldırır. Konuyla ilgili bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır: "Ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi haset de iyilikleri yer bitirir." (Ebu Davud, İbn-i Mace). Allah-u Teala, Felak Suresi'nin 5. ayetinde, "...ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden âlemlerin Rabb'ine sığınırım, de" buyurarak haset duygusu besleyenlerden kendisine sığınmamızı emretmektedir.
Başkasına verilen nimeti çekemeyen insanlar, kalplerinde boş yere tasa ve keder taşırlar. Çünkü duydukları üzüntüyle haset ettikleri nimet azalmaz ya da kendilerine verilmez.
Böylelikle haset eden muradına eremez ve Allah'ın yardımına nail olamaz.
Haset sahibi hem dünyada sıkıntı ve keder içinde yaşar hem de ahirette büyük bir kayba uğrar.

ELİMİZDEKİNİ PAYLAŞMALIYIZ
Efendimiz şöyle buyuruyor: "Birbirinize hiddetlenmeyin, birbirinize haset etmeyin, kıskanmayın, birbirinize sırt çevirmeyin ey Allah'ın kulları! Kardeş olun.
Bir Müslüman'a, üç günden fazla (din) kardeşiyle dargın durması helal olmaz.
(Müslim).
Günümüzde toplumun kanayan yaralarından olan haset, yani kıskançlık hastalığından kurtulmak için Allah'ın insanlara verdiği rızka, O'nun taksimine razı olmak ve diğer Müslümanları kardeş kabul ederek onların sahip olduğu nimetler için mutluluk duymak gerekir.
Elbette ki, ihtiyaç sahibi müminlerin kalplerinde böyle tehlikeli bir duyguya mahal vermemek için Allah'ın kendilerine ikram ettiği zengin Müslümanlar, mallarını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmalıdır. Böylece zengin-fakir arasında denge sağlanarak kalplerde gerçek kardeşlik tesis edilmiş olur.

DUAMIZ NASIL KABUL OLUR?
İBRAHİM bin Ethem'i bilirsiniz.
Belh şehrinde padişahlık yaparmış.
Bir gün yatağında uyurken damda gürültü duyar. Merakla dama çıkar.
Gürültü çıkarana hesap soracaktır.
Damda dolaşan birini görünce kızgınlıkla sorar:
"Damda ne arıyorsun?" Adam cevap verir: "Devemi kaybettim, devemi arıyorum." İbrahim Ethem, "Be akılsız adam, damda deve ne arar?" der. Adam sakince cevap verir:
"Devenin damda bulunmayacağını biliyorsun da, yüce Allah'ın atlas döşekte bulunmayacağını bilmiyorsun.
İpek döşeklerde Allah aranmaz."

DENİLİR ki bu hadise İbrahim bin Ethem için dönüm noktası olur. Her şeyi bırakır. Kendisini yüce Allah'a adar. 9 yıl halvet hâli yaşar.
Herkesten uzaklaşır. Çalışır, yük taşır. Yarısını fakirlere, yarısını kendi ihtiyacına harcar. İşte bu zata, halk Belh şehrinde bir gün sorar. "Ey Allah'ın dostu, neden yaptığımız dualarımız kabul olmuyor?"

İBRAHİM bin Ethem şöyle cevap verir:
"Çünkü siz Hakk'ı bilir ama emirlerini dinlemezsiniz.
Hz. Peygamber'i bilir ama sünnetiyle amel etmezsiniz.
Kur'an-ı Kerim'i okur ama içindekiyle amel etmezsiniz. Allah'ın nimetini yer ama şükretmezsiniz.
Cenneti bilir ama oraya girmek için gayret etmezsiniz. Cehennemi bilir ama ondan kaçmazsınız.
Ölüm var dersiniz ama ölüme hazırlanmazsınız. Baba ve annelerinizi mezara koyar ama onlardan ibret almazsınız. Söyleyin bana, dualarınız neden kabul olsun?"

BİR AYET
"Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna (Muhammed'e) apaçık ayetler indiren O'dur. Allah size karşı çok şefkatli ve merhametlidir." (Hadid, 9)

BİR HADİS
"Rabbimiz her gece, gecenin son üçte biri kaldığında en alt semaya inip, "Hani bana dua eden kimse? Onun duasını kabul edeyim!Hani benden istek dileyen?
Onun istediğini vereyim!
Hani benden bağışlanma dileyen? Onu bağışlayayım!" buyurur."(Buhari, Teheccüd 14)

BİR DUA
Peygamberimizin Hz. Ebubekir'e öğrettiği duâ Allah'ım, peygamberin Muhammed, dostun İbrahim, sırdaşın Musa, kelime ve ruhundan olan İsa hürmetine;
Musa'ya inen Tevrat, İsa'ya inen İncil, Davut'a inen Zebur, Muhammed'e (SAV) inen Kur'an hürmetine; bütün peygamberlerine indirdiğin vahiy hürmetine, mahlukatın üzerindeki kaza ve takdirin, senden isteyenlere verdiklerin, fakir ettiğin zenginler, zengin ettiğin fakirler, hidayete ulaştırdığın kimseler hürmetine;
Kur'an-ı Kerim'de olan Samed, Ehad ve Tahir isimlerin hürmetine; gündüzleri aydınlatıp geceleri karartan ismin hürmetine; azamet ve kibriyan ve zatının nuru hürmetine; senin kuvvet ve kudretinle Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamamı ve bütün hareketlerimi ona uydurmamı senden dilerim. Güç ve kuvvet ancak sendendir. Ey merhametlilerin en merhametlisi!

BİR ESMA
Er-Rahmân: "Dünyada bütün mahlukata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden."

SORU - CEVAP
Çocuk emziren kadın oruç tutmak zorunda mı?
Anne tutmak isterse tutabilir. Bu durum kadınlara göre değişir. Bazı kadınların sütü çoksa oruç tutabilir ama azsa tutmayabilir, mecburiyet yoktur.
Doktorun tavsiyesi önemlidir.

Ramazan ayı ertelenebilir mi?
Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'de belirlenmiş bir aydır. Kuran'ın indiği aydır.
Oruç bu ay içinde emredilmiştir.
Bu nedenle ramazan ayının herhangi bir zaman dilimiyle değiştirilmesi söz konusu olamaz.

Evlat, durumu iyi olmayan anneye zekât verebilir mi?
Hayır, evlat durumu iyi olmayan annesine zekât veremez. Çünkü evlat, durumu iyi olmayan anneye de babaya da bakmak zorundadır.
Başka biri anneye zekât verebilir ama evlat veremez.
Anne-babanızın ihtiyacını Allah rızası için karşılamalısınız. Senin paran, malın zaten annenin malıdır.
Bir Müslüman, annesine zekât vermeyi aklından geçirmemelidir.
Evlat, anne ya da babasına zekât vermeyi aklından geçirecek ahlakta olmamalıdır.