Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 11.02.2020 13:43
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 11.02.2020 13:47
ABONE OL

kapandı: Memur ve personel alımı ilanları artık o sitede olacak

Ülkemizde en fazla araştırılan haberlerin başında memur ve personel alım ilanları geliyor. Vatandaşlar memur alımlarını sayfasından takip ediyordu. Bugün gelen haberle DPB sayfası kapatıldı. (DPB) resmi adresi üzerinden yapılan açıklamada alım ilanlarının yayımlandığı resmi nin kapanacağı belirtildi. Aile, Çalışma ve Bakanlığı tarafından yayımlanacak personel alım ilanlarının yayımlanacağı internet sitesi açıklandı.

DPB kapandı: Memur ve personel alımı ilanları artık o sitede olacak

Kamu personeli olmak isteyenlerin yakından takip ettiği Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından yapılan açıklamada memur alımı ilanlarının yayımlandığı DPB internet sitesi kapandı. Kamu personeli alımı ilanlarının bundan sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet sitesi üzerinden yayımlanacağı açıklandı. DPB personel alım ilanı detayları, memur alımı iş başvuruları ve diğer tüm detaylar haberimizde... Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Bunun dışında devlet memuru olacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İNTERNET SİTESİ KAPANDI

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) resmi internet adresi üzerinden yapılan açıklamada kamu personel alım ilanlarının yayımlandığı resmi internet sitesinin kapanacağı belirtildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanacak personel alım ilanlarının yayımlanacağı internet sitesi açıklandı.

KAMU PERSONELİ ALIM İLANLARINA BAŞVURU YAPACAKLAR DİKKAT!

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) resmi internet adresi üzerinden yapılan açıklama şöyle:

E-Uygulama sistemi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "www.ailevecalisma.gov.tr" internet sayfasındaki "Hızlı Erişim" bölümünde yer alacaktır. E-Uygulama sistemine daha önce yetkilendirilmiş personel artık Bakanlığımızın https://kamueuygulama.ailevecalisma.gov.tr/ adresi üzerinden giriş yaparak işlemlerini gerçekleştirmeye devam edecektir.

MEMUR ALIMI İLANLARININ YAYIMLANACAĞI İNTERNET SİTESİ AÇIKLANDI

Kamu Personeli Alım İlanları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet sayfası üzerinden erişilen http://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr adresinde merkezi olarak yayımlanmaya devam edecektir.

"www.dpb.gov.tr" adresindeki içerikler süreç içerisinde www.ailevecalisma.gov.tr adresine taşınacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MEMUR KADRO CETVELİ VE MEMUR SINIFLARI NELERDİR?

Memur sınıfları kanunlara göre şu şekilde ayrılmıştır;

-Genel idare hizmetler sınıfı
-Teknik hizmetler sınıf
-Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı
-Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı
-Avukatlık hizmetleri sınıfı
-Din hizmetleri sınıfı
-Emniyet hizmetleri sınıfı
-Jandarma hizmetleri sınıfı
-Sahil Güvenlik hizmetleri sınıfı
-Yardımcı hizmetler sınıfı
-Mülki İdare Amirliği hizmetleri sınıfı
-Milli İstihbarat hizmetleri sınıfı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinde memur kadro cetvelleri ile ilgili "190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kurumlara ait kadrolar 190 sayılı KHK'ya ekli (I), (II), (III) sayılı cetvellerde yer almaktadır.

a) (I) sayılı Cetvel: Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler ve (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların, kanunlarla kurulan fonların ve kefalet sandıklarının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadrolarına aittir.

b) (II) sayılı cetvel: Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay Başkanlıklarında ve Adalet Bakanlığında, hakimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlar ile bu mesleklerden sayılan görevlerde olanların kadrolarına aittir.

c) (III) sayılı cetvel: İkinci maddenin (c) fıkrası kapsamına giren diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadrolarına aittir.

Bu cetvellerde, taşra teşkilatı bulunan kurum ve kuruluşların, kadroları, merkez ve taşraya ait olmak üzere, iki ayrı bölümde düzenlenir." açıklaması yapılmıştır.

Memur olma şartları nelerdir? Kimler memur olabilir?

Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Bunun dışında devlet memuru olacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Geçmiş senelerde bu konuda bir üst yaş sınırı da bulunmaktaydı. Ancak artık her yaştan kimse devlet memuru olabilir. Bu husus kurumlara bağlıdır. Kimi kurum 30 yaşını doldurmuş olmamak, kimi kurum 40 yaş, kimi kurum da 65 yaşına kadar olan kişileri memur olarak görevlendirebilmektedir.

Devlet memuru olarak görev almak için belli bir eğitim şartı da bulunmaktadır. En az ortaöğretim mezunu kimseler devlet memuru olarak görev alabilmektedirler.

Devlet memuru olarak görev alacak olan kişilerin kamu haklarından mahrum olmaması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan kişiler devlet memuru olarak görev alabilirler. Devlet memuru olmak için öncelikle yazımızda da bahsettiğimiz gibi ilk olarak öğreniminizi tamamlamanız gerekmektedir. Yani en az ortaöğretim mezunu olmanız gerekir.

Akabinde her sene yapılmakta olan KPSS yani Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmalı ve gerekli puanı almalısınız. Bundan sonra da memur kadrolarına başvuru yapmalısınız. Şayet puanınız yeterli ve memur olmaya herhangi bir engeliniz bulunmuyorsa memur olarak görev alabilirsiniz.