5 günden fazla devamsızlığı olan belge alabilir mi? Ortaokul, lise devamsızlık kaç gün olursa belge alınmaz? Takdir teşekkür şartları 2024

Karne günü heyecanla beklenirken ''5 günden fazla devamsızlığı olan belge alabilir mi? Ortaokul, lise devamsızlık kaç gün olursa belge alınmaz? Takdir teşekkür hesaplama 2024 nasıl yapılır?'' soruları araştırılanlar arasında yer alıyor. Öğrenciler karnelerinin yanında takdir, teşekkür belgesi alabilmek için bütün dönem ders notlarını yüksek tutmaya çalıştı. İşte takdir teşekkür şatları ve devamsızlığın belge üzerindeki etkisi...

Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 16:11 Güncelleme 11 Ocak 2024, 16:14
5 günden fazla devamsızlığı olan belge alabilir mi? Ortaokul, lise devamsızlık kaç gün olursa belge alınmaz? Takdir teşekkür şartları 2024

İÇİNDEKİLER

TAKDİR - TEŞEKKÜR ŞARTLARI NELERDİR?

"Takdir Teşekkür Hesaplama" genellikle öğrencilerin akademik performanslarına dayalı olarak okul tarafından verilen bir değerlendirme sürecidir. Genellikle bu değerlendirmeler öğrencinin genel başarı durumu, ders notları, devamsızlık durumu, proje katılımı, öğrencinin sınıf içindeki tutumu gibi faktörlere dayanabilir.

Örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre ödüllendirilmesinde öğrencilere;
a) Teşekkür belgesi,
b) Takdir belgesi,
c) Onur belgesi,
ç) Üstün başarı belgesi verilir.

Teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi ile ödüllendirme

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı
ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
(2) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir.

Onur belgesi ile ödüllendirme

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu puan şartına bağlı kalmadan;
a) Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,
b) Bilimsel projelerle sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,
c) Okul araç-gereç ve donanımlarıyla çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,
ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,
d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,
e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,
f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,
g) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Zorunlu göç mağdurları, mülteci ve sığınmacılar, gazi ve şehit yakınları, doğal afetlerden etkilenenler, yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlar ile diğer yardıma ihtiyaç duyanlara yönelik yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak,
ğ) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak konuyla ilgili örnek davranışlar sergilemek gibi davranışlardan örnek oluşturacak bir ya da birkaçını gösteren davranış puanı indirilmemiş öğrencileri; öğretim yılı içinde herhangi bir ödül alıp almadığına bakılmaksızın öğrenci, öğretmen veya okul yönetiminin teklifi, onur kurulunun uygun görüşü doğrultusunda onur belgesiyle ödüllendirir. Bir öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alan öğrencilere okulun onur listesinde yer verilir.
(2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kuruluyla okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.

Ödül takdirinde dikkat edilecek hususlar ve ödüllerin verilmesi

Ödül takdir edilirken öğrencinin;
a) Okul içindeki ve dışındaki genel durumu,
b) Ders ve ders dışı faaliyetlerdeki başarısı,
c) Davranışının niteliği, önemi ve çevresine örnek olup olmadığı gibi hususlar göz önünde bulundurulur.
(2) Ödül belgeleri; öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerin katıldığı bir ortamda törenle öğrencilere ya da velilerine verilir.
(3) Onur ve iftihar listeleri, ders kesiminde okul yönetiminin uygun göreceği bir günde öğrencilerin huzurunda, ayrı ayrı okunur ve daha sonra okulda herkesin görebileceği bir yere fotoğraflı olarak takip eden ders yılı süresince ayrı ayrı asılır.

5 GÜNDEN FAZLA DEVAMSIZLIĞI OLAN BELGE ALABİLİR Mİ?

MEB, takdir ve teşekkür hesaplama kriterinde değişikliğe gitti.

Öğrencinin not ortalaması takdir ve teşekkür almaya yeterli olsa bile devamsızlığı 5 günden fazla ise bu belgeyi almaya hak kazanamıyor.

Yönetmeliğe göre; okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan ve dönemin puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00'den aşağı olmayan, davranış puanı 100 olan öğrenciler:

a) 70.00 - 84.99 arasındakiler teşekkür belgesi

b) 85.00 ve üzeri takdir belgesi

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanlar üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.