Takvim

Vav TV Canlı Yayın
ABONE OL

Prof. Dr.  yazdı: Namaz dinin direğidir

Prof. Dr.  11 ayın sultanı 'da  okuyucularıyla bir araya geliyor. Hatipoğlu, bugünkü köşesinde "Namaz dinin direğidir" başlıklı yazısıyla okurlarımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte Prof. Dr. oğlu'nun 11 ayın sultanı Ramazan ile ilgili 17 Nisan 2021 tarihli yazısı...

Namaz dinin direğidir

Ramazan ayı ibadetler konusunda kendimizi yoklama fırsatı veriyor. Namazı ihmal ediyoruz. Tembellik, iş güç, dünya telaşı bizi namazdan alıkoyuyor.

Kur'an-ı Kerim, "Gösteriş için (gaflet veya önemsemeden) namaz kılanların vay haline" (Maun, 5-6) diye hakkını vermeden kılanlara böylesine ağır göndermede bulunuyorsa hiç kılmayanların hali ne olacak diye düşünüyoruz doğrusu. Ama onun cevabı da geliyor: "

Ancak amel defterleri sağdan verilenler, onlar cennettedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: 'Sizi Sekar'a (cehenneme) ne soktu?' Suçlular derler ki:

   'Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yedirmezdik. Boş şeylere dalanlarla birlikte biz de dalardık. Ceza gününü de yalanlıyorduk. Nihayet ölüm bize gelip çattı.' Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyle iken onlara ne oluyor da Kur'an'dan yüz çeviriyorlar? Onlar sanki aslandan kaçan yaban eşekleridirler.

   Hatta onlardan her bir kişi, kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor. Hayır, hayır! Onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, düşündükleri gibi değil! Şüphesiz bu (Kur'an) bir öğüttür. Artık kim dilerse ondan öğüt alır." (Müddessir 39-55 )

   Kur'an-ı Kerim müminleri tanımlarken, seçkin vasıf olarak gaybe imandan sonra namaz kılıyor olmalarına işaret eder (Bakara 2-3).

     Kur'an bazı vakitlere işaret ederek namazı hatırlatır? "Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a gönülden boyun eğerek namaza durun" (Bakara 238).

     Hz. Peygamber (SAV), Hz. Muaz'ı Yemen'e vali olarak gönderdiğinde, "Önce onları Allah'a kulluğa ve sonra da beş vakit namaza davet et" buyuruyor (Buhari Zekat 41, Nesai Zekat 1).

     Neticede namaz yüce Yaradan'a sığınmaktır. O'nunla dertleşmek, O'nunla konuşmaktır. O'na teslim olmaktır. Bu yüzden "Namaz dinin temel direği" sayılmıştır.

       SORU - CEVAP
       1- Bazı ayetlerde "Biz onların kalbine mühür vurduk" deniyor. Onlara hidayet mümkün mü?
       Yüce Allah herkesi iyi veya kötüyü tercih edebilecek kabiliyette yaratmıştır. İmtihan için de iyi ve kötü olan fiilleri yaratmış ve kişilere peygamber göndererek hangi işin kötü, hangi işin iyi olduğunu haber vermiştir. Yaratma işi Allah'a, tercih etme işi de kula aittir. Yani Allah, arzu ettiğinizi yaratmaktadır.

       2- Güzel görünmek için estetik ameliyat haram mı?
       Yüce Allah'ın bize verdiği güzellikleri daha cazip hale getirmek için taranmak, süslenmek, takı takmak, güzel giyinmek gibi estetik müdahaleler caizdir, hatta teşvik edilmiştir. Ama Yüce Allah'ın yarattığı şekli beğenmemek, ameliyatla değiştirmek doğru değildir. Kişiyi komplekse iten, eşiyle karşı karşıya getiren, manen rahatsız eden şekil bozukluğu veya fazlalığı ise estetikle düzeltilebilir.

       3- Bir kişi günah işlediği zaman imanı yok olur mu?
       Müslüman kalmak ya da İslam'a girmek için kelimei şehadet yeterli olacaktır. İbadetleri ihmal etmek veya günah işlemek, kişiyi dinden çıkarmaz, günahkâr yapar.

         BİR HADİS
         "Hurma bulabilen hurma ile orucunu açsın, hurma bulamayan da su ile iftar etsin. Çünkü su temizdir." (Ebû Dâvûd, Sıyam: 21, İbn Mâce, Sıyam: 25)

         BİR AYET
         "(Ey Muhammed!) De ki: Gelin, Rabb'inizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım: Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. (Zina ve benzeri) çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram (dokunulmaz) kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız." (En'am, 151)

         BİR SÜNNET
         Cuma günleri gusül abdesti almak (şartlar müsait değilse hiç olmazsa saçı yıkamak), güzel koku sürünmek, sadaka vermek, beyaz giyinmek, tırnak kesmek. (Orta, serçe, baş, yüzük, işaret parmağı sırası takip edilerek kesildiğinde görme bozukluklarının azalacağını Peygamber Efendimiz (SAV) bizzat söylemiştir.)