'Milli Enerji ve Maden Politikası' Türkiye'ye güç veriyor! Berat Albayrak rotayı çizdi... Rekorlar ardı ardına geldi

Türkiye enerji ve maden aramada 'bağımsızlık' politikasıyla kendine güçlü bir rota çizdi. Doğal gaz, petrol ile başta bor olmak üzere maden aramaları Türkiye'nin, ekonomik anlamda büyük bir kazanım sağlamasını başardı. Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde atılan adımlar meyveleri veriyor. Dünya ve Avrupa'da hızla üst sıralara tırmanan Türkiye, kasasını dolduran rekorları peş peşe kırıyor. 2002 yılında 680 milyon dolar olan maden ihracatı 2022 yılında Cumhuriyet tarihi rekoru kırılarak 6 milyar 469 milyon dolara ulaştı.

Giriş Tarihi 29 Haziran 2023, 09:15 Güncelleme 29 Haziran 2023, 09:15
’Milli Enerji ve Maden Politikası’ Türkiye’ye güç veriyor! Berat Albayrak rotayı çizdi... Rekorlar ardı ardına geldi

Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde yazdığı enerjinin yol haritası olan "Milli Enerji ve Maden Politikası" ile enerjide Türkiye her alanda çağ atladı.

Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güçte dünyada 12'nci, Avrupa'da ise 5'inci sıraya yükseldi. Karada ve denizlerde sürdürülen petrol arama faaliyetleri neticesinde, ham petrol üretimi son 5 yılda yüzde 40,4 oranında artışla 2022 yılında 3,58 milyon ton seviyesine ulaştı.

YERLİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRİLECEK
Enerjide tam bağımsızlık parolasıyla sürdürülen "Milli Enerji ve Maden Politikası" çerçevesinde, dışa bağımlılığın azaltılması, enerji ve tabii kaynakların rasyonel şekilde değerlendirilmesi, sürekli ve makul maliyetli enerji ve hammadde arzı sağlanması, piyasalarda öngörülebilirliğin artırılması, enerji verimliliği ile enerji ve madencilik alanında yerli teknolojinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE BÜYÜK ATILIM
Yapılan çalışmalarla 2002 yılında 31 bin 846 megawat olan Türkiye'nin elektrik enerjisi kurulu gücü 2022 yılında 103 bin 809 megawat oldu. Bu kurulu gücün 31 bin 571 megawatını hidrolik enerjiye, 11 bin 437 megawatını yerli kömüre, 11 bin 396 megawatını rüzgâr enerjisine, bin 691 megawatını jeotermal enerjiye, 2 bin 309 megawatını biyokütle enerjisine ve atık ısıya, 9 bin 245 M megawatını ise güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri oluşturuyor.

Bu kapsamda 2022 yılı sonu itibarıyla 103 bin 809 megawat seviyesine ulaşan elektrik kurulu gücü içindeki yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu gücün payı yüzde 65'i aştı. Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güçte dünyada 12'nci, Avrupa'da ise 5'inci sıraya yükseldi.

2002 yılında yüzde 38,6 olan yenilenebilir enerji kurulu gücünün toplam kurulu güç içerisindeki payı 2022 yılında yüzde 54,3'e ulaştı.

PETROL ÜRETİMİ YÜZDE 40 ARTTI
Karada ve denizlerimizde sürdürülen petrol arama faaliyetleri neticesinde, ham petrol üretimi son 5 yılda yüzde 40,4 oranında artışla 2022 yılında 3,58 milyon ton seviyesine ulaştı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda 2000'li yıllarda sadece 5 il, 57 ilçe ve beldede doğal gaz kullanılıyor iken 2022 yılı itibarıyla 81 ilin tümüne ve 743 yerleşim birimine doğal gaz ulaştırıldı.

Doğal gaz arz güvenliğinin sağlanması bakımından önem arz eden yeraltı depolama faaliyetleri 2007 yılında İstanbul-Silivri'de iki sahada başlatılırken, söz konusu bölgede yürütülen çalışmalar neticesinde 2022 yılı sonunda 4,6 milyar metreküpe ulaşıldı.

Ayrıca Tuz Gölü'nde başlatılan iki ayrı projede 2022 yılı sonunda 1,2 milyar metreküp depolama hacmine ulaşıldı.

710 MİLYAR METREKÜP KEŞİF
İthal enerji kaynaklarına olan bağımlılığın azaltılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Fatih Sondaj Gemisi ile Karadeniz'de yürütülmekte olan sondaj faaliyetleri kapsamında 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervine ulaşıldı.

2002 yılında 680 milyon dolar olan maden ihracatı 2022 yılında Cumhuriyet tarihi rekoru kırılarak 6 milyar 469 milyon dolara ulaşırken, 2022 yılındaki maden ihracatı 2021 yılına göre yaklaşık yüzde 9 artış gösterdi.

Diğer taraftan 2022 yılındaki maden ihracatı 2002 yılına göre ise yaklaşık 9,5 kat arttı.

BORDA 1.3 MİLYAR DOLAR GELİR
Ayrıca küresel pazar politikaları ve değişimlerine hızla uyum sağlanması suretiyle 2022 yılında 2,7 milyon ton bor ürünleri satışı karşılığında 1,3 milyar dolar gelir elde edilirken, Türkiye'nin dünyadaki pazar payı yüzde 63 seviyesine çıkartıldı.

Ayrıca Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından savunma sanayi, nükleer, çelik sanayi gibi kritik sektörlere yönelik bor karbür ve ferroborun Türkiye'de üretilmesine yönelik projeler için adımlar da atıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN