3 ay işten çıkarma yasağı kimleri kapsayacak? Kısa çalışma ödeneğinden farkı ne? Faruk Erdem canlı yayında açıkladı! | Video

3 ay işten çıkarma yasağı kimleri kapsayacak? Kısa çalışma ödeneğinden farkı ne? Faruk Erdem canlı yayında açıkladı! | Video
09.04.2020 18:14

Virüs salgını nedeniyle özel sektörde işler dururken, işçiler de işten çıkarılma endişesi taşıyor. Çoğu işçi ücretsiz izne çıkarıldı. Ancak endişeli işçilere müjdeli bir haber geldi. Hükümet istihdam kaybının önüne geçmek için yeni bir yasa taslağı hazırlıyor. Peki, 3 ay işten çıkarma yasağı kimleri kapsayacak? Kısa çalışma ödeneğinden farkı ne? İşten çıkarma yasaklandı mı? 3 ay işten çıkarma olmayacak mı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı. İşte ayrıntılar...


İşten çıkarma yasaklandı mı? İşten çıkarılma endişesi taşıyan işçilerin yüzünü güldüren haber geldi. Salgınla mücadelede sosyal ve ekonomik önlemler bir bir alınmaya devam ederken, 62 maddelik taslak metin hazırlandı. Metinde, işçileri yakından ilgilendiren gelişmeler var. Söz konusu metne göre; 4857 sayılı İş Kanununa getirilen Geçici İstihdam Güvencesi başlıklı geçici madde eklenerek, işten çıkarmalar için üç aylığına yasaklanması planlanıyor. Bu süre Cumhurbaşkanı tarafından 6 aya kadar uzatılabilecek.

İŞTEN ÇIKARMA YASAKLANDI MI?

Hükümet, koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni kararlar içeren, 62 maddelik bir taslak metin hazırladı. Ekonomik, sosyal ve tıbbi alanlarda pek çok düzenleme içeren metin, iş dünyası ile paylaşıldı. Taslak metin önümüzdeki günlerde Meclis gündemine de taşınacak.

Söz konusu metne göre; 4857 sayılı İş Kanununa getirilen Geçici İstihdam Güvencesi başlıklı geçici madde eklenerek, işten çıkarmalar için üç aylığına yasaklanması planlanıyor. Cumhurbaşkanı, bu süreyi 6 aya kadar uzatabilecek. Tedavi edilemez hastalığı olan çalışanlar, söz konusu düzenlemede istisna kapsamında alındı. Çalışanın tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve çalışmasında sakınca bulunduğunun sağlık kurulunca saptanması durumunda işten çıkarma gerçekleştirilebilecek.

İşten çıkarmaların yasaklandığı metinde, işverenlere aynı süreler kapsamında ücretsiz izne çıkarma hakkı verildi. Ücretsiz izne ayrılanlar ve işten çıkarılanlara devlet desteği verilecek. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa getirilen geçici madde kapsamında, ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara günlük 39.24 lira yardım yapılacak. Bu yardımı alanlar çalıştırılması halinde işverene ceza kesilecek. Yardımın süresini de Cumhurbaşkanı 6 aya kadar uzatabilecek.

Düzenleme ile salgın hastalık, deprem, doğal afet gibi olağanüstü hallerde ve acil durumlarda, yardım yapılacak kişinin gelir ölçütünün belirlenme şartı kaldırıldı. İhtiyaç olması halinde yaşlılara ve diğer ihtiyaç sahiplerine bakım yapılabilecek ve bakım ücreti ödenebilecek.

Devlet İhale Kanununda istisna açılarak, salgın da mücbir sebepler arasına alındı ve sözleşme feshi imkanı sağlandı. Ayrıca, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların üzerlerinde arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılmasına da imkan sağlayan düzenleme yapıldı. Hazine taşınmazlarına yönelik ihalelerin elektronik ortamda yapılmasına da izin verildi.

Bir başka madde ile de Hazine taşınmazlarını kullananların satış, kira, ön izin, irtifak hakkı, kullanma izni, hasılat payı vb. bedeller ile ecrimisil bedellerinin mücbir sebep halinin devamı süresince alınmaması, erteleme, indirim, taksitlendirme yapılması, bu işlemlere ilişkin faiz alınmaması veya yürürlükteki faiz oranından daha düşük faiz oranının uygulanması konularında ve diğer hususlarda düzenleme yapmak için Çevre ve Şehircilik Bakanına yetki verildi.

Ayrıca, Devlet İhale Kanununa bir ek madde konularak, satış, kira, trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi işlemlerinin ihalelerinin elektronik ortamda yapılmasına imkan sağlandı. Madde ile ihalenin hazırlık, yapılması ve sonuçlandırılmasına yönelik bütün işlemler elektronik ortamda yapılabilecek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunun için bir usul ve esas yönetmeliği çıkaracak.