Takvim

Bugünkü
Takvim
 • Memurlar
 • 26.01.2021 13:21
 •  - 
 • Son Güncelleme:
 •  
 • 26.01.2021 13:21
ABONE OL

personel alımı 2021! en az lise mezunu 112 çağrı merkezi personel alımı başvuru şartları ve tarihi!

personel alımları ve başvuru şartları vatandaşlar tarafından araşıtırılıyor. Bilindiği üzere acil çağrı merkezinde dönüşüm kapsamında tüm acil çağrı numaralarını 112'ye bağlamak üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Bu anlamda İçişleri Bakanlığı güncel personel alım ilanı duyurusu yayımlandı. Yayımlanan duyuruda 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevlendirilmek üzere, sözleşmeli personel alınacağı belirtildi. İşte 112 Acil Çağrı Merkezi personel alımı başvuru şartları ve alım detayları...

112 çağrı merkezi personel alımı 2021!

112 çağrı merkezi alımı ilanları... Müesseselerde personel gereksiniminin çoğalması ila beraber vatandaşlar tarafından farklı iş kollarının bültenleri iş alım ilanları inceliyor. Bu süreçte en çok incelenen mevzulardan biri ise 112 Acil Çağrı Merkezlerine personel alım koşulları. Son dört senenin azami alımlarını yapan İçişleri Bakanlığı değişik kadrolarda da alım yapacak. Yapılan açıklamanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi personel alımı başvuru şartları merak konusu oldu. Peki İçişleri Bakanlığına hangi mesleklerden kaç tane ve ne zaman alım olacak? İşte 112 Acil Çağrı Merkezi personel alımı başvuru şartları ve alım detayları...

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ PERSONEL ALIMI

Yapılan açıklamanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi personel alımı başvuru şartları merak konusu oldu.

İçişleri Bakanlığı'nın personel alımlarında en yüksek alım ise 112 Acil Çağrı Merkezlerinde ilk defa çağrı karşılama personeli unvanında olacak.

   Bu kadro için başvuracakların 800'ünde çağrı merkezi hizmetleri bölümünden mezun olma şartı aranacak.

   Diğer meslek grupları için aranan şartlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı resmi internet siteleri üzerinden ulaşılabilecek.

   HANGİ KADROLARA ALIM VAR?

   "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere söz konusu ilanda yer alan Ek-1/a ve Ek-1/b sayılı tablolarda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen boş pozisyonlara giriş (sözlü) sınavı ile toplam 1.772 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." başlığı ile yayımlanan duyuruda alım yapılacak kadrolar ve şehirlere göre dağılımı...

     BAŞVURU ŞARTLARI

     1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde
     belirtilen nitelikleri taşımak,

     (a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

     (b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

     (c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
     işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
     bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
     zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
     ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
     değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

     (ç) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak,
     askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
     hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

     (d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak
     kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

     2- Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını
     doldurmamış olmak(01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),

     3- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan;
     lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve lise mezunları için
     KPSSP(94) puan türünden en az 60(altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla
     başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak
     suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın
     içerisinde bulunmak,

       4- Adaylar ancak bir pozisyon unvanı sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru sadece bir
       ile veya Bakanlığa yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile ya da il
       ile birlikte Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

       5-Kamu kurum ve kuruluşlarında "4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında" tam
       zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla
       bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel
       Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c)
       bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)

       ÇAĞRI KARŞILAMA PERSONELİ NEDİR, İŞ YAPAR?

       Sizleri arayan ve ya sizlerin aradığı müşterilerin sorularını yanıtlamak onlarla iletişim kurmak sorunlarını çözmek Çağrı karşılama personeli görev tanımıdır, ve detayları şöyle;

       Çağrı merkezi elemanı, verilen hizmetler ya da satın alınması sağlanan ürünlerle ilgili sorun yaşayan ya da bu konu hakkında soruları olan müşterilere destek sunan kişilere verilen mesleki unvandır. Müşteri hizmetlerinin en kritik elemanı olarak bilinir.

         ÇAĞRI KARŞILAMA PERSONELİ NE İŞ YAPAR, GÖREVLERİ NELERDİR?

         Çağrı Merkezi Elemanının görev tanımı şöyledir:

         * Bağlantı yapılan kişiyle, telefon kayıtları saklama hususuna göre iletişim kurmak,

         * Müşteri şikâyetlerini iyi bir dinleyici olarak dinlemek,

         * Sorun yaşayan kişilere çözüm önerileri sunmak,

         * Yetkilerini ve bilgilerini aşan herhangi bir durum meydana gelirse bu durumu ilgili departmana yönlendirmek,

         * İşletme ve müşteri arasında iyi bir iletişim köprüsü kurmak,

         * Saygı ve kurallar çerçevesinde problemlere çözüm bulmak,

         * Kısa ve net bilgilendirmeler sayesinde firmaya müşteri kazandırmak,

         * Kampanyaları müşterilere aktararak satış yapmak,

         * Inbound aramaları ile gelen müşterilere firmanın hizmet ve ürünleri hakkında detaylı bilgi vermek.

           Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ