Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 10.04.2020 14:10
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 10.04.2020 16:10
ABONE OL

Son dakika: ve 'den flaş 'infaz düzenlemesi' kararı

Son dakika haberleri... Grup Başkanvekili Özlem Zengin, ''İnfaz düzenlemesi için grubuyla birlikte cumartesi ve pazar günü de çalışmaya karar verdik.' açıklamasında bulundu.

AK Parti ve MHP'den flaş 'infaz düzenlemesi' kararı

Son dakika haberleri... Grup Başkanvekili Özlem Zengin, ''İnfaz düzenlemesi için grubuyla birlikte cumartesi ve pazar günü de çalışmaya karar verdik.' açıklamasında bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, zorlu süreçte son zamanların en önemli yasla düzenlemesi Ceza İnfaz Yasası teklifini görüştüklerini söyleyerek, "Bir günde milletvekilleri 6 bin maske tüketmiş. Biz MHP ile birlikte Genel Kurulu, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi de çalıştırmak istiyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Genel Kurul çalışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Zengin, zorlu süreçte son zamanların en önemli yasal düzenlemesi olan Ceza İnfaz Yasası teklifinin görüşüldüğüne vurgu yaparak, HDP'nin bu yasayı çıkarmamak için elinden geleni yaptığın söyledi. Zengin, "Meclis en zor şartlarda görev yapıyor şu günlerde. Yaklaşık bu kanun üzerinde 7 aydır çalışıyoruz. Zor bir kanun, çok tarafı var. Daha ziyade cezaevi içerisinde olanlar üzerinden konuşuyoruz. Tabii bu suçun mağdurları var. Toplum üzerinde yarattığı etkileri var. İnce bir çizginin üzerinde yürüyoruz; zor bir süreç. Genel Kurul'da da görüşmelerin ne kadar gergin geçtiğini görüyorsunuz. Özellikle HDP Grubu'nun devamlı olarak yoklama talebi var" dedi.

'BİR GÜNDE 6 BİN MASKE TÜKETİLMİŞ'
Özlem Zengin, bu süreçte çok zor şartlar altında, çok zor bir kanun görüştüklerini belirterek, "Bizim vazifemiz; burada görev yapan milletvekillerinin sağlığını korumak. Bir günde milletvekilleri 6 bin tane maske tüketmiş; çünkü içerisi kalabalık, içeride nefes almak çok zor. Maske ile konuşmak çok zor. Bu şartlar altında görev yaparken, çok tabii olarak insani anlamda bir anlayış bekliyorsunuz. Bu şartlara uygun bir çalışma performansı, bir anlayış bekliyoruz" diye konuştu.

'MECLİS ARA VERMEDEN ÇALIŞACAK
Toplumun beklentileri karşısında infaz düzenlemesini biran önce çıkarmak istediklerini kaydeden Zengin, "MHP ile birlikte Genel Kurul'u Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri de aralıksız çalıştırmak istiyoruz. Bu kanun ile ilgili kamuoyunda çok büyük bir anlatılar var. Gerçek bükülüyor. Bu kanunla ilgili kodlamalar yapılıyor. Bu kodlamalar üzerinden anlatılıyor. Kamuoyu tahrik edilerek, gerçek bükülüyor. Terör, cinsel ve kasten adam öldürmeye dönük suçlarda indirim getirilmiyor. Kadınları rahatsız edecek hiçbir kanun buradan çıkamaz. Kadınlar rahat olsun, onların hak ve hukukları burada korunuyor" ifadelerini kullandı.

İNFAZ YASASI MADDELERİ!
AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifine göre, İnfaz Hakimliği Kanunu'nda değişiklik yapılarak, infaz hakimliğinin mevcut görevleri arasına cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlara karşı yapılan şikayetleri incelemek ve karara bağlamak, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin hakim veya mahkeme tarafından verilmesi gereken tüm kararları vermek ve işleri yapmak görevleri de ekleniyor.

İnfaz Hakimliği Kanununun amacı, yapılan düzenlemeye uyum sağlaması adına, "Bu Kanun, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan işlemlere veya bunlarla ilgili faaliyetlere ya da Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlara yönelik şikayetleri incelemek ve karara bağlamak, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin hakim veya mahkeme tarafından verilmesi gerekli kararları almak, işleri yapmak ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere kurulan infaz hakimliklerine ilişkin hükümleri kapsar." diye değiştirildi.

- Cezaevlerinde geçirilmesi gereken süre kısalacak. Koşullu salıverilme oranı yüzde 50 olarak uygulanacak. Kasten öldürme suçunda üçte iki, terör ve örgütlü suçlarda dörtte üçlük oran korunacak. Mükerrer suçlar, cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti suçları bakımından dörtte üçlük koşullu salıverilme oranı üçte ikiye inecek. Her hükümlü, cezasının en az yüzde 40'ı kadar süre cezaevinde kalacak.

- Geçici bir düzenlemeyle belirli bir tarihten önce işlenen terör, kasten öldürme ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç tüm suçlarda denetimli serbestlik süresi 3 yıla çıkacak. Terör, kasten öldürme, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç olmak üzere 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadınlarla, 70 yaşını bitirmiş hükümlüler hakkındaki 2 yıllık denetimli serbestlik süresi 4 yıla çıkarılacak. Ağır hastalık, engeli bulunan 65 yaş üstü hükümlüler, koşullu salıverilecek. Belirli bir tarihten önce suç işleyen çocuk hükümlülerin 18 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdikleri 1 gün, 3 gün olarak kabul edilecek.

- Kadın, çocuk ve 65 yaş üstü erkekler 1 yıla; 70 yaşını bitirmiş kişiler 2 yıla; 75 yaşını bitirmiş olanlar 4 yıla kadar cezalarını konutlarında çekecek. 5 yıl veya daha az süreli hapis cezası alanlardan ağır hastalığı ve engeli bulunanlar ile yeni doğum yapan ve toplam 3 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan kadınlar da cezalarını konutlarında çekebilecek.

- 'İyi hâl' İdare ve Gözlem Kurulu tarafından 6 ayda yapılan değerlendirme ile belirlenecek. 10 yıl ve daha fazla hapse mahkum olanlarla terör, örgüt, kasten öldürme, cinsel dokunulmazlığa karşı suç işleme ve uyuşturucu imal ve ticaretinden mahkum olanları açık cezaevine ayırmaya, İdare ve Gözlem Kurulu karar verecek. Yeni doğum yapan kadınların cezası 6 ay yerine 1,5 yıl ertelenebilecek. Hükümlüler, kamu kurumlarının iş alanlarında geceleyin bu kurumlar tarafından barındırılmak koşuluyla çalıştıracak.

İnfaz hakiminin kararlarına karşı şikayetçi veya ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından, tebliğden itibaren yedi gün içinde Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilecek. Kanunlarda infaz hakiminin onayına tabi olduğu belirtilen hususlarda da bu hüküm uygulanacak.

İnfaz Hakimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda infaz hakimliğinin kuruluş, görev, yetki ve işleyişine ilişkin yapılan değişiklikler veya infaz hakimliğine yeni görevler veren düzenlemeler, 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanacak. Bu tarihe kadar mevcut hükümlerin uygulanmasına devam edilecek.

İnfaz hakimliğinin kuruluş, görev, yetki ve işleyişine ilişkin yapılan değişiklikler nedeniyle olağan veya olağanüstü kanun yolu incelemesinde bozma kararı verilemeyecek. Kanunla yapılan değişikliklerin uygulanacağı tarihe kadar, iş ve kadro durumu dikkate alınarak değiştirilen hükümlere göre infaz hakimlikleri kurulacak ve faaliyete geçirilecek.

Mahkum olduğu hapis cezası ertelenen veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilen ya da koşullu salıverilen hükümlünün kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılamayacak.

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilen ya da koşullu salıverilen hükümlü hakkında, "Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten yoksun bırakılmamasına" karar verilebilecek.

Kasten yaralama suçunun, üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanılarak silahla işlenmesi halinde, şikayet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılırken, canavarca hisle işlenmesi halinde ise ceza bir kat oranında yükseltilecek.

Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse yukarıdaki hallerde 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilecek.